AVIZ!
Vizualizări: 1848 / Publicat: 17-05-2021, 07:42 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE SOCIOLOGICE

” DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

 

specialitatea 543.01  sociologia populației și procese demografice

competitor la titlul științific – Ecaterina GRIGORAȘ

conducător științific – dr. hab., conf. cercet. Olga GAGAUZ

 

Ședința va avea loc pe data de 27 mai 2021, ora 14:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 309, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 

Join Zoom Meeting
   

Meeting ID: 852 6920 8690
Passcode: 760001