Pagina principală » Anunţ

Anunţ
Vizualizări: 8803 / Publicat: 9-01-2012, 09:10 /

INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

a tezei de doctor habilitat

cu titlul 

„Perfecţionarea relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova”,

la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în agricultură),

elaborată de dl CIMPOIEŞ Dragoş, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., BAJURA Tudor

 

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 20 ianuarie, 2012, ora 15:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.303, str. Ion Creangă, 45