O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 5343 / Publicat: 25-10-2016, 10:11 /

 

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"

La data de 25 octombrie 2016, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat publicața trimestrială „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) – ediţia a 22-a.

 

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate principalele tendinţe socio-economice care au marcat economia Republicii Moldova în prima jumătate a acestui an, dinamica principalilor indicatori macroeconomici în baza celor mai recente date disponibile și prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru anul 2016.

Publicația poate fi descărcată aici: met_22.pdf [20.9 Mb] (copieri: 864)

 


НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ИТОГИ ЭВОЛЮЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2005-2015 ГОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Vizualizări: 4047 / Publicat: 18-10-2016, 10:05 /

По нашему мнению,  представляет определённый интерес  начать с ознакомления с отношением к понятию заработной платы. При этом, рассмотрение теорий оплаты труда в корне меняет представление о заработной плате.  Если в начале, экономисты считали, что  зарплата соответствовала статусу индивида в обществе, причем рабочие независимо от способностей имели минимальный уровень оплаты труда, то, сейчас она зависит от интеллектуального уровня работника.


Studiul integral poate fi descărcat aici: salary.pdf [232.91 Kb] (copieri: 751)


COSTUL NOMINAL AL EMISIUNII OBLIGAȚIUNILOR DE STAT ÎN VEDEREA EXECUTĂRII DE CĂTRE MINISTERUL FINANŢELOR A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ DERIVATE DIN GARANȚIILE DE STAT DIN ANII 2014-2015
Vizualizări: 4405 / Publicat: 4-10-2016, 12:45 /

În contextul asumării răspunderii de către Guvern asupra Legii privind emisiunea obligațiilor de stat, la data de 26 septembrie 2016, în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat din anii 2014-2015 am considerat oportun să evaluăm impactul acestei decizii asupra poveri Bugetului de Stat. Mai cu seamă că la momentul actual se vehiculează diverse sume și în variate contexte, fapt ce demonstrează că componenta jurnalistică necesită argumentarea cifrică a costului creditelor neperformante, eliberate de către Banca de Economii, BC Banca Socială și Unibank.

 

Publicația integrală poate fi descărcată aici: costul-nominal-obligatii.pdf [393.34 Kb] (copieri: 902)Interconectarea sistemelor de transport a gazelor naturale din R. Moldova si România: provocări și perspective
Vizualizări: 4377 / Publicat: 4-10-2016, 12:45 /

Interconectarea sistemelor de transport a gazelor naturale al Republicii Moldova și a României este pe agenda tratativelor de cel mai înalt nivel între aceste țări încă din anii 1990. Există păreri că inițial acest proiect era conceput doar în contextul asigurării suplimentare a României cu gaze naturale din Federația Rusă, ca o alternativă pentru aprovizionare cu gaze a regiunii din sistemul național de transport al gazelor naturale definite ca regiune de ‘exploatare teritorială Bacău’ care cuprinde orașele Iași, Bacău, Onești, Piatra Neamț și altele. Dezvoltarea geopolitică și economică în regiune și în spațiu European în ultimul deceniu impun o altă semnificație acestei interconectări.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: interconectarea-stgn-moldova-romania_ntimofte.pdf [1.89 Mb] (copieri: 2883)


STUDIUL DE FEZABILITATE: MECANISM AL APL ENTRU IMPLEMENTAREA EFICIENTĂ A MODELELOR DE PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT
Vizualizări: 4323 / Publicat: 4-10-2016, 07:41 /
Republica Moldova s-a angajat în
implementarea unor reforme esențiale ca
rezultat al semnării Acordului de Asociere cu
UE, inclusiv a Acordului de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Printre
acestea se numără și eficientizarea actului de
guvernare locală prin intermediul reformei
administrației publice care, cu regret, rămîne a
fi una dintre restanțele majore ale RM. 

Republica Moldova s-a angajat în implementarea unor reforme esențiale ca rezultat al semnării Acordului de Asociere cu UE, inclusiv a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Printre acestea se numără și eficientizarea actului de guvernare locală prin intermediul reformei administrației publice care, cu regret, rămîne a fi una dintre restanțele majore ale RM. 

