Pagina principală » Activitatea INCE » Publicații » met » Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 15)

Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 15)
Vizualizări: 7382 / Publicat: 30-01-2015, 08:48 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a cincisprezecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul:

met_15_ro_site.pdf [4.89 Mb] (copieri: 2602)
met_15_en_site.pdf [4.47 Mb] (copieri: 1512)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Creşterea economică - Evoluţia în ascensiune a sectorului real al economiei naţionale în ianuarie-septembrie a anului curent  a fost marcată de creşterea producţiei în majoritatea sectoarelor economice. Conform statisticilor oficiale, produsul intern brut (PIB) a înregistrat 81 722 milioane lei,  sporind cu 4,7% faţă de perioada respectivă a anului 2013 și cu circa 1/4 - față de cea a  anului pre-criză, 2008. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2013, producţia industrială a înregistrat o creștere de 4,7%, susținută de industria prelucrătoare (+7,4%) şi cea extractivă (+9,5%). Producţia agricolă a marcat o creştere de 8,6% f.p.s.a.p. Evoluție în ascensiune au înregsitrat şi întreprinderile din sectorul de comerţ cu amănuntul și de prestare a serviciilor de piaţă populaţiei. Totodată, pe fundalul evoluției temperate a comerțului exterior de mărfuri și a implicațiilor cauzate de tensiunile geopolitice din est, în această perioadă, a fost marcată descreșterea activității de transport, reprezentată prin parcursul mărfurilor, care în perioada analizată s-a redus cu 5,2% la sută.

Preţurile, ratele de schimb şi politica monetară - În perioada ianuarie-septembrie 2014 indicele preţurilor de consum a înregistrat o creştere anuală moderată de 5,2%. Totodată în trimestrul trei atât preţurile de consum cât şi inflaţia de bază a marcat ritmuri anuale de creştere superioare perioadei similare din anul precedent, acestea fiind supuse unor influenţe contradictorii.

Deprecierea leului faţă de principalele valute de referinţă a creat presiuni inflaţioniste asupra unor categorii de produse. În trimestrul III, 2014, cursul mediu nominal de schimb față de principalele valute de referință a fost de 18,7 MDL/EUR şi 14,1 MDL/USD, depreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 10,3% faţă de moneda unică europeană şi cu 10,0% faţă de dolarul SUA.

Pe de altă parte, oferta înaltă de produse agricole, pe fundalul reducerii preţurilor internaţionale a avut efecte de uşoară temperare a creşterii prețurilor de consum.

Politica monetară - În vederea menținerii ratei inflației la nivelul stabilit, în trimestrul III 2014, BNM și-a intensificat intervenția pe piața valutară comparativ cu trimestrul precedent.  

Sectorul bancar - Indicatorii ce caracterizează activitatea sectorului bancar au cunoscut o dinamică contradictorie în primele trei trimestre ale anului. Comparativ cu finele anului  2013 s-au majorat activele bancare, inclusiv soldul creditelor cu 12%. A evoluat pozitiv și soldul depozitelor bancare. Totodată în această perioadă s-a înregistrat o creștere a soldului creditelor neperformante, ponderea cărora în volumul total al creditelor a constituit 12,3% la finele lunii septembrie, a anului în curs. Iar la unele bănci se atestă valori nesatisfăcătoare a indicatorilor economico-financiari.

 

Finanțele publice - În ansamblu, în perioada primelor nouă luni, se constată o neîncasare a veniturilor la buget care se datorează neîndeplinirii planului la câteva compartimente strategice - impozitul pe venitul persoanelor fizice, prime pentru asigurările obligatorii de asistenţă medicală, accize etc. La fel, s-a menţinut tendinţa de  diminuare a ritmului de creştere a încasărilor înregistrate de Serviciul Vamal din TVA şi accize, în mare parte, din cauza situaţiei geopolitice din zonă, majorându-se, în acelaşi timp, valorile TVA restituite din buget.

Sectorul extern – Conjunctura nefavorabilă a factorilor economici și politici în spațiul estic, deopotrivă cu  constrângerile de ordin intern au afectat negativ fluxurile economice externe în perioada analizată. În ianuarie-septembrie 2014 remiterile efectuate din străinătate și-au temperat semnificativ creșterea, comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar în trimestrul trei valoarea acestora a fost cu 0,2% mai mică f.p.s.a.p.

Influxul net de ISD a fost în ascensiune în trimestrul 3, comparativ cu valoarea înregistrată în perioada similară a anului trecut, reluând tendința crescătoare după o scădere a ritmului anual de creștere trei trimestre consecutiv. În același timp, valoarea netă a acestora în iulie-septembrie 2014 a constituit 59 mil. USD, ceea ce reprezintă o sumă mai mică cu 2 mil. USD față de trimestrul precedent. În această perioadă s-au redus cu 56% investițiile străine nete în capital social f.p.s.a.p., exercitând o influență negativă asupra dinamicii investițiilor străine atrase în economie.

Perioada ianuarie-septembrie 2014  a fost marcată de o serie de evenimente ce au avut efecte contradictorii asupra evoluţiei exporturilor. Pe de altă parte, înăsprirea politicii comerciale a Federaţiei Ruse vizavi de produsele moldoveneşti, iar mai târziu reintroducerea tarifelor vamale pentru un număr mai mare de produse alimentare au avut efecte adverse asupra exporturilor. În plus, contextul general de dezvoltare al economiei ruseşti şi criza economică, politică şi militară din Ucraina au restrâns accesul produselor autohtone moldoveneşti pe pieţele corespunzătoare. La fel, preţurile internaţionale pentru produsele agroalimentare au avut o tendinţă negativă, având repercusiuni asupra exportului moldovenesc.   

Pozitiv, însă, au influențat exporturile aplicarea provizorie a ALSAC cu UE, precum și creşterea producţiei agricole care a depăşit aşteptările de la începutul anului. Deprecierea continuă a cursului de schimb, a fost un factor favorabil susţinerii competitivităţii externe a produselor autohtone.

Mediul de afaceri – Ca urmare creșterii mai accelerate a întreprinderilor noi create, comparativ cu numărul celor radiate din Registrul de Stat, în primele trei trimestre al anului 2014 a sporit numărul net al întreprinderilor noi create cu 112 unități, comparativ cu perioada similară a anului trecut. La fel a sporit poziția Republicii Moldova în clasamentele internaționale – Global Competitiveness Report, Doing Business Report etc. În același timp o serie de factori interni rămân a fi constrângeri majore în calea dezvoltării mediului de afaceri, soluționarea acestora fiind o sarcină importantă în asigurarea succesului implementării Acordului de Asociere cu UE.

Sectorul social - Una dintre tendințele pieței forței de muncă ce a caracterizat primul semestru al anului 2014 a fost creșterea numărului populației economic activă. Totodată în trimestrul III aceasta a fost în descreștere cu 0,7%  faţă de T. III 2013, constituind 1319,6 mii pers. Prin urmare, rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit, în perioada dată 44,2%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent cu 0,3 p.p. Conform estimărilor efectuate, numărul șomerilor s-a redus în această perioadă determinând contractarea ratei șomajului până la 3,3%. În același timp, veniturile populației în termeni reali s-au redus în această perioadă, tendință care a fost însoțită și de o diminuare a cheltuielilor populației.