Pagina principală » » VALUE ESTIMATION MODEL OF ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

VALUE ESTIMATION MODEL OF ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Vizualizări: 3436 / Publicat: 2-05-2018, 21:56 /
În ultimii ani, problema elaborării diferitor metode complexe de estimare a valorii întreprinderii este actuală pentru specialiştii din domeniul managementului. Creșterea valorii este posibilă numai în condițiile gestiunii eficiente a factorilor-cheie generatori de valoare și controlului asupra dinamicii valorii întreprinderii. Subdezvoltarea pieței capitalului din Republica Moldova și existența unui număr mare de întreprinderi, necotate la bursă, nu permite estimarea evoluției valorii întreprinderilor autohtone. În aceste condiții, autorii prezentei cercetări au elaborat un model de estimare a valorii. La baza modelului stă metoda de evaluare a întreprinderii în baza profitului rezidual net.
În baza metodologiei și rezultatelor cercetării, putem concluziona că valoarea de bilanț a capitalului propriu și mărimea profitului rezidual net, ca componente ale metodei profitului rezidual net, pot explica valoarea de piață a acțiunilor întreprinderilor autohtone. Respectiv, modelul econometric creat poate fi cu succes utilizat în evaluarea eficienței gestiunii întreprinderilor.