Institutul Naţional de Cercetări Economice
A fost organizată a doua etapă a trainingului cu tema „Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret”
Vizualizări: 285 / Publicat: 18-04-2013, 15:15 /


În perioada 15-16 aprilie, 2013 în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizat trainingul pentru formatori cu tema „Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret” (Coordination and Collaboration in decentralized community (Youth) Policy and Practice).


Evenimentul a fost organizat de către Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică cu participarea experţilor din Olanda şi România, în urma obţinerii unui Grant acordat de către organizaţia olandeză Tailor- Made Training Programme NUFFIC.


Deoarece trainingul are 2 etape, aceasta fiind ultima, participanţii la finele trainingului au fost evaluaţi şi li s-au înmânat certificate eliberate de către părţile moldo-olandeze.


La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului academic, cît şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din mai multe raioane ale Moldovei, printre care: Bălţi, Floreşti, Ialoveni, etc.


AVIZ
Vizualizări: 296 / Publicat: 16-04-2013, 16:39 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil

 al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică

 va fi examinată

teza de doctor habilitat

cu titlul

„Investiţiile în procesul inovaţional din perspectiva macroeconomică: aspecte teoretico-aplicative”

 

la specialitatea

08.00.10 – Finanţe; monedă; credit

 

elaborată de dna GANEA Victoria, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dna ULIAN Galina, dr.hab., prof.univ.

 

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc la 26 aprilie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45


În cadrul IEFS a fost organizată masa rotundă cu genericul „Stabilitatea financiară a statului: abordări metodologice”
Vizualizări: 537 / Publicat: 2-04-2013, 15:27 /

La data de 29 martie, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a fost organizată Masa Rotundă cu genericul „Stabilitatea financiară a statului: abordări metodologice”, la care au participat circa 40 de persoane, atât din cadrul IEFS cât şi din afară, printre care pot fi enumeraţi: specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, reprezentanţi ai mediului academic şi antreprenori.


Masa rotundă „Investigarea relaţiilor de cauzalitate dintre variabilele economice utilizând metoda vectorilor autoregresivi”
Vizualizări: 322 / Publicat: 27-03-2013, 09:50 /

Pe data de 28 martie, curent, începând cu orele 15.00, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, situat pe adresa Ion Creangă, 45, în bir. 303, et. III, va fi organizată o Masă Rotundă cu genericul „Investigarea relaţiilor de cauzalitate dintre variabilele economice utilizând metoda vectorilor autoregresivi”. 


În cadrul mesei rotunde vor fi discutate aspecte ce se referă la utilizarea metodelor econometrice în analizarea şi prognozarea proceselor economice. Un subiect căruia i se va dedica o atenţie sporită va ţine de modelarea econometrică prin utilizarea Vectorilor Autoregresivi (VAR).

 


Masa Rotundă cu genericul „Stabilitatea financiară a statului: abordări metodologice”
Vizualizări: 414 / Publicat: 25-03-2013, 12:11 /

La data de 29 martie, curent, începând cu orele 15.00, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, situat pe adresa Ion Creangă, 45, în bir. 303, et. III, va fi organizată o Masă Rotundă cu genericul „Stabilitatea financiară a statului: abordări metodologice”.


În cadrul mesei rotunde vor fi abordate următoarele subiecte:

  1. Determinarea metodologiei de evaluare a stabilităţii financiare a ţării in conformitate cu recomandările fmi, bm şi ue.
  2. Analiza riscurilor ce ţin de stabilitatea sistemului bancar prin prisma indicatorilor de stabilitate financiară
  3. Analiza monetară. Indicatori spre considerare.

Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.


Download:

1-agenda_masa-rotunda-perciun-29-martie.doc [33 Kb] (copieri: 250)
2.-descrierea-generala-proiect-site.doc [42.5 Kb] (copieri: 272)
3.referat-site-proiect-perciun.doc [30.5 Kb] (copieri: 255)
4.-sistem-de-indicatori-ai-stabilitii-financiare-a-rii-masa-rotunda.doc [125.5 Kb] (copieri: 392)


Omagiu la 75 de ani de la naştere Dlui GHEORGHE ILIADI, doctor habilitat în economie, profesor cercetător, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Vizualizări: 459 / Publicat: 18-03-2013, 11:11 /
Gheorghe Iliadi,
doctor habilitat în economie, profesor cercetător, activează  în domeniul  ştiinţei economice de 45 de ani, afirmându-se ca specialist notoriu în domeniul economiei naţionale. Aria intereselor de cercetare cuprinde o amplă varietate de probleme ştiinţifice privind perfecţionarea în domeniul politicii financiar-bancare în ţările cu economia în tranziţie, căile de sporire a eficienţei economice a achiziţiilor statale, problemele metodologice ale analizei mecanismului financiar în economia de tranziţie, evoluţia fluxurilor financiare în sistemul financiar naţional, structurile instituţionale ale formării şi utilizării investiţiilor de risc  şi multe alte aspecte.

Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret
Vizualizări: 279 / Publicat: 18-03-2013, 11:09 /


A fost organizată prima etapă a trainingului cu tema „Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret”


În perioada 12-13 martie, 2013 în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizat trainingul pentru formatori cu tema „Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret” (Coordination and Collaboration in decentralized community (Youth) Policy and Practice).


Lansarea celui de-al şaptelea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 355 / Publicat: 12-03-2013, 16:38 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al saptelea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_7_ro_site.pdf [4.78 Mb] (copieri: 398)
Download en: met_7_en_site.pdf [4.86 Mb] (copieri: 255)


A V I Z
Vizualizări: 329 / Publicat: 11-03-2013, 14:17 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil

va fi examinată

teza de doctor habilitat

cu titlul

„Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a calităţii vieţii”

la specialitatea

08.00.01 – Economie politică. Doctrine economice

 

elaborată de dna GOROBIEVSCHI Svetlana, dr., conf.univ.

Consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. COJUHARI Andrei

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 22 martie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

Traning-ul "Coordonarea şi colaborarea in cadrul comunităţii descentralizate (copii şi tineri). Politici şi practici"
Vizualizări: 300 / Publicat: 11-03-2013, 10:12 /
In perioada 12 – 13 martie, in incinta Institutului de Economie, Finante si Statistica va avea loc Traning-ul "Coordonarea si colaborarea in cadrul comunitatii descentralizate (copii si tineri). Politici si practici" - (Tailor-made Training "Coordination and Collaboration in Decentralized Community (Children and Youth) Policy and Practice"), sustinut de catre experti din Olanda si Romania in baza programului „The Netherlands Fellowship Programmes”.
Obiectivul general al Proiectului il constituie consolidarea capacitatilor (de consiliere, cercetare, consultanta) ale retelei IEFS si a altor institutii in cadrul procesului de descentralizare din Republica Moldova.

In perioada 12 – 13 martie, in incinta Institutului de Economie, Finante si Statistica va avea loc Traning-ul "Coordonarea si colaborarea in cadrul comunitatii descentralizate (copii si tineri). Politici si practici" - (Tailor-made Training "Coordination and Collaboration in Decentralized Community (Children and Youth) Policy and Practice"), sustinut de catre experti din Olanda si Romania in baza programului „The Netherlands Fellowship Programmes”.


Obiectivul general al Proiectului il constituie consolidarea capacitatilor (de consiliere, cercetare, consultanta) ale retelei IEFS si a altor institutii in cadrul procesului de descentralizare din Republica Moldova.