O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 1809 / Publicat: 18-01-2017, 11:59 /

 
Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_23_ro_site.pdf [4.48 Mb] (copieri: 963)

Conținutul publicației în limba engleză poate fi downloadat accesând link-ul: met-23-eng_site.pdf [4.42 Mb] (copieri: 666)

REZUMATUL EDIŢIEI:

Producţia. În primele nouă luni ale anului 2016, produsul intern brut al economiei naţionale a marcat o creștere (în termeni reali) de 3,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Ritmul modest înregistrat de principalul agregat macroeconomic din perioada analizată a fost condiţionat de efectul cumulativ al unui an agricol favorabil și restabilirea pe etape a sistemului bancar. Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut-o valoarea adăugată brută creată în: comerţul cu ridicata și cu amănuntul; agricultură, silvicultură și pescuit; industria extractivă și prelucrătoare; activităţile profesionale, știinţifice și tehnice; impozitele pe produse. Producţia agricolă în toate categoriile de gospodării a fost în creştere cu 18,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Pe general, creşterea modestă a PIB-ului în al III-lea trimestru este una duală, cu semne de creştere în sector real, dar cu probleme în activitatea investiţională şi export, care sunt forţe motrice pentru economie.

 


O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 2002 / Publicat: 25-10-2016, 10:11 /

 

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"

La data de 25 octombrie 2016, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat publicața trimestrială „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) – ediţia a 22-a.

 

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate principalele tendinţe socio-economice care au marcat economia Republicii Moldova în prima jumătate a acestui an, dinamica principalilor indicatori macroeconomici în baza celor mai recente date disponibile și prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru anul 2016.

Publicația poate fi descărcată aici: met_22.pdf [20.9 Mb] (copieri: 594)

 


O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 2446 / Publicat: 9-08-2016, 06:19 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei".

Conținutul acesteia în limba română poate fi descărcat accesând link-ul: met_21_ro_site.pdf [4.51 Mb] (copieri: 1335)

Varianta în limba engleză a publicației: met_21_en_site.pdf [5.87 Mb] (copieri: 647)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Producţia. În trimestrul I al anul 2016, produsul intern brut (27097,4 mil lei) marchează sporuri pozitive în încercarea de a se relansa pe traiectoria de creştere după două trimestre de regres în 2015, atingând un spor modest de 0,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Creştere a fost imprimată de sectorul real economiei și de comerț (agriculturii, industriei, comerțului, impozitelor indirecte și serviciilor financiare indirect măsurate),  în timp ce activitățile financiare și cele finanţate de buget suferă scăderi. 


Lansarea unui nou număr al publicației "Tendințe în Economia Moldovei" - nr. 20
Vizualizări: 2451 / Publicat: 20-04-2016, 13:43 /

 

Lansarea unui nou număr al publicației "Tendințe în Economia Moldovei" - nr. 20

 

La data de 19 aprilie 2016, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat publicația trimestrială „Tendințe in economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET)– ediția a 20-a.

Tradițional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate:

  • Cele mai recente tendințe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediția curentă a publicației fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2015;
  • Prognozele preliminare privind evoluția economiei naționale și așteptările pentru anul 2016.

Publicația în limba română poate fi descărcată aici: met_20_ro_site.pdf [4.61 Mb] (copieri: 1076)

Publicația în limba engleză poate fi descărcată aici: met_20_machetat_en-1.pdf [24.26 Mb] (copieri: 457)


O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 2795 / Publicat: 12-02-2016, 08:06 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a nouăsprezecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul:

Varianta română a publicației: met_19_ro_site.pdf [4.93 Mb] (copieri: 1016)

Varianta engleză a publicației: met_19_en_site.pdf [4.73 Mb] (copieri: 1189)

 

REZUMATUL EDIŢIEI:

Datele statistice anuale privind evoluția mai multor indicatori economici încă nu au fost făcute publice. Totodată, evoluțiile trimestrului trei al anului 2015 și de la începutul celui de al patrulea trimestru indică o înrăutățire a situației economice.


A fost lansată o nouă ediție a publicației „Tendințe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 3574 / Publicat: 27-10-2015, 12:43 /

Institutul Național de Cercetări Economice a lansat la 27 octombrie, curent cel de-al 18-lea număr al publicației trimestriale „Tendinţe în Economia Moldovei”

 

A fost lansată o nouă ediție a publicației „Tendințe în Economia Moldovei”

 

 

În cadrul evenimentului au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Economiei,Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Academiei de Ştiinţe din Moldova, Ambasadei Slovaciei, Turciei, Chinei, reprezentanți ai Băncii Mondiale, ai mediului academic, dar şi a celui de afaceri, precum şi mass-media.

