Pagina principală » » Planul activităţilor de desiminare şi promovare a informaţiei privind Proprietatea Intelectuală (PI) organizate de către Biblioteca Republicană Tehnico- Ştiinţifică în anul 2012

Planul activităţilor de desiminare şi promovare a informaţiei privind Proprietatea Intelectuală (PI) organizate de către Biblioteca Republicană Tehnico- Ştiinţifică în anul 2012
Vizualizări: 5178 / Publicat: 21-05-2012, 12:05 /

În scopul promovării informaţiei şi a colecţiei speciale în domeniul proprietăţii intelectuale, BRTŞ preconizează un şir de activităţi în cadrul concursului:"Biblioteca – partener în promovarea  proprietăţii intelectuale"


 

Mottoul: "Ideiile migrează de la o carte la alta
precum petrolul printre roci".

Mottoul: "Ideiile migrează de la o carte la alta

precum petrolul printre roci".


(Vasile Chic)


Activităţi ştiinţifice şi promoţionale:


 

Aprilie


1-3 aprilie deschiderea oficială a Expoziţiei permanente cu genericul: "INVENŢII DIN TRECUT, PRIN PREZENT, SPRE VIITOR...." Prezentarea la standuri a documentelor în domeniul Proprietăţii Intelectuale (legislaţia, brevete de invenţii, publicaţii periodice, buletine informative etc.)

20-25 aprilie – expoziţia tematică  cu prilejul Zilei Mondiale a Cărţii şi a dreptului de autor şi a Zilei profesionale a Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul "Biblioteca la etapa transformărilor"

26 aprilie - 4 mai - expoziţie tematică către Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale cu genericul "Protecţia Proprietăţii Intelectuale Naţionale - politică prioritară de stat".

 27 aprile - Oră informativă: "Drepturi de proprietate intelectuală" (cu participarea studenţilor de la UCCM). Prezentarea Invenţiilor protejate, Legislaţiei în vigoare în domeniul proprietăţii intelectuale şi a publicaţiilor în domeniul PI a RM.


Mai


3 mai - participarea cu expoziţie de carte la masa rotundă "Problemele statisticii, ştiinţei şi inovării în Republica Moldova" organizată de IEFS şi BNS

 16 - 20 mai - Participarea la Expoziţia Internaţională Specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora „Food & Drinks” – unica manifestare de profil alimentar din Republica Moldova, care se va desfăşura în pavilioanele C.I.E. „Moldexpo” S.A., ediţia a XIX-a, unde vom prezenta publicaţii actuale la tematica expoziţiei: brevete de invenţii, modele de utilitate, standarde naţionale ale RM, ghiduri de fabricare a produselor alimentare şi industriale, manuale de expertizare în industria alimentară, publicaţii periodice.

21 mai - 5 iunie   (ultima duminica a lunii, 27 mai) -  expoziţie tematică către Ziua Ştiinţei  „Ştiinţa şi Inovarea din Republica Moldova –  cale sigură spre progres”

 

Iunie


Seminar anual cu reţeaua de biblioteci tehnice din republică

 

6-20 iunie (a doua duminică a lunii, 17 iunie) - expoziţie tematică către Ziua lucrătorului din industria uşoară  „Produsele industriale – obiecte ale proprietăţii intelectuale”

 21 iunie-6 iulie (ultima sâmbătă a lunii, 29 iunie) - expoziţie tematică către Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului  „Invenţii  protejate – un impact real asupra dezvoltării economiei naţionale.”


Cercetare bibliografică: Rolul brevetelor de invenţii în asigurarea dezvoltării economiei.”


Iulie


9 – 23 iulie – expoziţie tematică în ajutor producătorului autohton „Producerea conservelor din legume şi fructe”


Cercetare bibliografică:,, Mărcile de fabrică şi de comerţ –ramură importantă a proprietăţii intelectuale.


August


8-24 august (a doua duminică a lunii, 12 august) – expoziţie tematică către  Ziua lucrătorului din construcţii  „Arhitectură. Construcţii. Design”


Cercetare bibliografică:,, Aspecte economice ale proprietăţii industriale”


Septembrie


24 septembrie – 5 octombrie (ultima duminică a lunii, 30 septembrie) - expoziţie tematică către Ziua economistului „Economia bazată pe cunoaştere”

Oră informativă pentru studenţi. Tema: ,,Baza de date a invenţiilor protejate în RM, metode de cautare a informaţiei.”

Cercetare bibliografică:,, Mecanisme de gestiune a capitalului intelectual”


Octombrie


24-30 octombrie (24 octombrie)  - expoziţie tematică către Ziua Internaţională pentru dezvoltare Informaţională „Informatica - o largă paletă de servicii”


Cercetare bibliografică:,, Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe”

 

Noiembrie


5- 15 noiembrie (10 noiembrie) – expoziţie tematică către Ziua Internaţională a ştiinţei în serviciul păcii şi dezvoltării „Rolul decisiv al cercetării şi inovării în evoluţia social-economică. Participare la  Expoziţia Internaţională ,, Infoinvent 2012”.


Cercetare bibliografică:,,Cercetare- inovare, de la idee la valorificare”


Decembrie


3-14 decembrie (10 decembrie) – expoziţie tematică către Ziua Internaţională a drepturilor omului „Dreptul tău -  accesul  la informaţie”


Cercetare bibliografică:,,Drepturi de proprietate intelectuală”


Ianuarie

Expoziţia tematică   „Invenţii în domeniul chimiei şi medicinii”.


Februarie

Expoziţia tematică „Invenţii în domeniul  construcţiei de maşini”.


Martie

20 -30 martie (22 martie, Ziua Mondială a apei) – expoziţia se înscrie în contextul Deceniului (2005-1015)   „Apă pentru viaţă”,  proclamat de ONU