Pagina principală » » FINANCIAL SECURITY OF A SMALL OPEN ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

FINANCIAL SECURITY OF A SMALL OPEN ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Vizualizări: 3242 / Publicat: 6-02-2019, 14:25 /
În condițiile globalizării economiilor, problema stabilității financiare care este o condiție pentru
securitatea economică a statului, a dobândit o semnificație deosebită și este o problemă foarte actuală.
Scopul articolului este de a determina importanța rolului stabilității financiare pentru menținerea
securității economice și a creșterii economice și de a valida rolul Instituției Rețelei de Siguranță în
menținerea stabilității. Cercetarea prezentă este o continuare și un rezumat al cercetărilor anterioare cu
privire la stabilitatea sistemului financiar și funcționarea rețelei de siguranță. Metodologia acestei
cercetări a inclus analiza literaturii de specialitate și a rapoartelor de afaceri, precum și analiza datelor
macro și microeconomice privind funcționarea piețelor și a sistemelor financiare. Rezultatele obținute
evidențiază importanța structurii instituționale a rețelei de siguranță, reglementarea adecvată și
supravegherea eficientă ca factori cheie pentru menținerea stabilității financiare, care este o condiție
pentru securitatea financiară pe termen lung.
În condițiile globalizării economiilor, problema stabilității financiare care este o condiție pentrusecuritatea economică a statului, a dobândit o semnificație deosebită și este o problemă foarte actuală.Scopul articolului este de a determina importanța rolului stabilității financiare pentru menținereasecurității economice și a creșterii economice și de a valida rolul Instituției Rețelei de Siguranță înmenținerea stabilității. Cercetarea prezentă este o continuare și un rezumat al cercetărilor anterioare cuprivire la stabilitatea sistemului financiar și funcționarea rețelei de siguranță. Metodologia acesteicercetări a inclus analiza literaturii de specialitate și a rapoartelor de afaceri, precum și analiza datelormacro și microeconomice privind funcționarea piețelor și a sistemelor financiare. Rezultatele obținuteevidențiază importanța structurii instituționale a rețelei de siguranță, reglementarea adecvată șisupravegherea eficientă ca factori cheie pentru menținerea stabilității financiare, care este o condițiepentru securitatea financiară pe termen lung.