AVIZ!
Vizualizări: 3125 / Publicat: 25-05-2020, 07:53 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE 

 ORGANIZAREA ȘI AUTOORGANIZAREA SISTEMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. ASPECTE SINERGETICE”

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

 

competitor la titlul științific –  CUJBA Rodica

 

Conducător ştiinţific – dr. hab., prof.   CATAN Petru

Consultant Științific – m.c. al AȘM., dr.hab., prof. DICUSAR Alexandr 

 

ședinţa va avea loc la 5 iunie 2020, ora 10:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45