Pagina principală » Activitatea INCE » Publicații » met » Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 13)

Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 13)
Vizualizări: 7655 / Publicat: 17-07-2014, 08:33 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a treisprezecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul:

met_13_ro.pdf [5.32 Mb] (copieri: 2316)

met_13_en_site.pdf [4.5 Mb] (copieri: 1881)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Creşterea economică - Prognozele creșterii economice pentru anul curent au indicat asupra unei creșteri de 3,7%, iar evoluțiile PIB-ului în primul trimestru 2014 au venit să susțină aşteptările, relativ, optimiste. În primul trimestru PIB a înregistrat o creștere cu 3,6%, comparativ cu 3,5% în anul precedent. VAB în sectorul de bunuri a sporit, comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 7,1% (7,2% în agricultură și 7,1% în industrie) și 3,6% în sectorul de servicii, înregistrând o dinamică mai înaltă comparativ cu evoluţiile atestate în trimestrul I, 2013. 


Preţurile, ratele de schimb şi politica monetară - În perioada ianuarie-martie 2014 rata inflaţiei s-a situat în limitele intervalului de variaţie de ± 1,5 p.p. de la ţinta de 5,0 la sută, stabilită de BNM pentru anul curent. În această perioadă, indicele preţurilor de consum a crescut cu 1 p.p., comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 5,4%.  Accelerarea indicelui preţurilor  de consum s-a produs preponderent sub influenţa creșterii preţurilor produselor alimentare, pe fondul deprecierii monedei naţionale faţă de principalele valute de referinţă (EUR şi USD) şi  intensificării ritmurilor lunare de creştere a preţurilor internaţionale pentru unele produsele alimentare.

 

În primele trei luni ale anului 2014 cursul mediu de schimb al monedei naţionale a fost de 18,3 MDL/EUR şi 13,3 MDL/USD, fiind înregistrată o depreciere faţă de moneda unică europeană cu 13,9% şi faţă de dolarul SUA cu 9,8%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Accentuarea tendinţei de depreciere a monedei naţionale faţă de principalele valute de referinţă poate crea riscuri pentru economia națională. Deprecierea ar putea cauza dificultăți în rambursarea creditelor în valută (USD și EURO) fapt ce ar putea duce la reducerea calității portofoliului de împrumuturi bancare, sporind, la fel, presiunea asupra prețurilor de consum și reducând capacitatea de cumpărare a consumatorilor.

 

În trimestrul I, 2014, în vederea ameliorării fluctuaţiilor excesive ale cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu principalele valute de referinţă, BNM a intervenit pe piaţa valutară, preponderent, în calitate de vânzător de valută străină. Aceste intervenţii au condus la micşorarea activelor oficiale de rezervă cu 3,3% faţă de volumul acestora de la sfârșitul anului 2013.

 

Finanţele publice - Executarea bugetului public naţional în primul trimestru al anului 2014 a rezultat cu un deficit în mărime de 70,0 mil. MDL,  ceea ce este cu 6,7% mai puţin comparativ cu valoarea deficitului înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2013. Veniturile în bugetul public naţional au însumat 8413,2 mil. lei, iar cheltuielile 8483,2 mil. lei, în creştere cu 11,9% şi, respectiv 11,6% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Totodată, atât la capitolul venituri, cât şi cheltuieli publice se atestă o neîndeplinire a planului cu 4,2% şi, corespunzător 25,5%.

 

Sectorul bancar şi nebancar - Pe parcursul primului trimestru al anului în curs, principalii indicatori ce reflectă activitatea sectorului bancar moldovenesc indică o performanţă, relativ bună, totodată cu anumite semne de incertitudine. La finele lunii martie se atesta comparativ cu 31.12.2013 o majorare a activelor bancare cu 3,36%, până la 78744,2 mil. MDL; soldul creditelor bancare a fost în creştere cu 3,18%, constituind 44048,5 mil. MDL la finele lunii martie. În acelaşi timp, soldul depozitelor bancare a sporit, în această perioadă cu un ritm moderat de 1,3%, însumând 45672,2 mil. MDL, iar volumul creditelor neperformante de la 11,6% la 13,2%.

