Pagina principală » » STRATEGIES AND MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

STRATEGIES AND MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Vizualizări: 4830 / Publicat: 2-05-2018, 22:08 /
În articol sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la strategiile și mecanismele de dezvoltare care pot fi aplicate în cadrul instituțiile de microfinanțare (OMF) din Republica Moldova. Scopul cercetării este de a elucida cadrul conceptual privind strategiile, instrumentele de management strategic prin elaborarea unui model managerial pentru organizaţiile de microfinanţare din Republica Moldova. Pentru atingerea  obiectivelor propuse în  cadrul studiului, au fost utilizate următoarele metode și instrumente de cercetare: metoda sintezei, comparației, analogiei și metoda analizei SWOT pentru identificarea punctelor forte și slabe ale sectorului; metoda  analizei comparative; metoda chestionării; sondaj; metoda BSC. În rezultatul cercetării, autorul elaborează un model de management strategic pentru OMF, adaptat la standardele Republicii Moldova. Pentru elaborarea unui astfel de model s-a luat ca exemplu instrumentul: codul european de bună conduită şi bunele practici ale organizaţiilor de microfinanţare din Marea Britanie.