Pagina principală » » BENEFITS FOR ADULT EDUCATION AND LEARNING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

BENEFITS FOR ADULT EDUCATION AND LEARNING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Vizualizări: 3480 / Publicat: 6-02-2019, 14:39 /
Scopul lucrării constă în descrierea rolului educației în cadrul conceptului de îmbătrânire activă ca
fenomen care stimulează și determină dezvoltarea durabilă. Deliberările prezentate sunt, în principal, de
natură teoretică, bazate pe analiza literaturii de specialitate și datelor statistice. Concluzia principală a
studiului se rezumă la faptul că educația sistemică și pe termen lung este o oportunitate și garanție pentru
îmbătrânirea activă, favorizează incluziunea socială a unui individ și creează condiții pentru dezvoltarea
durabilă.
Scopul lucrării constă în descrierea rolului educației în cadrul conceptului de îmbătrânire activă cafenomen care stimulează și determină dezvoltarea durabilă. Deliberările prezentate sunt, în principal, denatură teoretică, bazate pe analiza literaturii de specialitate și datelor statistice. Concluzia principală astudiului se rezumă la faptul că educația sistemică și pe termen lung este o oportunitate și garanție pentruîmbătrânirea activă, favorizează incluziunea socială a unui individ și creează condiții pentru dezvoltareadurabilă.