Pagina principală » » SME SUPPORT POLICY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND ASSESSMENT OF ITS IMPACT ON BUSINESS DEVELOPMENT

SME SUPPORT POLICY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND ASSESSMENT OF ITS IMPACT ON BUSINESS DEVELOPMENT
Vizualizări: 2161 / Publicat: 6-02-2019, 14:15 /
Înființarea și dezvoltarea juridică a micilor întreprinderi private din Republica Moldova a devenit posibilă
încă din anii '90 la faza inițială de trecere la relațiile de piață. În ciuda absenței unui cadru de reglementare
pentru dezvoltarea afacerilor în această perioadă, s-a observat creșterea rapidă a numărului de întreprinderi
mici. Deși proprietarii întreprinderilor mici nou înființate, privatizate și reorganizate nu posedau cunoștințe în
afaceri, iar angajații administrației publice nu aveau o înțelegere clară a rolului IMM-urilor, cu toate acestea,
în perioada 1992-1994 au fost stabilite principiile politicii de dezvoltare a antreprenoriatului. În ultimii ani,
politica statului care vizează susținerea întreprinderilor mici și mijlocii s-a dezvoltat considerabil în Republica
Moldova, însă mediul de afaceri nu este încă suficient de favorabil.
Lucrarea prezintă analiza multilaterală a politicii de susținere a IMM-urilor în Republica Moldova
și evaluarea impactului acesteia asupra afacerilor din diferite perspective – guvern, ratinguri internaționale
și antreprenori. Rezultatele cercetării au arătat că majoritatea întreprinzătorilor, de-a lungul anilor, au
indicat asupra deteriorării condițiilor mediului de afaceri, deși opiniile anumitor grupuri de antreprenori
diferă semnificativ. Aceasta înseamnă că politica economică a guvernului nu ia suficient în considerare
opinia antreprenorilor privind schimbările generale ale climatului de afaceri, precum și problemele
specifice cu care se confruntă diferite grupuri de întreprinzători. Metodologia de cercetare se bazează
pe: o analiză a datelor statistice; cadrul juridic și documentele de politici; principalele rating-uri internaționale,

Înființarea și dezvoltarea juridică a micilor întreprinderi private din Republica Moldova a devenit posibilăîncă din anii '90 la faza inițială de trecere la relațiile de piață. În ciuda absenței unui cadru de reglementarepentru dezvoltarea afacerilor în această perioadă, s-a observat creșterea rapidă a numărului de întreprinderimici. Deși proprietarii întreprinderilor mici nou înființate, privatizate și reorganizate nu posedau cunoștințe înafaceri, iar angajații administrației publice nu aveau o înțelegere clară a rolului IMM-urilor, cu toate acestea,în perioada 1992-1994 au fost stabilite principiile politicii de dezvoltare a antreprenoriatului. În ultimii ani,politica statului care vizează susținerea întreprinderilor mici și mijlocii s-a dezvoltat considerabil în RepublicaMoldova, însă mediul de afaceri nu este încă suficient de favorabil.

Lucrarea prezintă analiza multilaterală a politicii de susținere a IMM-urilor în Republica Moldovași evaluarea impactului acesteia asupra afacerilor din diferite perspective – guvern, ratinguri internaționaleși antreprenori. Rezultatele cercetării au arătat că majoritatea întreprinzătorilor, de-a lungul anilor, auindicat asupra deteriorării condițiilor mediului de afaceri, deși opiniile anumitor grupuri de antreprenoridiferă semnificativ. Aceasta înseamnă că politica economică a guvernului nu ia suficient în considerareopinia antreprenorilor privind schimbările generale ale climatului de afaceri, precum și problemelespecifice cu care se confruntă diferite grupuri de întreprinzători. Metodologia de cercetare se bazeazăpe: o analiză a datelor statistice; cadrul juridic și documentele de politici; principalele rating-uri internaționale, precum și rezultatele chestionării diferitor grupuri de întreprinzători din R. Moldova – femei, tineri, persoane cu dizabilități, care au fost implementate cu participarea autorilor în perioada 2016-2017.