În ultimii ani, evoluţia pozitivă a sectorului autohton de microfinanţare contribuie la redresarea pieţei muncii locale. În anul 2013, 10,7% din populaţia economică activă din Republica Moldova a beneficiat de împrumuturile sectorului de microfinaţare, în creştere cu 2,6 p.p., comparativ cu anul precedent. Cele 85 organizaţii de microfinanţare înregistrate la CNPF, în anul 2013, au acordat împrumuturi în valoare de 1805,9 mil MDL şi au primit credite bancare şi împrumuturi în sumă de 1280,4 mil MDL. Valoarea profitului net a crescut  de circa două ori pe parcursul anului 2013, ceea ce indică un sector sustenabil pe piaţa financiară moldovenească, dar cu un potenţial nevalorificat.

 

Sectorul extern - Situaţia economică a partenerilor comerciali din spațiul estic – Federaţia Rusă şi Ucraina, la finele anului precedent crea premize pentru o performanță mai redusă a comerţului exterior al ţării în anul curent. Situaţia rămâne a fi incertă în privinţa riscurilor, care s-ar putea realiza până la finele anului – înrăutăţirea în continuare a situaţiei economice a acestor ţări, restricţionarea importului anumitor categorii de produse agroalimentare în Federaţia Rusă, cei mai expuşi riscului fiind producătorii de fructe şi vinificatorii.

 

Începutul anului nu a fost de bun augur pentru exportatorii naționali – producători și intermediari. În pofida unui avans bun al agriculturii în anul precedent şi, deci, al disponibilităţilor de produse agroalimentare, dar şi al industriei în primele două luni ale anului curent, în ianuarie-martie valoarea exporturilor a fost în scădere cu 2,8%, comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar a importurilor cu 2%, constituind 573,2 mil. USD și, corespunzător 1218,2 mil USD. Evoluţia modestă a comerţului exterior cu bunuri, a contaminat şi alte sectoare, inclusiv transporturile şi comerţul. Aceste efecte ar putea fi amortizate parţial de creşterea ofertei de export, indicele volumului fizic al exporturilor în primul trimestru f.p.s.a.p. constituind 6%, precum şi de accelerarea exporturilor către ţările UE a căror pondere în export a sporit până la 55,6% în această perioadă.

 

În primul trimestru remiterile primite din străinătate au scăzut cu aproximativ 11 mil USD sau  cu 2,8%, comparativ cu primul trimestru al anului precedent. Remiterile din Federația Rusă, care au constituit în primele trei luni ale anului în curs 55% din volumul total al remiterilor au înregistrat o scădere cu 9% în perioada de referinţă. Totodată, transferurile bănești prin sistemul bancar în favoarea persoanelor fizice, după o descreștere de 6,2% și 4,2% în primele două luni ale anului 2014, au reluat tendinţa de creştere începând cu luna martie.

 

Mediul investiţional rămâne a fi puţin atractiv pentru investitorii străini. Firmele străine rămân reticente în ceea ce priveşte efectuarea investiţiilor în economia moldovenească. Înaltele riscuri asociate incertitudinii vectorului politic și economic al statului, în pofida ratificării Acordului de Asociere cu UE, precum și perioada preelectorală, care, la fel, adaugă nesiguranță afectează atractivitatea investițională a țării. În primul trimestru influxul net de ISD a constituit 16,9 mil. USD în descreștere cu 68% față de perioada similară a anului trecut, ceea ce reprezintă cea mai mică valoare înregistrată în această perioadă începând cu anul 2007.

 

Mediul de afaceri - Republica Moldova se plasează pe poziţii destul de modeste, în clasamentele realizate de către diverse organizaţii internaţionale şi agenţii de rating, fapt ce indică direct asupra deficienţelor structurale ale economiei naţionale. Totodată, în pofida constrângerilor existente, calculul indicelui de prognoză de percepţie a mediului de afaceri pentru perioada anilor 2013-2015 vorbeşte despre anticipările optimiste ale antreprenorilor referitoare la ameliorarea situaţiei în următorii ani.


Tendinţele socio-demogrfice – În primul trimestru al anului, în condițiile creşterii ratei mortalităţii generale (fenomen caracteristic perioadei de iarnă), comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-a înregistrat un spor natural negativ de 2,3 persoane la 1000 de locuitori. Cât priveşte situaţia pe piaţa muncii, un indicator relativ optimist privind situaţia mediului de afaceri, este scăderea ratei şomajului cu 3 p.p. în primul trimestru 2014, comparativ cu perioada similară a anului 2013. În această perioadă s-a înregistrat o creşterea anuală atât nominală cât şi reală a câştigului salarial lunar, totodată, tendinţa a fost asigurată, preponderent de dinamica preţurilor în sectorul bugetar.