Pagina principală » Savantul Fiodor BAJURA - ajuns la frumoasa vârstă de 70 de ani

Savantul Fiodor BAJURA - ajuns la frumoasa vârstă de 70 de ani
Vizualizări: 5661 / Publicat: 12-04-2018, 05:49 /

 

 

Savantul Fiodor BAJURA - ajuns la frumoasa vârstă de 70 de ani

 

 

Domnul Fiodor Bajura, doctor habilitat în economie, profesor cercetător, consultant ştiinţific în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice este un savant recunoscut în plan naţional şi cel internaţional ca specialist de înaltă calificare în domeniul economiei agrare.

         Activitatea sa ştiinţifico-didactică, efectuată pe parcursul a peste 35 de ani, consacrată pregătirii cadrelor şi efectuării cercetărilor ştiinţifice în domeniul economiei agrare, a rezultat cu creşterea nivelului de profesionalism, îmbogăţirea experienţei practice şi aprofundarea cunoştinţelor tehnico-tehnologice şi economice a mai multor specialişti şi conducători de întreprinderi agricole şi agroindustriale din sectorul agroalimentar.

         Realizând  lucrări  ştiinţifice  de  semnificaţie  înaltă pentru economia ţării, Dl F. Bajura este ales (a. 2005) în calitate de membru a secţiei agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Participarea activă a dlui F. Bajura la pregătirea cadrelor de înaltă calificare este manifestată prin activitatea lui şi în calitate de director colegiului agricol de protecţie plantelor (or. Svetlîi aa. 1980-1984), ulterior şi ca director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Economia Complexului Agroindustrial (a. 1997-1999), şi ca şef al catedrei de Management al Institutului de Management şi Dezvoltare Rurală (a.1999-2002), iar mai târziu ca director al Institutului de Economie şi Perfecţionare în domeniul Agroalimentar (a. 2002-2006). În prezent, dl F. Bajura susţine prelegeri la Universitatea de Stat din Moldova, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova unde activează şi în calitate de  membru al Seminarelor ştiinţifice de profil la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, la Institutul Naţional de Cercetări Economice şi alte - instituţii de profil. Dl F. Bajura a pregătit doctori în ştiinţe economice şi în prezent este conducătorul ştiinţific şi la alţi discipoli.

Dl F. Bajura este  autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice şi metodice, dintre care 48 după susţinerea tezei de doctor habilitat, inclusiv 12 monografii şi recomandări referitor la  organizarea relaţiilor noi de producţie, bazate pe principiile şi legile economiei de piaţă. A efectuat stagii de perfecţionare profesională în domeniul economiei agrare în mai multe ţări cum ar fi: Marea Britanie, Franţa, Olanda, Israel, Grecia şi în  alte ţări cu agriculturi avansate. Experienţa practică acumulată şi cunoştinţele teoretice sunt manifestate la elaborarea aspectelor strategice de dezvoltare a agriculturii autohtone, la recomandări argumentate privind formarea designului modern al sectorului agrar post- privatizaţional.

Dl F. Bajura participă activ în viaţa obştească a savanţilor din Moldova. Este membru al colegiului  redacţional al revistei „Agricultura Moldovei”, „Buletinului Analitic  Trimestrial” (INCE),  membru Consiliului tehnico-ştiinţific şi a comisiei de experţi a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, exercită funcţiile directorului – executiv al organizaţiilor nonguvernamentale „Centrul Republican de popularizare a cunoştinţelor economice “Business rural” (înfiinţat în anul 1995) şi  Asociaţiei Republicane a Experţilor Profesionali în Evaluări (înfiinţată în a.1996). 

         În ultimii opt ani, activând în cadrul Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare, precum şi în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (actual- INCE), a efectuat investigaţii şi a participat le elaborarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere Sărăciei (a.2004), Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova pentru perioada anilor 2008-2020, altor documente de ordin strategic naţional. În calitate sa de conducător al temei ştiinţifice instituţionale „Elaborarea normativelor economice şi a bazei actualizate de date informaţionale pentru sectorul agroalimentar”  dl F. Bajura contribuie mult la  sporirea eficienţei activităţii economice  şi creşterea veniturilor a lucrătorilor agricoli.

În anul 2013, Dlui Fiodor BAJURA, Profesor cercetător, doctor habilitat în ştiinţe economice, consultant ştiinţific în cadrul INCE, i s-a acordat distincţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei Diploma „Meritul Academic” pentru contribuţiile sale substanţiale în dezvoltarea pedagogico-ştiinţifică,  organizarea şi dezvoltarea activităţii ştiinţifice în domeniul economiei agro- alimentare al Republicii Moldova şi peste hotarele acesteia dar şi cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la naştere.

Stimate Dle F. Bajura, în această zi deosebită, din numele întregului colectiv al INCE, Vă urăm să aveţi parte de lumină şi bunătate în suflet, de noroc, bunăstare şi bucurii de la cei apropiaţi, de colaborări rodnice şi noi realizări frumoase!

LA MULŢI ANI!!!

 

 

Mem. cor. Alexandru STRATAN

Director al Institutului Naţional de Cercetări Economice,

doctor habilitat în economie, prof. univ.