Pagina principală » » CLASSIFICATION OF THE COMPETITIVENESS’ FACTORS AND NEW APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS

CLASSIFICATION OF THE COMPETITIVENESS’ FACTORS AND NEW APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS
Vizualizări: 3828 / Publicat: 6-02-2019, 14:32 /
Vectorul dezvoltării economiei moldovenești, precum și economiei mondiale, este instabil. Pentru a
nu fi expuși șocurilor externe, este necesar de asigurat o creștere durabilă a economiei naționale. Numai o
economie care oferă produse competitive poate atinge acest scop. Obiectul de cercetare reprezintă factorii
competitivității bunurilor, iar scopurile principale sunt structurarea factorilor și elaborarea noilor
abordări de evaluare a avantajelor competitive. Următoarele metode empirice și teoretice au fost utilizate
în studiu: observația și colectarea datelor, metoda abstracției științifice, analiza comparativă, analiza
regresiei, modelarea economico-matematică. În acest articol, autorul a elaborat și a aplicat două abordări
noi de evaluare a competitivității. Studiul a arătat că economia Moldovei se bazează pe producerea
bunurilor primitive, în timp ce pentru a obține o creștere economică stabilă este necesară redirecționarea
resurselor către fabricarea produselor high-tech și bunurilor cu valoare adăugată înaltă.
Vectorul dezvoltării economiei moldovenești, precum și economiei mondiale, este instabil. Pentru anu fi expuși șocurilor externe, este necesar de asigurat o creștere durabilă a economiei naționale. Numai oeconomie care oferă produse competitive poate atinge acest scop. Obiectul de cercetare reprezintă factoriicompetitivității bunurilor, iar scopurile principale sunt structurarea factorilor și elaborarea noilorabordări de evaluare a avantajelor competitive. Următoarele metode empirice și teoretice au fost utilizateîn studiu: observația și colectarea datelor, metoda abstracției științifice, analiza comparativă, analizaregresiei, modelarea economico-matematică. În acest articol, autorul a elaborat și a aplicat două abordărinoi de evaluare a competitivității. Studiul a arătat că economia Moldovei se bazează pe producereabunurilor primitive, în timp ce pentru a obține o creștere economică stabilă este necesară redirecționarearesurselor către fabricarea produselor high-tech și bunurilor cu valoare adăugată înaltă.