Pagina principală » » FINANCIAL STABILITY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES

FINANCIAL STABILITY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES
Vizualizări: 2493 / Publicat: 2-05-2018, 21:40 /
Articolul reprezintă rezultatele cercetării a cadrului instituţional și normativ aferent stabilităţi financiare, precum și a acțiunilor întreprinse de autoritățile naționale abilitate pentru lichidarea deficienților acestora. Actualitatea studiului este argumentată prin faptul că urmările evenimentelor din toamna anului 2014, care s-au soldat ulterior cu lichidarea a trei bănci comerciale și cu o instabilitate macroeconomică, mai persistă și în prezent. Aceste fenomene au demonstrat încă o dată că stabilitatea financiară trebuie să fie asigurată și monitorizată de către autorități concrete și care să aibă un grad mare de independență, răspundere și responsabilitate. Scopul acestei cercetări este de a identifica neajunsurile prezente în managementul stabilității financiare, precum și analiza acțiunilor întreprinse în domeniul dat de către autoritățile naționale. Metodele ştiinţifice utilizate sunt: abordarea sistemică, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analiza logică, analiza critică a materialelor etc. Principalele rezultate obținute în urma investigațiilor se referă la analiza cadrului instituţional și normativ aferent stabilităţii financiare în Republica Moldova în vederea lichidării deficienților acestora.