Publika.md: Ediţie specială 6 noiembrie 2010 (Cheia succesului Moldovei - discuţie cu Leszek Balcerowicz)
Views: 9677 / Published: 18-11-2010, 23:01
Publika.md: Ediţie specială 6 noiembrie 2010 (Cheia succesului Moldovei - discuţie cu Leszek Balcerowicz)

Vezi video aici


Экономическое Обозрение: Посткризисный сценарий Лешека Бальцеровича
Views: 9209 / Published: 18-11-2010, 23:00

Лешек Бальцерович считает, что концентрация государственной власти несет в себе серьезную угрозу:
- Опыт доказал, что не существует «хорошего социализма». Не говоря, уже о «хорошем коммунизме». Эти модели рано или поздно ведут к стагнации. Хочу сказать, что переход к иному политическому строю в этих случаях неизбежен. Да, это болезненные и сложные преобразования, но начав этот процесс его обязательно нужно довести до конца.

Известный польский экономист и политик Лешек Бальцерович выступил в минувшую субботу в Кишиневе с публичной лекцией на тему «Международный финансовый кризис и посткризисные сценарии». Выступление прошло в Академии наук Молдовы и вызвало большой интерес не только ученых: послушать Бальцеровича пришли бизнесмены, чиновники и студенты.


Renumitul economist Leszek Balcerowicz a vizitat Academia de Ştiinţe a Moldovei
Views: 9041 / Published: 18-11-2010, 22:58

La iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a prim-ministrului Vlad Filat, în perioada de 6-7 noiembrie curent, s-a aflat pentru prima dată în Republica Moldova profesorul Leszek Balcerowicz (n. 1947), ex-viceprim-ministru şi ministru al finanţelor al Republicii Polone, unul din rarii politicieni şi economişti din Europa de Est, care are la activ succese majore, unanim recunoscute în lume. În cadrul acestei vizite de lucru, înaltul oaspete polonez a avut întrevederi cu conducerea ţării şi cu reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice.

În cadrul şedinţei de lucru cu genericul „Criza financiară şi scenarii post criză” ce s-a desfăşurat în incinta Academiei de Ştiinţe, economistul a prezentat experienţa Poloniei de depăşire a crizei mondiale, precum şi a răspuns la numeroase întrebări din partea publicului prezent.

În a doua parte a zilei,  Prof. Balcerowicz a participat la o Masă rotundă organizată de către Institutul de Economie, finanţe şi statistică în comun cu Academia de studii economice din Moldova, cu genericul „Transformări după socialism într-o perspectivă comparativă”. 
La finele acestui eveniment Dlui Profesor Leszek Balcerowicz i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa al ASEM-ului.


Rezoluţia Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice
Views: 8880 / Published: 18-11-2010, 22:00
Rezoluţia
Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice
“Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”,
organizată de către Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică,

mun. Chişinău, 21-22 octombrie 2010
Ediţia a V-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării” a întrunit reprezentanţi din mediul ştiinţific al Republicii Moldova, România, Ungaria, Rusia, Ucraina, Olanda, reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei şi Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, precum şi din sfera business-ului pentru a discuta şi a face schimb de opinii privitor la problemele majore din domeniul politicii economice, financiare şi sociale, a marca practicile relevante de soluţionare a distorsiunilor evidenţiate în sfera economică şi socială şi a  identifica recomandări ştiinţifico-practice de depăşire a crizei din economiile naţionale.   
Citeşte mai departe: [attachment=2]

Sinteza rezultatelor Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale din cadrul IEFS din 21 -22 octombrie, 2010
Views: 9134 / Published: 18-11-2010, 21:53

În perioada 21-22 octombrie, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM şi-a desfăşurat lucrările cea dea V-a Conferinţă anuală cu genericul „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”. Lucrările conferinţei au fost divizate în 4 secţiuni care au avut o tematică specifică, dar care s-au încadrat în genericul evenimentului respectiv.

La conferinţă au participat atât reprezentanţi ai mediului academic cât şi cel universitar şi guvernamental. La şedinţa plenară au luat cuvântul conducerea de vârf al ME şi AŞM, precum şi reprezentanţi ai mai multe universităţi şi organizaţii atât din Moldova cât şi din străinătate cum ar fi România, Ungaria, Rusia, Ucraina, Olanda, etc.

Comunicările prezentate la conferinţă au fost publicate într-o culegere care cuprinde 2 volume.

În urma dezbaterilor din cadrul fiecărei secţiuni, moderatorii au întocmit un set de propuneri şi recomandări care vor fi incorporate într-o Rezoluţie generalizatore care va avea nu doar un conţinut teoretic, ci şi unul practic (de recomandare). Acest document de o importanţă majoră urmează după definitivare să fie plasat pe site-ul IEFS şi distribuit la organele de resort. 


