STUDIUL DE FEZABILITATE: MECANISM AL APL ENTRU IMPLEMENTAREA EFICIENTĂ A MODELELOR DE PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT
Vizualizări: 3404 / Publicat: 4-10-2016, 07:41 /
Republica Moldova s-a angajat în
implementarea unor reforme esențiale ca
rezultat al semnării Acordului de Asociere cu
UE, inclusiv a Acordului de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Printre
acestea se numără și eficientizarea actului de
guvernare locală prin intermediul reformei
administrației publice care, cu regret, rămîne a
fi una dintre restanțele majore ale RM. 

Republica Moldova s-a angajat în implementarea unor reforme esențiale ca rezultat al semnării Acordului de Asociere cu UE, inclusiv a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Printre acestea se numără și eficientizarea actului de guvernare locală prin intermediul reformei administrației publice care, cu regret, rămîne a fi una dintre restanțele majore ale RM. 

 

Publicația poate fi descărcată aici: ppp_inspiro-consulting.pdf [896.71 Kb] (copieri: 1265)


НАДО ЛИ УЧИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В OСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИННОВАЦИЯХ?
Vizualizări: 3547 / Publicat: 5-09-2016, 07:39 /

В статье рассматриваются вопросы влияния человеческого фактора на инновационное развитие экономики Молдовы, а также основные причины несогласованности между внедряемыми инновационными проектами и социальным развитием человека.


Conținutul integral poate fi accesat aici: inovatii.pdf [146.61 Kb] (copieri: 721)


PIAŢA FUNCIARĂ AUTOHTONĂ: BANII SCUMPI – PĂMÂNTUL IEFTIN
Vizualizări: 3632 / Publicat: 1-09-2016, 07:18 /

Deşi nu constituie cel mai principal fragment al mecanismului general de gospodărire de piaţă, circulaţia de piaţă a terenurilor agricole în Republica Moldova în ultimii ani evoluează  relativ stabil, manifestând tendinţa de creştere treptată a preţurilor de vânzare-cumpărare a loturilor, restul caracteristicilor specifice aproximativ fiind la unul şi acelaşi nivel.

 Publicația integrală poate fi descărcată aici: piata-funciara-autohtona.pdf [154.24 Kb] (copieri: 666)O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 4882 / Publicat: 9-08-2016, 06:19 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei".

Conținutul acesteia în limba română poate fi descărcat accesând link-ul: met_21_ro_site.pdf [4.51 Mb] (copieri: 1758)

Varianta în limba engleză a publicației: met_21_en_site.pdf [5.87 Mb] (copieri: 878)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Producţia. În trimestrul I al anul 2016, produsul intern brut (27097,4 mil lei) marchează sporuri pozitive în încercarea de a se relansa pe traiectoria de creştere după două trimestre de regres în 2015, atingând un spor modest de 0,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Creştere a fost imprimată de sectorul real economiei și de comerț (agriculturii, industriei, comerțului, impozitelor indirecte și serviciilor financiare indirect măsurate),  în timp ce activitățile financiare și cele finanţate de buget suferă scăderi. 


PROTECȚIA SOCIALĂ A ȘOMERILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: STAREA ȘI PERSPECTIVE
Vizualizări: 4211 / Publicat: 22-06-2016, 12:13 /

Tendințele economice negative şi-au găsit reflectare şi în situaţia de pe piaţa muncii. Numărul șomerilor (calculat conform metodologiei BIM) a crescut de la 47,5 mii în a.2014 până la 62,1 mii în a.2015, adică cu 30,7 %. Numărul șomerilor înregistrați a crescut de la 42,2 mii la 50,6 mii, sau cu 19,9 %. Creșterea numărului de şomeri femei înregistrați a avut loc cu un ritm mai scăzut (de la 21,2 mii până la 24,5 mii, sau cu 15,6 %), ceea ce a dus la o scădere a ponderii acestora în numărul total al șomerilor înregistrați (de la 50,2 % până la 48,4 %). 

Publicația integrală poate fi descărcată aici: somajul-in-rm.pdf [157.98 Kb] (copieri: 824)


TENDINŢELE ECONOMIEI NEOBSERVATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 5868 / Publicat: 20-06-2016, 08:48 /

Situaţia contemporană, existentă în economia Republicii Moldova, poate fi caracterizată drept deplorabilă, fapt ce se răsfrânge asupra bugetului de stat. Furtul secolului (furtul miliardului din sistemul bancar) a agravat starea economiei şi, respectiv, a bugetului. Legalizarea, chiar şi parţială, a economiei neobservate ar permite ameliorarea situaţiei în economia autohtonă şi majorarea vărsămintelor în bugetul consolidat. De aceea, devine actuală cercetarea tendinţelor economiei neobservate în Republica Moldova.

