Pagina principală » » METHODICAL APPROACH OF SUBSTANTIATION OF POTENTIAL INDICATORS OF LAND USE EFFICIENCY IN AGRICULTURE

METHODICAL APPROACH OF SUBSTANTIATION OF POTENTIAL INDICATORS OF LAND USE EFFICIENCY IN AGRICULTURE
Vizualizări: 3030 / Publicat: 5-11-2018, 15:00 /
În acest studiu se evidențiază că, pe lângă indicatorii tradiționali de eficiență în utilizarea terenurilor
productive (raportul dintre rezultatele realizării produselor în valoare sau în natură și unitatea de resurse
funciare utilizate), o importanţă deosebită prezintă indicatorul nivelului de realizare a potențialului
acestora, care reflectă în mod complex nivelul atins de eficiență a utilizării terenurilor și posibilele rezerve
de creștere a producției agricole. Studiile privind problemele legate de eficiența economică a producției
agricole, inclusiv ale dezvoltări inovatoare care vizează creșterea productivității terenurilor în producția
produselor vegetale, au fost efectuate de mulți oameni de știință, cu toate acestea atât în formare, cât și în
condiții reale de producție, de regulă, nu se iau în considerare valorile potențiale ale eficienței utilizării
terenului în industrie. În acest sens, devin relevante studiile aspectelor metodologice de fundamentare a
indicatorilor potențiali ai productivității terenurilor și identificarea, pe această bază, a rezervelor de
creștere a eficienței utilizării terenurilor. Scopul studiului este de a prezenta instrumente metodologice
moderne de evaluare economică a eficienței utilizării terenurilor în agricultură. Metodologia propusă
pentru calcularea indicatorilor potențiali ai randamentului culturilor principale cultivate a fost testată în
baza fermei colective „Pobeda” din raionul Ceadîr-Lunga. S-a realizat o comparație între indicatorii
actuali și normativi ai profitului obţinut de pe unitate de suprafață; în bază acesteia au fost identificate
rezervele de eficiență a utilizării terenurilor. Rezultatele cercetării permit specialiștilor întreprinderilor
agricole, precum și profesorilor și studenților instituțiilor de învățământ superior să determine pe baza unor
calcule simple indicatorii normativi ai productivității terenurilor, valoarea profitului pentru fiecare cultură
cultivată și rezervele de îmbunătățire a eficienței utilizării terenurilor.
În acest studiu se evidențiază că, pe lângă indicatorii tradiționali de eficiență în utilizarea terenurilorproductive (raportul dintre rezultatele realizării produselor în valoare sau în natură și unitatea de resursefunciare utilizate), o importanţă deosebită prezintă indicatorul nivelului de realizare a potențialuluiacestora, care reflectă în mod complex nivelul atins de eficiență a utilizării terenurilor și posibilele rezervede creștere a producției agricole. Studiile privind problemele legate de eficiența economică a producțieiagricole, inclusiv ale dezvoltări inovatoare care vizează creșterea productivității terenurilor în producțiaproduselor vegetale, au fost efectuate de mulți oameni de știință, cu toate acestea atât în formare, cât și încondiții reale de producție, de regulă, nu se iau în considerare valorile potențiale ale eficienței utilizăriiterenului în industrie. În acest sens, devin relevante studiile aspectelor metodologice de fundamentare aindicatorilor potențiali ai productivității terenurilor și identificarea, pe această bază, a rezervelor decreștere a eficienței utilizării terenurilor. Scopul studiului este de a prezenta instrumente metodologicemoderne de evaluare economică a eficienței utilizării terenurilor în agricultură. Metodologia propusăpentru calcularea indicatorilor potențiali ai randamentului culturilor principale cultivate a fost testată înbaza fermei colective „Pobeda” din raionul Ceadîr-Lunga. S-a realizat o comparație între indicatoriiactuali și normativi ai profitului obţinut de pe unitate de suprafață; în bază acesteia au fost identificaterezervele de eficiență a utilizării terenurilor. Rezultatele cercetării permit specialiștilor întreprinderiloragricole, precum și profesorilor și studenților instituțiilor de învățământ superior să determine pe baza unorcalcule simple indicatorii normativi ai productivității terenurilor, valoarea profitului pentru fiecare culturăcultivată și rezervele de îmbunătățire a eficienței utilizării terenurilor.