 

Publicația poate fi descărcată aici:

Varianta engleză a publicației: met_18_en_site.pdf [ b] (copieri: 1296)
Varianta română a publicației: met_18_ro_site.pdf [5.84 Mb] (copieri: 1557)


Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 17)
Vizualizări: 3372 / Publicat: 23-07-2015, 12:08 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a şaptsprezecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul:

met_17_ro_site_.pdf [6.14 Mb] (copieri: 1232)
met_17_en_site.pdf [4.94 Mb] (copieri: 1323)


REZUMATUL EDIŢIEI:

 

Creşterea economică - În pofida anticipărilor pesimiste pentru anul curent, în primul trimestru sectorul real al economiei naţionale a fost marcat de continuarea creşterii producţiei în majoritatea sectoarelor economice. Conform statisticilor oficiale, produsul intern brut (PIB) în trimestrul I a.c. a constituit 24423 milioane lei, în creştere cu 4,8% faţă de perioada respectivă a anului 2014 (în termeni reali). În perioada ianuarie-martie 2008 – 2015, PIB a marcat o majorare de circa 20 la sută şi o rată medie anuală de creştere de 2,7 %.

 

 


La data de 23 aprilie 2015 a avut loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 3468 / Publicat: 27-04-2015, 19:01 /

La data de 23 aprilie 2015 a avut loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în Economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) – ediţia a 16-a.


Conținutul acesteia, în limbile română și engleză, poate fi downloadat accesând link-urile:

met_16-_ro_site-fin..pdf [5.55 Mb] (copieri: 4870)

met_16_en_site-fin.pdf [5.46 Mb] (copieri: 1659)

 

Evenimentul a fost găzduit de către Institutul Naţional de Cercetări Economice, iniţiativă susţinută de către proiectul „Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare ZLSAC”, finanţat de către Uniunea Europeană şi implementat de către European Profiles led Consortium. 


La eveniment au fost prezenţi peste 60 de participanți, reprezentând diverse organizații și instituții naționale și internaționale: Ministerul Economiei, Delegația UE în Republica Moldova, Ambasadele Cehiei, Bulgariei, Germaniei, României, SUA, Poloniei, Ucrainei, Suediei, Banca Mondială, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, Cancelaria de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe din Moldova, mediul academic şi oameni de afaceri.


Evenimentul a fost deschis de către directorul INCE, Dl. Alexandru Stratan, dr. hab, profesor, cu un cuvânt de salut venind Dl. Academician, Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dnul. Wicher  SLAGTER, Şeful Secţiei Politică şi Economică a Delegaţiei UE în Republica Moldova și Dnul. Octavian CALMÎC, Viceministru al Economiei.Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 15)
Vizualizări: 4070 / Publicat: 30-01-2015, 08:48 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a cincisprezecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul:

met_15_ro_site.pdf [4.89 Mb] (copieri: 2179)
met_15_en_site.pdf [4.47 Mb] (copieri: 1183)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Creşterea economică - Evoluţia în ascensiune a sectorului real al economiei naţionale în ianuarie-septembrie a anului curent  a fost marcată de creşterea producţiei în majoritatea sectoarelor economice. Conform statisticilor oficiale, produsul intern brut (PIB) a înregistrat 81 722 milioane lei,  sporind cu 4,7% faţă de perioada respectivă a anului 2013 și cu circa 1/4 - față de cea a  anului pre-criză, 2008. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2013, producţia industrială a înregistrat o creștere de 4,7%, susținută de industria prelucrătoare (+7,4%) şi cea extractivă (+9,5%). Producţia agricolă a marcat o creştere de 8,6% f.p.s.a.p. Evoluție în ascensiune au înregsitrat şi întreprinderile din sectorul de comerţ cu amănuntul și de prestare a serviciilor de piaţă populaţiei. Totodată, pe fundalul evoluției temperate a comerțului exterior de mărfuri și a implicațiilor cauzate de tensiunile geopolitice din est, în această perioadă, a fost marcată descreșterea activității de transport, reprezentată prin parcursul mărfurilor, care în perioada analizată s-a redus cu 5,2% la sută. 


Lansarea celei de a 14-a ediţii a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 4507 / Publicat: 28-10-2014, 13:13 /
Lansarea celei de a 14-a ediţii a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

La data de 28 octombrie 2014 a avut loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) –ediţia a 14-a. Evenimentul a fost găzduit de către Institutul Naţional de Cercetări Economice, iniţiativă susţinută de către proiectul „Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare ZLSAC”, finanţat de către Uniunea Europeană şi implementat de către European Profiles led Consortium.