Lansarea celui de-al cincilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 5833 / Publicat: 1-10-2012, 09:02 /

Download RO: met-5-machetat-ro_print.pdf [11.7 Mb] (copieri: 1651)

Download EN: met-5-machetat-en_print.pdf [11.17 Mb] (copieri: 1474)


NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND IMPACTUL SECETEI ANULUI 2012 ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 7144 / Publicat: 16-08-2012, 17:00 /
Republica Moldova este predispusă într-un mod particular hazardurilor naturale datorită
unei combinaţii specifice dintre amplasarea geografică, practicile inadecvate de
cultivare a solului şi schimbările climatice. Mai mult ca atât, din cauza nivelului înalt de
sărăcie în zonele rurale, a vulnerabilităţii agriculturii din Republica Moldova, precum şi a
măsurilor inadecvate de reducere a riscurilor, impactul hazardurilor naturale asupra
economiei ţării este deosebit de grav.

Stratan Alexandru, Bajura Tudor, Victor Moroz

 

Republica Moldova este predispusă într-un mod particular hazardurilor naturale datorităunei combinaţii specifice dintre amplasarea geografică, practicile inadecvate decultivare a solului şi schimbările climatice. Mai mult ca atât, din cauza nivelului înalt desărăcie în zonele rurale, a vulnerabilităţii agriculturii din Republica Moldova, precum şi amăsurilor inadecvate de reducere a riscurilor, impactul hazardurilor naturale asupraeconomiei ţării este deosebit de grav.

 

Download: seceta-2012.pdf [80.02 Kb] (copieri: 2348)


MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN AGRICULTURA REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 8370 / Publicat: 28-07-2012, 10:19 /
În Republica Moldova circa 59% din populaţie locuieşte în spaţiul rural unde este concentrat şi cel mai mare număr de persoane sărace. Agricultura joacă un rol crucial pentru gospodăriile rurale. Contribuţia agriculturii în PIB a fost de circa 12% în anul 2010. În ultimii 15-18 de ani, în Republica Moldova, agricultura este caracterizată printr-o dihotomie dintre sectorul de subzistenţă şi cel comercial.

Lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 7590 / Publicat: 2-05-2012, 10:38 /

 

Lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”


 

În data de 27 aprilie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.
Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Octavian Calmâc, Viceministru al Economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, misiuni diplomatice în Republica Moldova, mediul academic, întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.
Viceministrul economiei, Dl Octavian Calmâc a accentuat importanţa materialelor analitice realizate de către autorii publicaţiei, menţionând că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă atât pentru mediul academic, cât şi pentru organele de resort.
La rândul său, m.c. Ion Tighineanu, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a menţionat că Academia de Ştiinţe a Moldovei salută implicarea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în realizarea acestui proiect. „Consider că relansarea acestei reviste este de o importanţă majoră pentru Republica Moldova. Este necesar să informăm societatea noastră şi să asigurăm accesul la informaţie peste hotare, astfel vom atrage mai multe proiecte europene şi internaţionale, iar faptul că în ianuarie, curent a fost  semnat Memorandumul de Înţelegere între Comunităţile Europene şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7) va favoriza şi mai mult elaborarea unor cercetări complete în comun cu statele spaţiul european”, a declarat vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Cel de-al patrulea număr al publicaţiei “Tendinţe în Economia Moldovei”, relevă că în anul 2011, per ansamblu, economia naţională a avansat, rezultat reflectat printr-o creştere economică de 6,4%. Practic, anul 2011 este anul revenirii economiei Republicii Moldova, în cea mai mare parte, la nivelul de dinaintea crizei, dar sănătatea economică a Republicii Moldova continuă să fie slabă. La sfârşitul anului s-a observat o continuă temperare a ritmurilor activităţii economice, situaţie care pe deplin este normală în contextul amplificării riscurilor de natură economică la nivel mondial. 
Publicaţia conţine o analiză comprehensivă a economiei Republicii Moldova, inclusiv a diferitor sectoare, precum finanţele publice, politica monetară, sectorul bancar, comerţul extern, mediul de afaceri şi piaţa forţei de muncă. În notele de politici sunt prezentate aspecte ce ţin de impactul transferurilor de numerar asupra sărăciei şi bunăstării celor mai vulnerabile familii din Republica Moldova, precum şi este prezentat un studiu asupra Raportului Incremental dintre capital şi producţie în Republica Moldova (ICOR). 
O concluzie a analiştilor din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică este că prognozele pentru anul 2012 sunt mai pesimiste comparativ cu ultimul exerciţiu de prognozare. Situaţia datoriilor zonei euro ar putea avea efecte negative directe asupra transferurilor din străinătate şi exporturilor, dar şi unele efecte indirecte. Criza din zona Euro ar putea afecta şi ţările CSI, deşi sensibilitatea remiterilor din CSI la activitatea economică din această zonă este mai mică decât în cazul UE, Moldova ar putea fi afectată negativ din ambele direcţii. Astfel, prognoza pentru anul 2012 a creşterii PIB se va înscrie în limitele 2.5 - 4.5%. Considerăm că, cel puţin pe termen mediu, investiţiile masive preconizate de a fi efectuate în infrastructură ar trebui să impulsioneze creşterea economică, contracarând potenţialele şocuri externe.
Fiind elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), publicaţia presupune informarea publicului local şi străin cu privire la tendinţele de dezvoltare din Moldova, înaintarea şi dezbaterea politicilor şi reformelor. Publicaţia “Tendinţe în Economia Moldovei” (TEM) a fost susţinută de Delegaţia UE în Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), care oferă sprijin publicaţiei prin intermediul proiectului UE Misiunea Uniunii Europene pentru Consiliere în Politici Publice.
În prezent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, implementează această iniţiativă în scopul extinderii accesului la informaţia despre economia Republicii Moldova atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
După ce au fost prezentate rapoartele despre expunerea succintă a conţinutului MET de către Dl. Alexandru Stratan, director al IEFS, dl Marcel Chistruga, dr., şi Alexandru Fală, au urmat un şir de întrebări şi comentarii. În cadrul discuţiilor a fost reiterată ideea privind actualitatea şi necesitatea materialelor ancorate în MET, precum şi aportul informaţional consistent al publicaţiei, accesibil atât pentru structurile statale cât şi pentru mediul de afaceri din ţară şi peste hotarele ei.

