International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS, FORECASTS AND CONSEQUENCES MITIGATION STRATEGIES"
Vizualizări: 2473 / Publicat: 30-06-2020, 13:26 /

National Institute for Economic Research

ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS, FORECASTS AND CONSEQUENCES MITIGATION STRATEGIES

 

International Scientific Conference

 

October 23, 2020, 10:00 a.m.

CONFERENCE PROGRAMME / PROGRAMUL CONFERINȚEI:

programul-conferinta-ince-2020.pdf [615.52 Kb] (copieri: 130)
 

The COVID-19 pandemic continues to affect the global economy, having an enormous impact on people's lives, both in the short and long term. In this context, it is essential to look for solutions to overcome the challenges by joining the efforts of research experts, in order to highlight effective measures to combat the effects of COVID-19 during the pandemic and post-pandemic period.

The purpose of the conference... 


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (S-I, 2020)
Vizualizări: 51 / Publicat: 23-10-2020, 16:24 /


La data de 23 octombrie 2020, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei” în cadrul lucrărilor Conferinței Științifice Internaționale ”Implicațiile economice și sociale ale pandemiei Covid-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor”. 

Tradițional, în cadrul acestei ediții au fost prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediția curentă a publicației fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2020;

-       Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2020.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_38_tr-2_2020_site.pdf [4.15 Mb] (copieri: 26)


REZUMATUL EDIȚIEI

Producția

Produsul intern brut în primul semestru al anului 2020 a atins o valoare de 88314 mil.MDL (prețuri curente), astfel marcând o reducere semnificativă cu 7,2% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2019. Componentele principale care au contribuit la diminuarea PIB în perioada dată sunt: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (-2,1%); Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-1,0%); construcțiile (-0,2%) și agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,1%).

 


Nota de poziție a Institutului Național de Cercetări Economice pe marginea Măsurilor de politică fiscală și vamală pentru anul 2021
Vizualizări: 103 / Publicat: 16-10-2020, 07:44 /

În data de 5 octombrie 2020, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a expus consultărilor publice documentul privind Măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021. În acest context, Institutul Național de Cercetări Economice vine cu comentarii vis-a-vis de noile măsuri propuse. 

Notă de poziție: ince-nota-de-pozitie.pdf [192.13 Kb] (copieri: 74)Траектория падения американского доллара и ее последствия для общемировой монетарной системы
Vizualizări: 149 / Publicat: 13-10-2020, 11:12 /

Предельно просто, что называется, в черно-белом цвете, эта траектория может быть описана следующим образом: от обеспечения золотом к обеспечению товарами и, наконец, к обеспечению (всего-навсего) взаимным доверием. Следует подчеркнуть, что столь головокружительную траекторию обесценивания американская валюта умудрилась продемонстрировать всего лишь за последние неполные 50 лет своего существования.

Documentul poate fi descărcat aici: bnusya-blnsya-lccbb...pdf [437.21 Kb] (copieri: 90)


A N U N Ţ
Vizualizări: 142 / Publicat: 9-10-2020, 07:58 /

Masa rotundă în format online „Problemele dezvoltării infrastructurii de suport - parte importantă a ecosistemului antreprenorial”

La 15 octombrie 2020, ora 10:00, va avea loc Masa rotundă cu genericul „Problemele dezvoltării infrastructurii de suport - parte importantă a ecosistemului antreprenorial”, organizată de Secția „Cercetări în antreprenoriat” a Institutului Național de Cercetări Economice (INCE).

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor, desfășurate în cadrul proiectului 20.80009.0807.38 „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” (Program de Stat) în anul 2020.

Evenimentul va avea loc online pe platforma ZOOM:

Link:  https://us02web.zoom.us/j/85147748034?pwd=VE5RWld5WHpTRlBhMGhiRjgreEp4QT09

Meeting ID: 851 4774 8034

Parola: 1234

Rugăm respectuos confirmarea participării la eveniment via e-mail natalia.vinogradova01@gmail.com sau tel. 022 50 11 09.

