Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-II, 2021)
Vizualizări: 185 / Publicat: 19-10-2021, 11:33 /
La data de 19 octombrie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”. 
 
Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:
- Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2021;
- Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2021.
Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_42-site.pdf [3.37 Mb] (copieri: 105)

La data de 19 octombrie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”.  
Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:
- Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2021;
- Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2021.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_42-site.pdf [3.37 Mb] (copieri: 105)

REZUMATUL EDIŢIEI

 Producția

Produsul intern brut în prima jumătate a anului 2021 a înregistrat o valoare nominală de 104221 mil. MDL în prețuri curente, ceea ce reprezintă o creștere cu 11,7% față de perioada similară a anului precedent (care a fost grav afectată ca urmare a pandemiei Covid-19 și restricțiile impuse ca răspuns în lupta cu efectele pandemiei) și cu 7,2% față de semestrul I al anului 2019.

 


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2021)
Vizualizări: 514 / Publicat: 21-07-2021, 11:48 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (TI-2021, nr. 41). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met-nr.41trim.i2021-1.pdf [2.23 Mb] (copieri: 240)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

Produsul intern brut în primul trimestru al anului 2021 a atins o valoare de 46523 mil. MDL (prețuri curente), astfel marcând o creștere cu 1,8% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2020. Principalele activități care au contribuit la creșterea lui sunt: Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,  activități de decontaminare (+0,9%); Construcțiile (+0,4%); Informațiile și comunicațiile (+0,4%); Tranzacții imobiliare (+0,4%). Impactul negativ a fost înregistrat în Agricultură, silvicultură și pescuit (-0,5% la scăderea PIB); Activitățile financiare și asigurările (-0,3%); Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială (-0,2%).


Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 517 / Publicat: 21-04-2021, 09:15 /

 

Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

La data de 21 aprilie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”

 

Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării și o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2020;

-       Prognozele privind evoluţia economiei naționale pentru anul 2021.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_40_site-1.pdf [2.19 Mb] (copieri: 110)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

Produsul intern brut conform datelor provizorii pentru anul 2020, a constituit 206 352 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o descreștere în termeni reali cu 7.0% față de anul 2019. Principalele activități care au făcut față provocărilor din anul 2020 sunt Construcțiile ce au contribuit la creșterea PIB-ului cu 0,3% și Activitățile financiare și asigurările ce au contribuit cu 0,2% la creșterea PIB-ului 0,2%. Impactul negativ a fost înregistrat în Agricultură, silvicultură și pescuit (-2,7% la creșterea PIB); Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (-2,1%) și Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,6%).


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2020)
Vizualizări: 772 / Publicat: 27-01-2021, 06:55 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (TIII-2020, nr. 39). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_39_tr-3_2020_site.pdf [1.81 Mb] (copieri: 362)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut conform datelor operative pentru primele 9 luni a anul 2020 a constituit 150034 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o diminuare în termeni reali cu 8,2% față de perioada corespunzătoare a anului 2019. În perioada dată, conform resurselor, toate activitățile au contribuit negativ la sporirea PIB-ului, excepție fiind Activitățile financiare și asigurările, precum și Construcțiile, care au contribuit la creșterea PIB-ului cu 0,1% și 0,2%, respectiv.

 


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (S-I, 2020)
Vizualizări: 1272 / Publicat: 23-10-2020, 16:24 /


La data de 23 octombrie 2020, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei” în cadrul lucrărilor Conferinței Științifice Internaționale ”Implicațiile economice și sociale ale pandemiei Covid-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor”. 

Tradițional, în cadrul acestei ediții au fost prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediția curentă a publicației fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2020;

-       Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2020.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_38_tr-2_2020_site.pdf [4.15 Mb] (copieri: 450)


REZUMATUL EDIȚIEI

Producția

Produsul intern brut în primul semestru al anului 2020 a atins o valoare de 88314 mil.MDL (prețuri curente), astfel marcând o reducere semnificativă cu 7,2% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2019. Componentele principale care au contribuit la diminuarea PIB în perioada dată sunt: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (-2,1%); Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-1,0%); construcțiile (-0,2%) și agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,1%).

 


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2020)
Vizualizări: 1742 / Publicat: 19-07-2020, 17:50 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (TI-2020, nr. 37). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_37.pdf [3.38 Mb] (copieri: 540)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producția în primul trimestru al anului 2020 a înregistrat creșteri modeste.

Produsul intern brut a atins o valoare de 43685 mil. MDL (prețuri curente), marcând o creștere cu 0,9% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2019. Componentele principale care au favorizat la majorarea PIB-ului sunt: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică, construcțiile, și informațiile și comunicațiile.

 


Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1988 / Publicat: 21-04-2020, 07:14 /


Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”


Institutul Național de Cercetări Economice lansează un nou număr al publicației trimestriale „Tendințe în Economia Moldovei”.

Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării și o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2019;

-       Prognozele privind evoluţia economiei naționale pentru anul 2020.


Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_36.pdf [3.86 Mb] (copieri: 1230)
Prezentarea generală poate fi descărcată aici: prezentare-met-36.pdf [2.07 Mb] (copieri: 572)


În anul 2019 economia Republicii Moldova a continuat să înregistreze rezultate în creștere comparativ cu anul 2018, totodată această dinamică similar anului precedent a continuat să tempereze. Principalii factori care au o influență mai puțin pozitivă asupra creșterii, au fost evoluțiile negative din sectorul agricol și situația politică instabilă. După 3 ani consecutivi de creștere, producția agricolă și, corespunzător valoarea adăugată brută generată de acest sector, a fost în scădere comparativ cu anul precedent. Principala cauză a fost clima nefavorabilă. Declinul producției agricole, care rămâne să fie unul din principalele ramuri ale economiei naționale, de obicei influențează negativ și ale tipuri de activități.

Din punct de vedere politic, anul 2019 a fost destul de complicat. Această perioadă s-a caracterizat printr-o incertitudine cauzată de lipsa dialogului dintre forțele politice ceea ce nu a adus plus valoare la dezvoltarea economică a țării, care comparativ cu alte state din regiune este la un nivel extrem de jos.

Creşterea economică atestată în anul 2019 se înscrie  în nivelul mediu obţinut în anii 2000-2018. Rezultatele anului au fost negativ influenţate de nivelul sporit de incertitudine în rândul oamenilor de afaceri în legătură cu situaţia politico - economică tensionată din ţară, care a complicat procesul normal al creditării businessului, extinderii implementării investiţiilor private autohtone şi, mai ales, a celor străine.

Luând în considerare situaţia socio-economică creată la moment, INCE a efectuat calculele de prognoză a principalilor indicatori macroeconomici pe anul 2020. Ținându-se cont de impactul pandemiei asupra evoluției economiei naționale și a unor posibile devieri de la normalitate care ar putea avea loc, se estimează o contractare a PIB-ului cu 4% comparativ cu anul 2019. Prognoza efectuată vorbește despre înrăutățirea situației economice în țară, evoluțiile recente, atât pe plan național cât și la nivel global indicând asupra amplificării dinamicii negative. Din această cauză în 2020 nu este exclus să avem o recesiune și mai mare decât cea prognozată. Capacitatea economiei naționale de a se relansa depinde de mulți factori, inclusiv de capacitatea guvernării de a gestiona situația, dar și a populației de a acționa corect.


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2019)
Vizualizări: 2184 / Publicat: 27-01-2020, 08:33 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul: met_35_ro_-machetat_site.pdf [3.42 Mb] (copieri: 593)

REZUMATUL EDIȚIEI

Producţia

Produsul intern brut în perioada ianuarie – septembrie 2019, a atins în valori nominale 155212mil. MDL în prețuri curente de piață, astfel comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 aceasta a înregistrat o creștere cu 4,8% în termeni reali. Creșterea dată se datorează în mare parte comerțului cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), construcțiilor (+1,7%), Industriei extractive și industriei prelucrătoare; producției și furnizării de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuției apei; salubrității, gestionării deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), Informații și comunicații (+0,4%) și Agriculturii, silviculturii și pescuitului (+0,3%).


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 34)
Vizualizări: 2317 / Publicat: 21-11-2019, 13:45 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 34)

La data de 21 noiembrie 2019, în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT 2019”,  organizate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și Centrul Internaţional de Expoziţii (C.I.E.) „Moldexpo” S.A. în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare, Institutul Național de Cercetări Economice a prezentat publicului larg ediția trimestrială a publicației ”Tendințe în Economia Moldovei” ce a inclus cele mai recente evenimente ce au marcat activitatea social-economică a țării și prognozele actualizate privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2019.

 

Publicația poate fi descărcată aici: met_34_ro_site_ince.pdf [3.06 Mb] (copieri: 842)

REZUMATUL EDIȚIEI

Producţia

Prima jumătate a anului 2019 a marcat o creștere a produsului intern brut, acesta înregistrând o valoare nominală de 90 889 mil. MDL în prețuri curente, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Producția industrială a crescut în ritmuri mai modeste, astfel pentru semestrul I 2019 a înregistrat o majorare cu 1,3% f.p.s.a.p. Producția globală agricolă a atins valoarea de 5235,3 mil. MDL (prețuri curente), o cifră mai mică cu 4,2% (în prețuri comparabile) comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Volumul mărfurilor transportate pe toate tipurile de transport a atins o cifră net superioară celei din anul precedent cu 6,6%.

 Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2019)
Vizualizări: 2487 / Publicat: 25-07-2019, 10:46 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_33_ro_site.pdf [3.89 Mb] (copieri: 815)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

Produsul intern brut în primul trimestru al anului 2019 a înregistrat o valoare de 41184,8 mil. MDL (prețuri curente), astfel marcând o creștere cu 4,4% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2018.  Industria în primul trimestru al anului 2019 a înregistrat o creștere de 1,5% (serie brută) a producției industriale că rezultat al creșterii semnificative a industriei extractive cu 80,2% și a industriei prelucrătoare cu 1,7%. Producția agricolă globală în trimestrul I al anului 2019 în gospodăriile de toate categoriile a atins cifra de 1650 mil. MDL,  care în prețuri comparabile comparativ cu perioada similară a anului precedent a înregistrat o reducere cu 2,0%.