Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 6969 / Publicat: 25-04-2014, 11:36 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică


 

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

 

În data de 24 aprilie 2014 a avut loc lansarea unei noi ediţii a publicaţiei „Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în Economia Moldovei”. Evenimentul a fost deschis de Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei care a menţionat că publicaţia reprezintă o sursă de informaţie importantă şi utilă, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vis-a-vis de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr şi-a exprimat speranţa că scenariul optimist al prognozelor economice ale INCE se va materializa în pofida incertitudinii economice de pe plan extern şi a accentuat asupra importanţei sectorului demografic în societate. La eveniment au fost prezenţi şi Dl acad. Ion Tighineanu, Preşedinte interimar al AŞM, Dl m.c Ion Guceac, Vice-preşedinte interimar al AŞM, membri ai corpului diplomatic acreditaţi în Republica Moldova, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior, mediul de afaceri şi administraţia publică centrală.

 

 


SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Vizualizări: 6261 / Publicat: 13-03-2014, 08:57 /
SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultori
autohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structuri
vest-europene, extinse şi puternic integrate.
De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzele
eventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şi
spaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbări
este datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei
(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere

SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE

Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultoriautohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structurivest-europene, extinse şi puternic integrate.

De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzeleeventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şispaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbărieste datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere


Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 11)
Vizualizări: 6246 / Publicat: 17-02-2014, 12:26 /
Institutul Naţional de Cercetări Economice a elaborat un nou număr al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

Download ro:met_11_ro_site_final.pdf [5.15 Mb] (copieri: 1549)


SECTORUL AGRICOL - PRINCIPALUL GENERATOR AL CREŞTERII ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2013
Vizualizări: 7021 / Publicat: 8-02-2014, 20:15 /

Sectorul agricol - principalul generator al creşterii economiei naţionale în anul 2013


Evoluţiile economiei naţionale în anul precedent au depăşit cele mai optimiste prognoze. Deşi nu sunt încă disponibile datele finale privind valoarea PIB-ului, se pare că în 2013 s-ar putea înregistra o creștere semnificativă a acestui indicator, în acest context putem menționa că în trimestrul III, a fost înregistrată o creştere anuală record a PIB de 12,7%. 

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a zecea a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 6105 / Publicat: 7-02-2014, 22:03 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a zecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_10_ro_site.pdf [4.94 Mb] (copieri: 3977)

Download en: met_10_en_site.pdf [4.66 Mb] (copieri: 2911)


 

 


CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU PIAȚA EMERGENTĂ
Vizualizări: 8501 / Publicat: 20-12-2013, 09:04 /
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI
SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU
PIAȚA EMERGENTĂ
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘISPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CUPIAȚA EMERGENTĂ


Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs Union Russia - Kazakhstan-Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union
Vizualizări: 6703 / Publicat: 18-12-2013, 14:34 /

 

Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs Union Russia - Kazakhstan-Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union 

 

SUMMARY

 

A series of events marked de Moldovan economy this year: some positive, some less, and some of them even quite challenging for Moldovan economy’s development. One of the most important events that could have a lasting impact on country’s development is the initialing of the Association Agreement with the European Union and of the Deep and comprehensive free trade agreement, which is part of the first. The agreement was initialed at the end of November this year at the Vilnius summit after more than four years of negotiations – DCFTA’s negotiations lasted even less time, from February 2012 till June 2013.


EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 8843 / Publicat: 9-12-2013, 09:15 /
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR
AL REPUBLICII MOLDOVA
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCARAL REPUBLICII MOLDOVA

Промышленность Молдовы: декларируемый и фактический векторы развития
Vizualizări: 6221 / Publicat: 5-12-2013, 09:04 /
Промышленность Молдовы: декларируемый и
фактический векторы развития

Промышленность Молдовы: декларируемый ифактический векторы развития.

 

posic_industria-5-dec.pdf [168.81 Kb] (copieri: 1225)

 

 


POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE OPŢIUNILOR DE INTEGRARARE
Vizualizări: 8655 / Publicat: 22-10-2013, 21:04 /

POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE OPŢIUNILOR DE INTEGRARARE IN UNIUNEA VAMALĂ VS SEMNAREA ACORDULUI DE COMERŢ LIBER APROFUNDAT SI COMPREHENSIV CU UNIUNEA EUROPEANĂ.

studiu_alsac-vs-uv.pdf [1.03 Mb] (copieri: 3843)