Pagina principală » » THE SITUATION OF VULNERABLE GROUPS ON THE LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

THE SITUATION OF VULNERABLE GROUPS ON THE LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Vizualizări: 4176 / Publicat: 5-11-2018, 16:06 /
„Stadiul de dezvoltare a unei societăți poate fi identificat din modul în care aceasta își tratează membrii
cei mai vulnerabili, suportul pe care îl creează pentru susținerea lor, atenția politică si socială acordată
situației lor”, Herbert Paulshin

„Stadiul de dezvoltare a unei societăți poate fi identificat din modul în care aceasta își tratează membriicei mai vulnerabili, suportul pe care îl creează pentru susținerea lor, atenția politică si socială acordatăsituației lor”, Herbert Paulshin

Acest articol prezintă rezultatele cercetării privind fenomenul vulnerabilității pe piața muncii, specific pentru economiile contemporane ca o consecinţă generată de fenomenul ciclicității economice și, îndeosebi, de crizele economice şi financiare, procesele de globalizare etc. Republica Moldova nu este o excepţie: factorii interni (instabilitatea politică, condiţiile climaterice nefavorabile şi problemele din sectorul bancar), precum şi de influenţa factorilor externi (criza din Ucraina, recesiunea din Federaţia Rusă şi restricţiile comerciale impuse de această ţară faţă de producţia RM, diminuarea preţurilor mondiale la produsele agricole), procesul ireversibil de îmbătrânire, toate acestea au condiţionat formarea unor grupuri vulnerabile, supuşe riscului social pe piaţa forţei de muncă care au nevoie de protecţia statului. În acest context, obiectivul studiului este evidenţierea categoriilor în domeniu, argumentând motivele şi cauzele de raportare la o anumită grupă.

Studiul se bazează pe datele Biroului Naţional de Statistică, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi analiza secundară a cercetărilor selective în domeniu. Metodele principale de cercetare utilizate: monografică, sistemică, logică, analiză şi sinteză, calculele economice, interpretarea grafică, tabelarea etc.

Pe fundalul îmbunătăţirii treptate a unor indicatori privind ocuparea forţei de muncă în pofida promovării politicilor active, antrenarea în câmpul muncii a diferitor grupuri ale populaţiei capabile de a activa economic rămâne insuficientă. Există diferenţe semnificative la nivelul de ocupare, inclusiv a tinerilor, populaţiei din mediul rural şi urban, după genuri şi vârstă, în special, a persoanelor în vârstă pre pensionară şi pensionară, a persoanelor cu dizabilități, precum și a celor întorşi de peste hotare (migranţii reîntorşi). Promovarea politicilor active de ocupare, reducerea oricărei discriminări, în special a persoanelor cu dizabilități și a femeilor, diversificarea şi asigurarea accesibilității la instruire şi cursurilor de formare profesională, promovarea regimului flexibil de muncă, dezvoltarea infrastructurii social-economice, în special, în zonele rurale, reformarea sistemului de salarizare vor contribui la sporirea nivelului de ocupare.