În data de 27 aprilie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.


Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Octavian Calmâc, Viceministru al Economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, misiuni diplomatice în Republica Moldova, mediul academic, întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.


 


NECESITATEA REVIZUIRII PRACTICII DE STABILIRE A PREŢULUI LA GAZE NATURALE ÎN MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR EUROPENE
Vizualizări: 6858 / Publicat: 12-03-2012, 09:12 /
Republica Moldova după tratative îndelungate începute încă în anii 2003-2004 privind
aderarea la aşa numitul proces de la Atena, care s-a transformat ulterior în Comunitatea Energetică,
a devenit în anul 2010 membru al acestei formaţiuni geografice menite să faciliteze integrarea
ţărilor europene din vecinătate cu Uniunea Europeană (UE) în strategie şi procese de dezvoltare ale
UE. În anul 2011, anul in care şi Ucraina a aderat la această organizaţie, Moldova a prezidat în
Comunitatea Energetică (ComEn) şi această perioadă a fost marcată prin rezultate majore, inclusiv
semnarea pe 06 octombrie 2011 în Chişinău a deciziei Consiliului Ministerial al ComEn privind
implementarea a aşa numitului al 3-lea Pachet Legislativ al UE care vizează crearea Pieţei Interne
de Energie şi include piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale

 

Natalia TIMOFTE,

Magistru în Ştiinţe Energetice(Marea Britanie),

Institutul Energetic al Academiei de Ştiinţe al Moldovei

 


Republica Moldova după tratative îndelungate începute încă în anii 2003-2004 privind aderarea la aşa numitul proces de la Atena, care s-a transformat ulterior în Comunitatea Energetică, a devenit în anul 2010 membru al acestei formaţiuni geografice menite să faciliteze integrarea ţărilor europene din vecinătate cu Uniunea Europeană (UE) în strategie şi procese de dezvoltare ale UE. În anul 2011, anul in care şi Ucraina a aderat la această organizaţie, Moldova a prezidat în Comunitatea Energetică (ComEn) şi această perioadă a fost marcată prin rezultate majore, inclusiv semnarea pe 06 octombrie 2011 în Chişinău a deciziei Consiliului Ministerial al ComEn privind implementarea a aşa numitului al 3-lea Pachet Legislativ al UE care vizează crearea Pieţei Interne de Energie şi include piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale.


