AVIZ!
Vizualizări: 4946 / Publicat: 7-11-2018, 10:42 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INFORMEAZĂ

privind susținerea publică a

tezei de doctor în economie

 PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE MICROFINANŢARE DIN REPUBLICA MOLDOVA”, 

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

competitor la titlul științific – POPA Viorica

conducător științific - CATAN Petru, dr. hab., conf.univ.

ședința va avea loc la 16 noiembrie 2018, ora 15:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45, INCE