Aviz!
Vizualizări: 1113 / Publicat: 15-10-2018, 09:29 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ

PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

a tezei de doctor habilitat în economie

STRATEGII DURABILE DE MANAGEMENT  ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI INTERN ȘI RECEPTOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

specialitatea 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

elaborată de PLATON Nicolae dr.

conducător ştiinţific – dr.hab., profesor  COTELNIC Ala

ședinţa va avea loc la 26 octombrie 2018, ora 13:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45