 

Publicația integrală poate fi descărcată aici: tendintele-economiei-tenebre.pdf [502.44 Kb] (copieri: 1004)


COŞUL ALIMENTAR AUTOHTON SUB PRESIUNEA CRIZEI ECONOMICE
Vizualizări: 4030 / Publicat: 27-05-2016, 08:50 /

În calitate de indicator principal a aprecierii presiunii crizei economice asupra populaţiei ţării tot mai des este utilizată ponderea produselor alimentare şi a băuturilor nealcoolice în totalul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor casnice. Fiind, până la criza economică din 2009, în continuă scădere, acest indicator a atins nivelul de 40,8%, pentru a crește ulterior la 43,5%  în anul 2015.

Studiul integral poate fi descărcat aici: cosul-alimentar.pdf [85.01 Kb] (copieri: 831)


PUNCTELE SLABE ALE MANAGEMENTULUI STABILITĂȚII FINANCIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 4017 / Publicat: 29-04-2016, 08:05 /
Din analiza experienței internaționale am observat că structura instituţională privind
menţinerea stabilităţii financiare a fost modificată în ultimul deceniu, în mai multe ţări din
lume. Elementul esențial al acestei schimbări este că, supravegherea financiară a fost
consolidată într-o agenţie separată, ceea ce face să existe o diferenţiere instituţională clară
între supravegherea prudenţială şi menţinerea stabilităţii financiare. Băncile centrale sunt
concentrate în principal pe aspectele riscului sistemic privind pieţele şi sistemele
financiare, iar autorităţile de supraveghere controlează (supraveghează) aspectele legale
ale operaţiunilor şi riscurilor instituţiilor individuale.  
În Republica Moldova, BNM este autoritatea care supraveghează aspectele legale ale

Din analiza experienței internaționale am observat că structura instituţională privind menţinerea stabilităţii financiare a fost modificată în ultimul deceniu, în mai multe ţări din lume. Elementul esențial al acestei schimbări este că, supravegherea financiară a fost consolidată într-o agenţie separată, ceea ce face să existe o diferenţiere instituţională clară între supravegherea prudenţială şi menţinerea stabilităţii financiare. Băncile centrale sunt concentrate în principal pe aspectele riscului sistemic privind pieţele şi sistemele financiare, iar autorităţile de supraveghere controlează (supraveghează) aspectele legaleale operaţiunilor şi riscurilor instituţiilor individuale.  

Articolul integral poate fi descărcat aici: stabilitate-financiara.pdf [279.81 Kb] (copieri: 1080)


Lansarea unui nou număr al publicației "Tendințe în Economia Moldovei" - nr. 20
Vizualizări: 4780 / Publicat: 20-04-2016, 13:43 /

 

Lansarea unui nou număr al publicației "Tendințe în Economia Moldovei" - nr. 20

 

La data de 19 aprilie 2016, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat publicația trimestrială „Tendințe in economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET)– ediția a 20-a.

Tradițional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate:

  • Cele mai recente tendințe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediția curentă a publicației fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2015;
  • Prognozele preliminare privind evoluția economiei naționale și așteptările pentru anul 2016.

Publicația în limba română poate fi descărcată aici: met_20_ro_site.pdf [4.61 Mb] (copieri: 1482)

Publicația în limba engleză poate fi descărcată aici: met_20_machetat_en-1.pdf [24.26 Mb] (copieri: 648)


OPORTUNITĂȚI PENTRU INIȚIEREA AFACERILOR ÎN BAZA PATENTEI FAMILIALE DE ÎNTREPRINZĂTOR ÎN R.MOLDOVA
Vizualizări: 3631 / Publicat: 16-03-2016, 12:19 /
Activitatea antreprenorială în baza patentei, în R. Moldova, se reglementează, în
primul rând, de Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93 din 15.07.1998
(publicată în Monitorul Oficial, nr. 72-73 din 06.08.1998, art. nr. 485), cu toate modificările
şi completările ulterioare [1]. 

Activitatea antreprenorială în baza patentei, în R. Moldova, se reglementează, în primul rând, de Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93 din 15.07.1998 (publicată în Monitorul Oficial, nr. 72-73 din 06.08.1998, art. nr. 485), cu toate modificările şi completările ulterioare [1]. 

 

Articolul integrat poate fi descărcat aici: patenta-familiala.pdf [167.31 Kb] (copieri: 1860)