AVIZ!
Vizualizări: 4122 / Publicat: 30-01-2019, 11:39 /

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat Sirețeanu (Vragaleva)Veronica

Conducător / consultant ştiinţific Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 521.03-26  Institutul Naţional de Cercetări Economice 

Tema tezei PERFECȚIONAREA ADMINISTRĂRII FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

Specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate

Data 15.02.2019

Ora 14-00

Local Institutul Naţional de Cercetări Economice, str. I.Creangă, 45, bir.209

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, pe site-ul INCE (www.ince.md) și site-ul ANACEC (www.cnaa.md)