ANUNȚ

Pretendent:

Irina Nasalciuc

Conducător științific:

Angela TIMUȘ, doctor în științe economice, conferențiar cercetător

Tema tezei

MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR ÎN SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE AL REPUBLICII MOLDOVA

Consiliul științific specializat:  D 521.03-23-138 din cadrul ASEM

Programul de doctorat : 521.03 Economie și Management în domeniu de activitate

Data și ora susținerii: 23 mai 2024, ora 13:00

Localul: m. Chișinău, str. G. Bănulescu – Bodoni, nr. 61, bloc A, etajul III, Sala Senatului.

Principalele rezultate obținute:

 • A fost dezvoltată baza teoretico-metodologică a managementului investiţiilor în domeniul regenerabilelor prin sistematizarea conceptelor economice de investiții, management investițional, management strategic specific piețelor regenerabile;
 • A fost fundamentată o nouă interpretare conceptuală pentru managementul energiei din surse regenerabile în concordanță cu noile direcții de promovare a investiţiilor pe segment;
 • A fost elaborat profilul de risc pentru piețele energetice bazate pe surse regenerabile prin analiza bunelor practici din alte ţări, studiul conjuncturii socio-economice, tehnologice și a cadrul de politici naționale;
 • A fost elaborat sistemul de factori de referință care determină previziunele cererii de energie, sistematizați pe termen scurt, mediu și lung în baza practicilor europene;
 • A fost configurată structura potențială a segmentului de energie regenerabilă a Republicii Moldova prin diagnosticarea economică, instituțională și de politici în domeniu;
 • A fost elaborat un model decizional integrat de informare și dezvoltare a cadrului normativ de promovare a investiţiilor energiei din surse regenerabile în Republica Moldova;
 • Au fost elaborate recomandări de perfecționare a managementului investiţiilor energiei din surse regenerabile în Republica Moldova prin realizarea previziunilor evolutive a cererii de energie și nivelurilor de intensitate energetică pentru unele sectoare, inclusiv propuneri de ajustare a cadrului reglementator în domeniu. 

Componența Consiliului Științific Specializat:

 1. STRATAN Alexandru, președinte, doctor habilitat în științele economice, profesor universitar,membru corespondent
 2. TIMOFEI Olga, secretar științific, doctor în științe economice, conferențiar cercetător
 3. PERCIUN Rodica, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător
 4. CURTIS Michael, doctor în științe economice, conferențiar universitar
 5. COVAȘ Lilia, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar
 6. TCACI Carolina, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

 1. DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar
 2. LUCHIAN Ivan, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Teza și rezumatul sunt plasate în repozitoriul instituțional al ASEM – IREK https://irek.ase.md și  pot fi accesate la următoarele link-uri 

Link la teză: https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3372

Link la rezumat (RO): https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3373

Link la rezumat (EN): https://irek.ase.md/xmlui/handle/123456789/3374

Adrese de email unde pot fi transmise avize la teză:

Secretarul științific al CȘS: TIMOFEI Olga, email: [email protected]

Conducător științific: TIMUȘ Angela, email: [email protected]

Înapoi la Toate Noutățile

“Moldovan
Economic
Trends”

“Economy and
Sociology”

Theoretical and
Scientific Journal
Category “B+” 

Tarife și normative actualizate
pentru sectorul
agroalimentar al
Republicii Moldova

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930