Professors Michael Grings (Germany) and Tomas Zelinsky (Slovakia) will hold two courses in the annual trainings for young researchers
Views: 2293 / Published: 20-07-2012, 16:25

 

From 1 to 5 August 2011, at the Institute of Economy, Finance and Statistics, two courses will be held by Prof. Michael Grings, representative of the Institute of Agriculture and Food Sciences, Halle-Wittenberg Martin Luther University, Germany, entitled "Analysis of supply, cost and income producer" and by Dr. Thomas Zelinsky, Technical University of Kosice, Slovakia, course entitled " Statistics and Econometrics in R" in the context of  the annual trainings for young researchers.

All interested persons are invited to participate. Working language - English.

 


Professor Michael Grings (Germany) will hold a course in the context of the annual trainings for young researchers
Views: 1344 / Published: 20-07-2012, 16:25

From July 30 to August 3, 2012, at the Institute of Economy, Finance and Statistics, of. 211, a course will be held by Mr. Dr. Michael Grings, representative of the Institute of Agriculture and Food Sciences, Halle-Wittenberg Martin Luther University, Germany, entitled "Household Behaviour – Theory and Applications". The course will be held in the context of the annual trainings for young researchers.

 

All interested persons are invited to participate. Please confirm you participation by July 25, 2012. Contact telephone: +373 22 50 11 35.

 

Working language - English.

 

Download: 2012-07-30-program_draft1.doc [32 Kb] (Count: 1228)


The relaunching of publication “Moldovan Economic Trends”
Views: 6702 / Published: 23-06-2011, 17:15

On June of 21, 2011, the publication "Moldovan Economic Trends" (MET) was relaunched by the Institute of Economy, Finance and Statistics in the Conference Room at Jolly Alon Hotel. 

The event was opened by Mr. Stratan Alexandru, Director of the Institute of Economy, Finance and Statistics. In his welcome speech, he stated the theme of the event and introduced the guests, among which were listed: Mr. Valeriu Lazar, Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Mr. Ion Tighineanu, Vice President of ASM, Mr. Marin Molosag - Deputy Governor of the National Bank of Moldova, Mr. Abdoulaye Seck - World Bank Manager for Moldova, Mr. Tokhir Mirzoev - IMF Resident Representative in Moldova, Wolfgang Behrendt - representative of the EU Delegation in Moldova, Mr. Dejan Mincic - UNDP Project Manager and other representatives of foreign embassies in Moldova, international organizations, business and civil society. 


AGENDA Manifestărilor ştiinţifico-practice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anul 2011
Views: 5950 / Published: 16-03-2011, 11:43

AGENDA Manifestărilor ştiinţifico-practice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anul 2011


Institutul de Economie, Finanțe și Statistică informează
Views: 6075 / Published: 12-03-2011, 15:02

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

a tezei de doctorat

cu titlul

„Perfecţionarea reglementării egalităţii de gen în sfera ocupării forţei de muncă în Republica Moldova”

 (Cовершенствование регулирования гендерного равенства в сфере занятости в Республике Молдова),

la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în sfera socială),

elaborată de dna COLESNICOV Tatiana,

conducător ştiinţific dr., conf. cerc. Rojco Anatol

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 24 martie, 2011, ora 15:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.303, str. Ion Creangă, 45


Elaborarea mecanismelor finanţării Venture a activităţii inovaţionale
Views: 5848 / Published: 18-02-2011, 22:05
Elaborarea mecanismelor finanţării Venture a activităţii inovaţionale

La 15 februarie, curent, în incinta Institutului  de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizată o masă rotundă cu genericul “Elaborarea mecanismelor finanţării venture a activităţii inovaţionale“

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic, de asemenea au fost prezenţi şi unii agenţi economici interesaţi.


Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
Views: 5901 / Published: 18-02-2011, 15:10
Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
 În data de 14 februarie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a fost vizitat de Dl. Douglas MacArthur, Preşedintele CASP (Canadian Agro-Sustainability Partnership), care a avut o întrevedere cu Dl dr. hab. Alexandru Stratan, Directorul Institutului, precum şi alţi colaboratori ai secţiei „Economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală”. În cadrul desfăşurării vizitei, Dl MacArthur s-a familiarizat cu activitatea IEFS, specificul instituţiei, domeniile de activitate, acesta la rîndul său prezentînd scopurile, priorităţile de activitate a asociaţiei CASP, care reprezintă o organizaţie ce cuprinde mai mult de 60 instituţii şi companii care doresc să mobilizeze şi să coordoneze interesele în vederea promovării agriculturii durabile şi dezvoltării rurale.
În cadrul întrevederii au fost discutate posibile variante de colaborare prin elaborarea unor studii de marketing pe piaţă, în domeniul sectorului agro-alimentar. 

 


Problemele şi consecinţele creşterii preţurilor şi tarifelor în Republica Moldova
Views: 5750 / Published: 17-02-2011, 14:53

La 27 ianuarie, curent, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul  de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM în comun cu Fundaţia „PRISA”, a organizat o masa rotundă cu genericul „ Problemele şi consecinţele creşterii preţurilor şi tarifelor în Republica Moldova”.

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii, Ministerului Sănătăţii, Biroului Naţional de Statistică, FISM, Agenţiei pentru Transfer tehnologic şi inovaţional, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, Inspectoratului Fiscal principal de Stat, Agenţiei Naţionale pentru reglementarea energetică, Centrului de combatere a crimelor economice şi corupţiei, ASEM, USM, UTM, de asemeni au fost prezenţi şi experţi independenţi.

Cостояниe ценообразования в Республике Молдова
Impactul preturilor asupra economiei naţionale


Adunarea anuală a Secţiei "Ştiinţe Exacte şi Economice" din cadrul AŞM. Prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2006-2010
Views: 5408 / Published: 17-02-2011, 14:32

În data de 11 ianuarie 2011, în sala Bibliotecii Centrale a AŞM, a avut loc Adunarea anuală a Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice. La şedinţă au fost prezenţi Preşedintele AŞM, academicianul Gheorghe Duca, Prim-vice-preşedintele AŞM, academicianul Teodor Furdui, Vice-preşedintele AŞM, m.c. Ion Tighineanu, Vice-ministrul economie, dr. Sergiu Ciobanu, precum şi alţi savanţi din mediul academic. În cadrul Secţiei au prezentat rapoarte de activitate 12 instituţii de profil, printre care s-a numărat şi Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică.


Interviul Vice-directorului IEFS, dr. hab., Dl Tudor Bajura pentru revista „Profit” decembrie 2010
Views: 5429 / Published: 17-02-2011, 14:32

Dl Tudor Bajura, Vice-directorul IEFS, a acordat un interviu revistei de profil economic „Profit” cu subiectul „Business mare în agricultură?”.

În rezultatul parcelării terenurilor agricole la începutul anilor 90 ai secolului trecut, agricultura Republicii Moldova a devenit una extrem de fărîmiţată. În consecinţă, la moment în agricultură sunt antrenaţi circa 500 mii de agenţi economici mici şi mijlocii care, cu regret, nu sunt în stare să asigure securitatea alimentară a ţării, fără a mai vorbi de export. În opinia expertului intervievat, soluţia este una – crearea business-ului mare în agricultură.

Vezi aici interviul integral: 2012-07-30-program_draft1.doc [32 Kb] (Count: 235)