ANUNȚ

Pretendent:

Ecaterina HEGHEA

Conducător științific:

Anatolii ROJCO, doctor în științe economice, conferențiar cercetător

Tema tezei

POLITICI MANAGERIALE DE DIMINUARE A EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Consiliul științific specializat:

D 521.03-24-12 din cadrul ASEM

Programul de doctorat :

521.03 Economie și Management în domeniu de activitate

Data și ora susținerii:

30 mai 2024, ora 13:00

Localul:

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, Sala Senatului.

Principalele rezultate obținute:

 • A fost argumentat și elaborat conceptul extins al excluziunii sociale a persoanelor vârstnice;
 • Au fost identificate particularitățile excluziunii sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova;
 • Au fost identificați factorii care influențează acest fenomen și stabilit impactul factorilor medico-sociali, psihologici, economici, legislativi, educaționali, familiali asupra excluziunii sociale a persoanelor vârstnice;
 • A fost elaborat modelul-tip (concept) managerial de politici în vederea diminuării excluziunii sociale a persoanelor vârstnice;
 • Au fost elaborate recomandări de politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice.

Componența Consiliului Științific Specializat:

 1. STRATAN Alexandru, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei
 2. TIMUȘ Angela, secretar științific, doctor în științe economice, conferențiar cercetător
 3. GAGAUZ Olga, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător
 4. VACULOVSCHI Dorin, doctor în științe economice, conferențiar universitar
 5. TROFIMOV Victoria, doctor în științe economice, profesor universitar
 6. CIOBANU Ghenadie, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

 1. BÎRCĂ Alic, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
 2. LIVIȚCHI Oxana, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Teza și rezumatul sunt plasate în repozitoriul instituțional al INCE  https://rses.ince.md/home și  pot fi accesate la următoarele link-uri: 

Link la teză: https://rses.ince.md/handle/123456789/2433

Link la rezumat: https://rses.ince.md/handle/123456789/2432 

Adrese de email unde pot fi transmise avize la teză:

Secretarul științific al CȘS: TIMUȘ Angela, email: [email protected]

Conducător științific: ROJCO Anatolii, email: [email protected]

Înapoi la Toate Noutățile

“Moldovan
Economic
Trends”

“Economy and
Sociology”

Theoretical and
Scientific Journal
Category “B+” 

Tarife și normative actualizate
pentru sectorul
agroalimentar al
Republicii Moldova

May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031