Depăşirea Consecinţelor Crizei Financiar-Economice şi Perspectiva Restabilirii Potenţialului Economic al Republicii Moldova
Views: 5674 / Published: 17-02-2011, 14:21

La 17 decembrie curent, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM a avut loc masa rotundă cu genericul „Depăşirea consecinţelor crizei financiar-economice şi perspectiva restabilirii potenţialului economic al Republicii Moldova”. La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Biroului Naţional de Statistică, IDIS „Viitorul”, „Expert Grup”, MIEPO, Logos-Press, Camera de Comert, cercetătorii din mediul academic şi experţi din domeniu, etc.

 

În cadrul acestui eveniment au fost discutate următoarele probleme de actualitate şi de importanţă majoră pentru ţara noastră:

 
  • consecinţele crizei financiar-economice pentru economia naţională şi perspectiva restabilirii potenţialului economic;
  • prognozele pe termen scurt şi mediu ale principalilor indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova;
  • aspecte analitice privind fenomenul inflaţionist în Republica Moldova;
  • crearea clusterilor cu participarea ÎMM-lor din Republica Moldova ca factor de sporire a competitivităţii lor.
     

În urma acestor discuţii, au fost evidenţiate principalele probleme cu privire la depăşirea consecinţelor crizei financiar-economice şi au fost propuse recomandări privind perspectiva restabilirii potenţialului economic al ţării.