Бензиновая мафия: покровители и жертвы
Vizualizări: 5711 / Publicat: 7-03-2012, 12:02 /
Михаил Пойсик, доктор экономики
Но кто же пропустит механизм, в одночасье лишающий нефтетрейдеров
сверх жирного куска в сумме превышающей $100 млн. за один лишь год? А то,
что наша продукция давно неконкурентоспособна, а основное население еле
сводит концы с концами, так на то и существует народ, чтобы на нём
наживаться по полной

Но кто же пропустит механизм, в одночасье лишающий нефтетрейдеровсверх жирного куска в сумме превышающей $100 млн. за один лишь год? А то,что наша продукция давно неконкурентоспособна, а основное население елесводит концы с концами, так на то и существует народ, чтобы на нёмнаживаться по полной


Уже в который раз молдавские компании, торгующие нефтепродуктами, разумеется, «не сговариваясь между собой», дружно оповестили Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) и безропотных потребителей об очередном повышении цен на весь ассортимент бензина и дизельного топлива. В свою очередь, и я всё ещё не теряю надежды достучаться до власти о творимом в Молдове произволе. Ибо здесь, как и в прошлые разы, в качестве фигового листа приплели и рост мировых цен, и изменившийся курс национальной валюты, и увеличение акцизов.

Lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 7112 / Publicat: 9-02-2012, 14:40 /

 

Lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”


 

În data de 7 februarie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe Economice în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directroul Institului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut a enunţat tematica evenimentului si a prezentat invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl Abdoulaye Seck - Manager al Băncii Mondiale pentru Moldova, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai ambasadelor străine în Republica Moldova, organizaţii internaţionale, mediul academic, business, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.

Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Dl Valeriu Lazăr a menţionat că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vizavi de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr a evidenţiat faptul că pe plan extern există o incertitudine economică, însă autorităţile naţionale întreprind măsuri pentru a diminua efectele unei posibile extinderi a crizei şi în Republica Moldova, care de altfel este mai pregătită pentru un eventual şoc extern decât a fost în 2008.


Evoluția economiei naționale în 2011: realizări și probleme
Vizualizări: 6839 / Publicat: 12-01-2012, 22:31 /
Alexandru Stratan, Chistruga Marcel, Fala Alexandru

Economia naţională a avansat bine în 2011, iar acest an poate fi considerat ca unul al „însănătoşirii” generale, dar nu definitive, de după criza din 2009. Rezultatul agregat al activităţii economice din 2011 va fi transpus într-un ritm de creştere de 6,5-7%. Evoluţiile din 2011 corespund unui cadru de dezvoltare, care cel mai probabil, va marca economia naţională pe termen mediu şi care este caracterizat de câteva aspecte importante.

Крокодильи слёзы страховщиков
Vizualizări: 5862 / Publicat: 30-11-2011, 10:50 /
Михаил Пойсик, доктор экономики

В целом, благодаря государевым людям: «специалистам» и руководству Национальной комиссии по финансовому рынку, которые, не щадя живота своего, день и ночь трудятся над  разработкой «обоснованных и справедливых» тарифов по обязательному страхованию, мы по факту за предыдущие пять лет уже переплатили страховщикам около 400 млн. леев, а в  текущем году, надо полагать, из нас вытащат еще почти сто миллионов.

Reexporturile – generator al creşterii exporturilor moldoveneşti
Vizualizări: 8069 / Publicat: 25-11-2011, 14:53 /

 

Deşi, ritmul de creştere al exporturilor în trimestrul 3, comparativ cu perioada similară a anului precedent, a fost mai modest faţă de evoluţiile înregistrate în primele două trimestre – 44.3%, în timp ce în trimestrul 1 şi 2 ritmuile au fost de 58.1% şi 71,5%, per ansamblu, în perioada ian.-sept. 2011 acestea au păstrat un ritm de creştere superior celui al impoturilor.


În primele 9 luni ale anului, exporturile au constituit 1549,7 mil. USD, fiind în creştere cu 56.9% faţă de perioada similară a anului precedent, în timp ce importurile au reprezentat 3693,8 mil. USD, crescînd cu 40.1%

Evoluţiile comerţului exterior din acest an, iar mai cu seamă ale exporturilor care au depăşit probabil aşteptările multora a pus multe semne de întrebare. A fost oare această dinamică a exporturilor susţinută de o creştere similară a producţiei agricole şi industriale sau de producerea anumitor schimbări calitative în structura exporturilor?