Pagina principală » » OPTIMIZATION OPPORTUNITIES OF PATRIMONY MANAGEMENT MECHANISM IN CONSUMER COOPERATION SYSTEM

OPTIMIZATION OPPORTUNITIES OF PATRIMONY MANAGEMENT MECHANISM IN CONSUMER COOPERATION SYSTEM
Vizualizări: 5208 / Publicat: 2-05-2018, 21:44 /
Actualitatea acestui studiu rezidă în faptul că procesul de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldova impune ca întreprinderile acestui sistem să fie competitive în cadrul sectorului în care funcţionează, realizând o eficientizare a proceselor lor ce le asigură continuarea şi dezvoltarea activităţii pe termen lung. Mai mult ca oricând, în această perioadă, în care efectele crizei economice şi financiare afectează în mod defavorabil activitatea întreprinderilor, identificarea factorilor generatori de succes şi a modalităţilor de măsurare a acestora sunt de o importanţă majoră pentru managementul oricărui agent economic. În acest context, pentru modelarea procesului de gestiune a patrimoniului şi optimizării lui, prezentul studiu are drept scop elaborarea și calculul Indicelui integral al eficienței utilizării patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperației de consum din Republica Moldova.
Studiul se bazează pe datele cercetării rapoartelor financiare prezentate la MOLDCOOP de către întreprinderile și organizațiile cooperaţiei de consum din republică. În calitate de metode concrete de studiu au fost folosite: metoda documentară, bazată pe accesarea și studierea surselor bibliografice, analiza economică, metoda analitică, metoda sintezei, comparației, analogiei şi altele.  Rezultate: studiul relevă că determinarea şi aplicarea modelului Indicelui integral al eficienței utilizării patrimoniului se orientează spre realizarea tendințelor de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor cooperației de consum.