Încheierea acordului de colaborare dintre Academia de transporturi, informatică şi comunicaţii din RM şi Institutul de economie, finanţe şi statistică
Views: 9080 / Published: 18-11-2010, 21:47

 

Încheierea acordului de colaborare dintre Academia de transporturi, informatică şi comunicaţii din RM şi Institutul de economie, finanţe şi statistică

În data de 12 octombrie, conducerea ATIC a efectuat o vizită de lucru la IEFS, cu scopul iniţierii unei colaborări eficiente pentru viitor. În cadrul întrevederii dintre conducerea celor două instituţii au fost discutate multiple direcţii tangenţiale de activitate dar şi posibilitatea unei conlucrări în domeniul cercetărilor ştiinţifice, ale elaborării unor proiecte de parteneriat. Între cele doua instituţii au fost efectuate şi un schimb de periodice din fondul bibliotecilor proprii.

Discuţiile în cadrul acestui eveniment, s-au soldat cu semnarea unui acord de colaborare dintre IEFS şi ATIC a RM.


Vizita delegaţiei Republicii Cehe la IEFS
Views: 9142 / Published: 18-11-2010, 21:24


În data de 15 octombrie, curent, IEFS-ul a fost vizitat de către o delegaţie din Republica Cehă, şi anume de către reprezentanţii Camerei de Comerţ şi a Departamentului de clastere şi cooperare în afaceri din Republica Cehă.

În cadrul acestei vizite, a fost ţinut un discurs de către Hana Brezinova, manager de proiect din cadrul departamentului pentru clastere şi colaborări de afaceri din Republica Cehă, la care au asistat colaboratorii IEFS. În urma dezbaterilor lansate după prezentare, a fost enunţat unanim importanţa, caracterul inovaţional şi actualitatea subiectului respectiv şi pentru Republica Moldova "CZECHINVEST", care ar putea lua drept model structura fondată în ţara respectivă. În această ordine de idei, s-a propus o colaborare pentru viitor dintre IEFS şi reprezentanţii structurilor cehe întru asistarea şi iniţierea cercetătorilor ştiinţifici ai IFES-ului în sfera fondării şi activităţii clasterelor.


Vizita delegaţiei IEFS la Institutul Naţional de Cercetări Economice din România în perioada 28 septembrie - 1 octombrie, 2010
Views: 8924 / Published: 18-11-2010, 21:18


În perioada 28 septembrie – 1 octombrie, 2010, conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică împreună cu o delegaţie, a efectuat o vizită de lucru la Institutul Naţionalde Cercetări în Economie (INCE) din România.

În cadrul vizitei s-au stabilit relaţii de colaborare cu următoarele institute: Institutul de Economie Agrară, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare, Institutul de Prognoză Economică, Institutul de Economie Naţională, Centrul de Informare şi Documentare România – OECD,  Centrul de Informare şi Documentare Economică.

În urma vizitei întreprinse, s-a decis de a semna un memorandum de colaborare între INCE şi IEFS care va fi axat pe studii, teme de cercetare şi ediţii comune.

Institutul de Prognoză Economică are o revistă de însemnătate internaţională - „Romanian Journal for Economic Forecasting”  fiind parte a "ISI - Thomson Scientific Master Journal List"  cu care cercetătorii ştiinţifici din cadrul IEFS ar putea colabora şi propune materiale spre publicaţie.

La fel, în urma vizitei s-a ajuns la înţelegerea ca colaboratorii IEFS să poată beneficia de un suport informaţional în cadrul cercetărilor efectuate. În acest scop vor fi disponibile resursele Centrului de Informare şi Documentare România – OECD, care este unicul centru de documentare în afara ţărilor OECD.

În acelaşi scop, au fost întreprinse două vizite la Banca Naţională a României, prima pe 28 septembrie la lansarea cărţii d-lui Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR şi a doua vizită a fost cu ocazia participării la conferinţa organizată de BNR, Bucureşti, 30 septembrie 2010 „Coordonate de actualitate ale restructurării economiei româneşti” cu ocazia împlinirii a 130 ani de la fondare, la care au fost discutate probleme ce ţin de politica fiscală a României.


Interviul Vice-directorului IEFS, dr. hab., Dl Tudor Bajura pentru revista „Банки Финансы” nr. 9/2010
Views: 9164 / Published: 18-11-2010, 20:55

Dl Tudor Bajura, Vice-directorul IEFS, a acordat un interviu revistei de profil economic „Банки Финансы cu subiectul „Timpul investiţiilor în agricultură”. Domnia sa susţine că nu totul este încă pierdut, iar pentru ca Moldova să aibă o agricultură puternică şi capabilă să asigure populaţia cu produse alimentare, sunt necesare atît investiţii masive, cît şi noi structuri de organizare în agricultură, cum ar fi holdingurile.


Citeşte interviul integral: [attachment=1]