Pagina principală » Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”
Vizualizări: 6813 / Publicat: 18-05-2017, 13:08 /

La data de 16 mai 2017 Institutul Naţional de Cercetări Economice sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat Masa rotundă cu genericul „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: principalele tendinţe şi evaluări”. Masa rotundă a fost organizată în vederea identificării barierelor în calea implementării politicilor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii.

În cadrul evenimentului au fost prezentate direcţiile prioritare ale politicii de dezvoltare a sectorului IMM în Republica Moldova, precum: educaţia şi cultura antreprenorială, promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, impactul comunităţilor oamenilor de afaceri în elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a acestora, clusterizarea ca instrument de sporire a competitivității întreprinderilor. 

La eveniment au participat circa 55 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic, cât şi ai ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, asociaţiilor de afaceri, organizațiilor internaționale, societăţii civile şi mass-media.

Moderatori ai evenimentului au fost: Alexandru Stratan, dr. hab., profesor, director INCE și Valentina Veveriţa, dr. în economie, cercetător ştiinţific coordonator INCE.Evenimentul a fost deschis de către directorul INCE, dr.hab., prof.univ., dl Alexandru STRATAN;  mesaj de salut  - Ion TIGHINEANU, acad., prim-vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, care a salutat inițiativa Institutului pentru organizarea unui atare eveniment foarte important nu doar pentru comunitatea științifică, dar și pentru țară. Vizitând mai multe țări, Domnia Sa a menționat modalitatea organizării educației antreprenoriale, dialogul, diseminarea informației, schimbul de experiență din exterior, acesta fiind de fapt și pasul spre succes care este imediat replicat.

 La eveniment au fost prezentate următoarele rapoarte:

  • ”Politica de dezvoltate a IMM-urilor: principalele tendințe şi evaluări” - Valentina Veveriţa, dr. în economie, cercetător ştiinţific coordonator, INCE
  • ”Clusterizarea – cadru important pentru sporirea competitivității  firmelor private”- Alexandra Novac, dr. în economie, șef secţie politici şi mecanisme de creştere economică, INCE
  • ”Educaţia şi cultura antreprenorială – elemente de bază în dezvoltarea capitalului uman” – Vera Chilari, consultant superior, Ministerul Educaţiei
  • ”Promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, o contribuţie esenţială în creşterea potenţialului economic al micilor afaceri” -  Georgeta Mincu, Camera de Comerţ şi Industrie

 

În cadrul discuţiilor, participanţii s-au pronunţat asupra barierelor în calea implementării politicilor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii; impactului comunităţii oamenilor de afaceri în elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a acestora.

Urmare a discuțiilor din cadrul Mesei rotunde au fost formulate un șir de propuneri incorporate în rezoluția Mesei rotunde, care vor fi transmise Ministerului Economiei și care ar putea servi drept bază pentru elaborarea următorului plan de acțiuni de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2018-2020.

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”