AVIZ!
Vizualizări: 6833 / Publicat: 23-11-2016, 08:29 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

  

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor în economie 

„Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană ” 

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

competitor la titlul științific –  Larisa PANTEA

conducător ştiinţific dr.hab., prof.cerc. Tudor BAJURA

 

ședinţa va avea loc la 8 decembrie 2016, ora 15.00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45