Professors Michael Grings (Germany) and Tomas Zelinsky (Slovakia) will hold two courses in the annual trainings for young researchers
Views: 2705 / Published: 20-07-2012, 16:25

 

From 1 to 5 August 2011, at the Institute of Economy, Finance and Statistics, two courses will be held by Prof. Michael Grings, representative of the Institute of Agriculture and Food Sciences, Halle-Wittenberg Martin Luther University, Germany, entitled "Analysis of supply, cost and income producer" and by Dr. Thomas Zelinsky, Technical University of Kosice, Slovakia, course entitled " Statistics and Econometrics in R" in the context of  the annual trainings for young researchers.

All interested persons are invited to participate. Working language - English.

 


Professor Michael Grings (Germany) will hold a course in the context of the annual trainings for young researchers
Views: 1735 / Published: 20-07-2012, 16:25

From July 30 to August 3, 2012, at the Institute of Economy, Finance and Statistics, of. 211, a course will be held by Mr. Dr. Michael Grings, representative of the Institute of Agriculture and Food Sciences, Halle-Wittenberg Martin Luther University, Germany, entitled "Household Behaviour – Theory and Applications". The course will be held in the context of the annual trainings for young researchers.

 

All interested persons are invited to participate. Please confirm you participation by July 25, 2012. Contact telephone: +373 22 50 11 35.

 

Working language - English.

 

Download: 2012-07-30-program_draft1.doc [32 Kb] (Count: 1601)


The relaunching of publication “Moldovan Economic Trends”
Views: 10017 / Published: 23-06-2011, 17:15

On June of 21, 2011, the publication "Moldovan Economic Trends" (MET) was relaunched by the Institute of Economy, Finance and Statistics in the Conference Room at Jolly Alon Hotel. 

The event was opened by Mr. Stratan Alexandru, Director of the Institute of Economy, Finance and Statistics. In his welcome speech, he stated the theme of the event and introduced the guests, among which were listed: Mr. Valeriu Lazar, Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Mr. Ion Tighineanu, Vice President of ASM, Mr. Marin Molosag - Deputy Governor of the National Bank of Moldova, Mr. Abdoulaye Seck - World Bank Manager for Moldova, Mr. Tokhir Mirzoev - IMF Resident Representative in Moldova, Wolfgang Behrendt - representative of the EU Delegation in Moldova, Mr. Dejan Mincic - UNDP Project Manager and other representatives of foreign embassies in Moldova, international organizations, business and civil society. 


AGENDA Manifestărilor ştiinţifico-practice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anul 2011
Views: 9135 / Published: 16-03-2011, 11:43

AGENDA Manifestărilor ştiinţifico-practice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anul 2011


Aspecte cantitative în trioul: Variabile monetare, inflație, creștere economică (Cazul Republicii Moldova)
Views: 8750 / Published: 15-03-2011, 12:50
Prezentul studiu îşi propune, prin păstrarea interdependenţei aspectelor investigate, să analizeze următoarele dimensiuni: influenţe monetare asupra inflaţiei şi PIB-ului, factorii ce generează inflaţia şi corelaţia între creşterea economică şi inflaţie. Studiul cuprinde rezultatele cercetărilor despre politicile monetare şi diverse aspecte ale fenomenului inflaţionist, realizate de autori pe parcursul ultimilor 3 ani.

Institutul de Economie, Finanțe și Statistică informează
Views: 9326 / Published: 12-03-2011, 15:02

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

a tezei de doctorat

cu titlul

„Perfecţionarea reglementării egalităţii de gen în sfera ocupării forţei de muncă în Republica Moldova”

 (Cовершенствование регулирования гендерного равенства в сфере занятости в Республике Молдова),

la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în sfera socială),

elaborată de dna COLESNICOV Tatiana,

conducător ştiinţific dr., conf. cerc. Rojco Anatol

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 24 martie, 2011, ora 15:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.303, str. Ion Creangă, 45


Elaborarea mecanismelor finanţării Venture a activităţii inovaţionale
Views: 9062 / Published: 18-02-2011, 22:05
Elaborarea mecanismelor finanţării Venture a activităţii inovaţionale

La 15 februarie, curent, în incinta Institutului  de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizată o masă rotundă cu genericul “Elaborarea mecanismelor finanţării venture a activităţii inovaţionale“

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic, de asemenea au fost prezenţi şi unii agenţi economici interesaţi.


Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
Views: 9113 / Published: 18-02-2011, 15:10
Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
 În data de 14 februarie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a fost vizitat de Dl. Douglas MacArthur, Preşedintele CASP (Canadian Agro-Sustainability Partnership), care a avut o întrevedere cu Dl dr. hab. Alexandru Stratan, Directorul Institutului, precum şi alţi colaboratori ai secţiei „Economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală”. În cadrul desfăşurării vizitei, Dl MacArthur s-a familiarizat cu activitatea IEFS, specificul instituţiei, domeniile de activitate, acesta la rîndul său prezentînd scopurile, priorităţile de activitate a asociaţiei CASP, care reprezintă o organizaţie ce cuprinde mai mult de 60 instituţii şi companii care doresc să mobilizeze şi să coordoneze interesele în vederea promovării agriculturii durabile şi dezvoltării rurale.
În cadrul întrevederii au fost discutate posibile variante de colaborare prin elaborarea unor studii de marketing pe piaţă, în domeniul sectorului agro-alimentar. 

 


Viitorul economic al Republicii Moldova: Provocări şi Soluţii
Views: 8652 / Published: 17-02-2011, 15:13

Evoluţia economiei Republicii Moldova poate fi caracterizată printr-un continuu proces de reformare, însă din păcate unul defectuos, care a generat acumularea dezechilibrelor de ordin structural şi funcţional. Astfel, după 20 de ani de independenţă Republica Moldova la capitolul performanţă economică se poate bucura de reuşite modeste. Deficitul de reforme a agravat problemele existente în toate sectoarele economiei naţionale, grăbind transformarea acestora în constrângeri iminente pentru creşterea economică. Noul Guvern, pare să fi conştientizat periculozitatea situaţiei economice a Republicii Moldova. Programul de activitate a guvernului, denotă interesul sporit pentru domeniul economic din partea autorităţilor publice. Pe de o parte, componenta startegică a programului e relativ bine definită prin trasarea obiectivelor finale, care urmează a fi atinse pe termen mediu, iar pe de altă parte, este descries detaliat instrumentariul pe care-l va utiliza Guvernul în realizarea sarcinilor asumate. Trebuie de menţionat că acţiunile cuprinse în program au un caracter general, care chiar dacă reduc din valoarea documentului, nu privează semnificativ calitatea acestuia. Totuşi, adevărata utilitate a acestui document poate fi apreciată doar în cazul promovării autentice a măsurilor incluse în program, în caz contrar acesta va rămâne un produs steril al activităţii intelectuale.


Propunerile Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM privind măsurile În vederea asigurării securităţii alimentare a ţării
Views: 8371 / Published: 17-02-2011, 15:01

Provocările curente ale securităţii alimentare în Republica Moldova au două dimensiuni principale. 
Prima dimensiune caută să menţină şi să sporească abilitatea Republicii Moldova de aînfrunta solicitările alimentare naţionale. Aceasta presupune asigurarea necesităţilor prin producţia agricolă proprie, importul produselor alimentare care nu pot fi produse eficient în Moldova şi exportul produselor care dispun de avantaje comparative.

Autori: Victor MOROZ, dr., conf. cercet, Anatolie IGNAT, cercet. st.