Pagina principală » Activitatea INCE » Publicații » CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU PIAȚA EMERGENTĂ

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU PIAȚA EMERGENTĂ
Vizualizări: 10773 / Publicat: 20-12-2013, 09:04 /
În articol sunt generalizate și analizate cele mai
importante trăsături calitative și cantitative ale micilor afaceri.
Este prezentată tipologia IMM-urilor în funcție de diferite
clasificări.
O atenție deosebită este acordată cercetării procesului de
constituire a sectorului IMM și a antreprenorilor în țările cu
piața emergentă, care au început în anii ’90 tranziția de la
sistemul economiei planificate la cel al economiei de piață. Este
dezvoltată și concretizată ideea privind existența în aceste țări a
categoriei antreprenorilor ”constrânși”, care, de la bun început
nu au competențele antreprenoriale necesare și, respectiv, nu
posedă un comportament antreprenorial. În baza studiilor
empirice s-a demonstrat existența acestei categorii de
antreprenori și în Republica Moldova. În baza rezultatelor
sondajelor, a fost elaborat ”portretul” model al antreprenorului
moldav, care deține și administrează o afacere mică. Specificul
IMM-urilor, identificat în condițiile Republicii Moldova,
permite de a elabora politici de stat argumentate de dezvoltare a
IMM-urilor.
Lucrarea prezintă interes pentru cercetătorii sectorului
IMM, profesorii și studenții facultăților cu profil economic,
reprezentanții comunității de afaceri și funcţionarii organelor
administrației publice, care participă la reglementarea
businessului, în special, în țările cu economia în tranziție.

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘISPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CUPIAȚA EMERGENTĂ

 

  În articol sunt generalizate și analizate cele maiimportante trăsături calitative și cantitative ale micilor afaceri.Este prezentată tipologia IMM-urilor în funcție de diferiteclasificări.O atenție deosebită este acordată cercetării procesului deconstituire a sectorului IMM și a antreprenorilor în țările cupiața emergentă, care au început în anii ’90 tranziția de lasistemul economiei planificate la cel al economiei de piață. Estedezvoltată și concretizată ideea privind existența în aceste țări acategoriei antreprenorilor ”constrânși”, care, de la bun începutnu au competențele antreprenoriale necesare și, respectiv, nuposedă un comportament antreprenorial. În baza studiilorempirice s-a demonstrat existența acestei categorii deantreprenori și în Republica Moldova. În baza rezultatelorsondajelor, a fost elaborat ”portretul” model al antreprenoruluimoldav, care deține și administrează o afacere mică. SpecificulIMM-urilor, identificat în condițiile Republicii Moldova,permite de a elabora politici de stat argumentate de dezvoltare aIMM-urilor.Lucrarea prezintă interes pentru cercetătorii sectoruluiIMM, profesorii și studenții facultăților cu profil economic,reprezentanții comunității de afaceri și funcţionarii organeloradministrației publice, care participă la reglementareabusinessului, în special, în țările cu economia în tranziție.

 

elena-aculai_articol-de-sinteza-20-dec..pdf [381.44 Kb] (copieri: 4113)