Pagina principală » Activitatea INCE » Publicații » Dinamica specializării comerţului exterior al Republicii Moldova

Dinamica specializării comerţului exterior al Republicii Moldova
Vizualizări: 13949 / Publicat: 25-08-2011, 18:52 /

 

Alexandru Stratan, Victoria Clipa
În prezent, un deziderat major al politicilor guvernamentale a devenit trecerea
economiei naţionale de la un model de dezvoltare bazat pe remiteri şi consum la unul bazat
pe exporturi, investiţii şi inovaţii. Despre asigurarea dezvoltării economiei naţionale în baza
inovaţiilor este încă prematur de vorbit, întrucât acestea presupun investiţii enorme şi sunt
caracteristice mai mult ţărilor înalt dezvoltate. În acelaşi timp, exporturile şi investiţiile străine
directe ar putea avea o importanţă crucială în asigurarea creşterii economiei naţionale. Deşi pe
toată perioada de tranziţie, dar mai cu seamă, de-a lungul ultimului deceniu au fost întreprinse
multiple măsuri care vizează liberalizarea comerţului exterior, performanţele acestuia, în
special ale exporturilor, rămîn a fi foarte reduse, economia naţională confruntându-se practic
cu un deficit de produse competitive, care ar putea concura pe piaţa externă. Aceste evoluţii
modeste se datorează, în mare parte, unor vicii de structură a exporturilor, care nu prea a
progresat în această perioadă.
Alexandru Stratan, Victoria Clipa

În prezent, un deziderat major al politicilor guvernamentale a devenit trecereaeconomiei naţionale de la un model de dezvoltare bazat pe remiteri şi consum la unul bazatpe exporturi, investiţii şi inovaţii. Despre asigurarea dezvoltării economiei naţionale în bazainovaţiilor este încă prematur de vorbit, întrucât acestea presupun investiţii enorme şi suntcaracteristice mai mult ţărilor înalt dezvoltate. În acelaşi timp, exporturile şi investiţiile străinedirecte ar putea avea o importanţă crucială în asigurarea creşterii economiei naţionale. Deşi pe toată perioada de tranziţie, dar mai cu seamă, de-a lungul ultimului deceniu au fost întreprinsemultiple măsuri care vizează liberalizarea comerţului exterior, performanţele acestuia, înspecial ale exporturilor, rămîn a fi foarte reduse, economia naţională confruntându-se practiccu un deficit de produse competitive, care ar putea concura pe piaţa externă. Aceste evoluţiimodeste se datorează, în mare parte, unor vicii de structură a exporturilor, care nu prea aprogresat în această perioadă.

 

Download: dinamica-specializarii-comertului-exterior.pdf [762.59 Kb] (copieri: 4735)