Pagina principală » Ședința de validare națională a raportului Analiza comprehensivă a Sectorului de Tineret.

Ședința de validare națională a raportului Analiza comprehensivă a Sectorului de Tineret.
Vizualizări: 883 / Publicat: 28-02-2020, 14:30 /


Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, reprezentanțele UNICEF, UNFPA și UN Woman în Moldova a desfășurat la data de 27 februarie 2020 Ședința de validare națională a raportului Analiza comprehensivă a Sectorului de Tineret.

Scopul ședinței a fost discutarea rezultatelor și recomandărilor raportului cu factorii de decizie, specialiștii din cadrul ministerelor preocupați de elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniul de tineret, organizații non guvernamentale implicate în lucrul cu și pentru tineret, precum și alți actori interesați ai sectorului de tineret.

Moderator al evenimentului a fost dl Ivan Gheorghiu, Secretar de Stat MECC care a mulțumit tuturor celor care s-au implicat cu seriozitate în elaborarea studiului ce va sta la baza documentelor de politici strategice în domeniul tineretului. Concluziile și recomandările principale ale raportului au fost prezentate de Olga Gagauz, vicedirector INCE și coordonatorul studiului și de Jane M. Kellum consultant internațional incluziune și dimensiunea de gen.

Institutul Național de Cercetări Economice a fost partenerul care a realizat analiza comprehensivă a ST pe domeniile ce privesc cadrul normativ existent, măsura în care cadrul normativ răspunde nevoilor specifice și oportunităților de implicare socială a adolescenților și tinerilor în educație, sănătate, abilitare economică și implicare politică/civică; analiza costurilor și finanțelor aferente ST, contribuțiilor statului în finanțarea ST la nivel național și local, precum și a donatorilor externi; capacitatea ST de a livra servicii și programe de calitate durabile la nivel național și local, inclusiv analiza capacităților de identificare și abordare a problemelor sensibile, cum ar fi genul, violența bazată pe gen, drepturile unor grupuri sociale marginalizate ș.a.

La eveniment au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Biroul Național de Statistică, Delegația UE în Republica Moldova, UNICEF, UNFPA, UN Woman Moldova, Organizația Mondială a Sănătății, Banca Mondială, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova ș.a.