 

Publicația poate fi descărcată aici: ppp_inspiro-consulting.pdf [896.71 Kb] (copieri: 1396)


НАДО ЛИ УЧИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В OСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИННОВАЦИЯХ?
Vizualizări: 4497 / Publicat: 5-09-2016, 07:39 /

В статье рассматриваются вопросы влияния человеческого фактора на инновационное развитие экономики Молдовы, а также основные причины несогласованности между внедряемыми инновационными проектами и социальным развитием человека.


Conținutul integral poate fi accesat aici: inovatii.pdf [146.61 Kb] (copieri: 800)


PIAŢA FUNCIARĂ AUTOHTONĂ: BANII SCUMPI – PĂMÂNTUL IEFTIN
Vizualizări: 4584 / Publicat: 1-09-2016, 07:18 /

Deşi nu constituie cel mai principal fragment al mecanismului general de gospodărire de piaţă, circulaţia de piaţă a terenurilor agricole în Republica Moldova în ultimii ani evoluează  relativ stabil, manifestând tendinţa de creştere treptată a preţurilor de vânzare-cumpărare a loturilor, restul caracteristicilor specifice aproximativ fiind la unul şi acelaşi nivel.

 Publicația integrală poate fi descărcată aici: piata-funciara-autohtona.pdf [154.24 Kb] (copieri: 759)O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 5859 / Publicat: 9-08-2016, 06:19 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei".

Conținutul acesteia în limba română poate fi descărcat accesând link-ul: met_21_ro_site.pdf [4.51 Mb] (copieri: 1846)

Varianta în limba engleză a publicației: met_21_en_site.pdf [5.87 Mb] (copieri: 980)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Producţia. În trimestrul I al anul 2016, produsul intern brut (27097,4 mil lei) marchează sporuri pozitive în încercarea de a se relansa pe traiectoria de creştere după două trimestre de regres în 2015, atingând un spor modest de 0,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Creştere a fost imprimată de sectorul real economiei și de comerț (agriculturii, industriei, comerțului, impozitelor indirecte și serviciilor financiare indirect măsurate),  în timp ce activitățile financiare și cele finanţate de buget suferă scăderi. 


PROTECȚIA SOCIALĂ A ȘOMERILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: STAREA ȘI PERSPECTIVE
Vizualizări: 5158 / Publicat: 22-06-2016, 12:13 /

Tendințele economice negative şi-au găsit reflectare şi în situaţia de pe piaţa muncii. Numărul șomerilor (calculat conform metodologiei BIM) a crescut de la 47,5 mii în a.2014 până la 62,1 mii în a.2015, adică cu 30,7 %. Numărul șomerilor înregistrați a crescut de la 42,2 mii la 50,6 mii, sau cu 19,9 %. Creșterea numărului de şomeri femei înregistrați a avut loc cu un ritm mai scăzut (de la 21,2 mii până la 24,5 mii, sau cu 15,6 %), ceea ce a dus la o scădere a ponderii acestora în numărul total al șomerilor înregistrați (de la 50,2 % până la 48,4 %). 

Publicația integrală poate fi descărcată aici: somajul-in-rm.pdf [157.98 Kb] (copieri: 901)


TENDINŢELE ECONOMIEI NEOBSERVATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 6838 / Publicat: 20-06-2016, 08:48 /

Situaţia contemporană, existentă în economia Republicii Moldova, poate fi caracterizată drept deplorabilă, fapt ce se răsfrânge asupra bugetului de stat. Furtul secolului (furtul miliardului din sistemul bancar) a agravat starea economiei şi, respectiv, a bugetului. Legalizarea, chiar şi parţială, a economiei neobservate ar permite ameliorarea situaţiei în economia autohtonă şi majorarea vărsămintelor în bugetul consolidat. De aceea, devine actuală cercetarea tendinţelor economiei neobservate în Republica Moldova.

 

Publicația integrală poate fi descărcată aici: tendintele-economiei-tenebre.pdf [502.44 Kb] (copieri: 1103)