 

AGENDA agenda-masa-rotunda_ince_15.10.2020_final.pdf [59.86 Kb] (copieri: 95)


Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2019
Vizualizări: 196 / Publicat: 8-10-2020, 08:44 /
Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2019 rom-normativele-veniiturilor-nete.2019.red.e.l.pdf [121.14 Kb] (copieri: 79)


Что ожидает американский доллар – очередной этап расцвета или конец заката?
Vizualizări: 285 / Publicat: 30-09-2020, 08:08 /

Вопрос далеко не риторический и уж, тем более, не смешной. Принимая во внимание многолетнее и, практически, повсеместное доверие всего населения земного шара к американской валюте, учитывая преобладающее (также повсеместно) накопление и сбережение финансовых активов всех уровней в форме американского доллара, учитывая масштабы покрытия международных торговых сделок именно этой валютой и т.д., становится вполне понятным тот всплеск озабоченности, который сегодня испытывает на себе финансовый мир планеты.

Analiza poate fi descărcată aici: ch-slbn-binsu.-lccb.docx [22.95 Kb] (copieri: 137)

AVIZ!
Vizualizări: 226 / Publicat: 22-09-2020, 13:09 /

ADMITEREA din  anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din  Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sub egida USM se va desfășura concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66 - la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor naționale (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Concursul pentru studii superioare de doctorat în regim cu taxă se va organiza la programele de doctorat autorizate de ANACEC.

IMPORTANT: Admiterea la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor doctorale de la USM este organizată de Consiliul Științific al USM în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată pe 18 martie 2020.  

IMPORTANT : Admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul consorțiilor naționale administrate de USM se organizează în următoarele Școlii doctorale:

v  Matematică și Știința Informației

v  Științe Fizice

v  Științe Chimice și Tehnologice

v  Științe Biologice

v  Științe Geonomice

v  Științe Umaniste

v  Științe Juridice, Politice și Sociologice

v  Științe Economice și Demografice

Admiterea se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III.

Candidații depun dosarele cu toate actele scanate on-line la adresa: doctorat.consortii20@gmail.com

Copia diplomei de master  legalizata la notar în original se depune la semnarea contractului de studii.

Concursul de admitere se organizează on-line la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui interviu de  specialitate.

Informatii la tel. 022727140. mob. 069236766

Vezi:   

Lista granturilor doctorale validate de MECC, înaintate la concursul de admitere la studii superioare de doctoratcu finanțare bugetară în cadrul scolilor doctorale ale consorțiilor naționale administrate de Universitatea de Stat din Moldova: lista-granturilor-inintate-la-concurs-20.doc [36.5 Kb] (copieri: 126)

Calendarul admiterii: calendarul-de-desfsurare-a-admiterii-la-studii-de-doctorat.docx [14.25 Kb] (copieri: 124)
Cerere: cerere-de-nscriere.docx [16.33 Kb] (copieri: 117)
Fisa de inscriere: fisa-de-inscriere.docx [19.82 Kb] (copieri: 96)

Anexa 1: anexa-1.docx [16.55 Kb] (copieri: 99)

Anexa 2: anexa-2.docx [15.81 Kb] (copieri: 100)

Actele necesare pentru admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III: actele-necesare-pentru-admitere-la-doctorat.docx [16.84 Kb] (copieri: 122)Programul ședințelor comisiilor de îndrumare
Vizualizări: 268 / Publicat: 9-09-2020, 08:28 /

Programul ședințelor comisiilor de îndrumare pentru susținerea proiectelor de doctorat, referatelor științifice și atestării studenților - doctoranzi programul-sedintelor-comisiilor-de-indrumare-toamna-2020.docx [28.15 Kb] (copieri: 192)


Conferința internațională „Innovative Business Management and Global Entrepreneurship” („Managementul Businessului Inovațional și Antreprenoriatul Global”), 4 septembrie 2020
Vizualizări: 442 / Publicat: 4-09-2020, 14:44 /


La data de 4 septembrie 2020 a avut loc Conferința internațională on-line „Innovative Business Management and Global Entrepreneurship” („Managementul Businessului Inovațional și Antreprenoriatul Global”). Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) a  participat în calitate de co-organizator al acestei conferințe împreună cu următoarele instituții: Universitatea de Științe Economice și Umane din Varșovia, Polonia; Academia Română, Institutul de Economie Națională, România; Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Bulgaria; Rețeaua de Cercetare în Științe Sociale și Afaceri din Surabaya, Indonezia; Asociația de cercetare holistică academică HoRA, România.