DESCENTRALIZAREA ŞI AUTONOMIA FINANCIARĂ LOCALĂ – OPORTUNITATE PENTRU UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE ALE REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 8514 / Publicat: 23-07-2014, 10:15 /

SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Vizualizări: 6935 / Publicat: 13-03-2014, 08:57 /
SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultori
autohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structuri
vest-europene, extinse şi puternic integrate.
De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzele
eventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şi
spaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbări
este datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei
(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere

SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE

Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultoriautohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structurivest-europene, extinse şi puternic integrate.

De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzeleeventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şispaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbărieste datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere


SECTORUL AGRICOL - PRINCIPALUL GENERATOR AL CREŞTERII ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2013
Vizualizări: 7806 / Publicat: 8-02-2014, 20:15 /

Sectorul agricol - principalul generator al creşterii economiei naţionale în anul 2013


Evoluţiile economiei naţionale în anul precedent au depăşit cele mai optimiste prognoze. Deşi nu sunt încă disponibile datele finale privind valoarea PIB-ului, se pare că în 2013 s-ar putea înregistra o creștere semnificativă a acestui indicator, în acest context putem menționa că în trimestrul III, a fost înregistrată o creştere anuală record a PIB de 12,7%. 

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU PIAȚA EMERGENTĂ
Vizualizări: 9991 / Publicat: 20-12-2013, 09:04 /
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘI
SPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CU
PIAȚA EMERGENTĂ
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ȘISPECIFICUL IMM-URILOR ÎN ȚĂRILE CUPIAȚA EMERGENTĂ


Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs Union Russia - Kazakhstan-Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union
Vizualizări: 7426 / Publicat: 18-12-2013, 14:34 /

 

Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs Union Russia - Kazakhstan-Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union 

 

SUMMARY

 

A series of events marked de Moldovan economy this year: some positive, some less, and some of them even quite challenging for Moldovan economy’s development. One of the most important events that could have a lasting impact on country’s development is the initialing of the Association Agreement with the European Union and of the Deep and comprehensive free trade agreement, which is part of the first. The agreement was initialed at the end of November this year at the Vilnius summit after more than four years of negotiations – DCFTA’s negotiations lasted even less time, from February 2012 till June 2013.


EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 9528 / Publicat: 9-12-2013, 09:15 /
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR
AL REPUBLICII MOLDOVA
EVALUAREA SITUAŢIEI ACTUALE A SISTEMULUI BANCARAL REPUBLICII MOLDOVA

Промышленность Молдовы: декларируемый и фактический векторы развития
Vizualizări: 6892 / Publicat: 5-12-2013, 09:04 /
Промышленность Молдовы: декларируемый и
фактический векторы развития

Промышленность Молдовы: декларируемый ифактический векторы развития.

 

posic_industria-5-dec.pdf [168.81 Kb] (copieri: 1384)

 

 


POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE OPŢIUNILOR DE INTEGRARARE
Vizualizări: 9376 / Publicat: 22-10-2013, 21:04 /

POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE OPŢIUNILOR DE INTEGRARARE IN UNIUNEA VAMALĂ VS SEMNAREA ACORDULUI DE COMERŢ LIBER APROFUNDAT SI COMPREHENSIV CU UNIUNEA EUROPEANĂ.

studiu_alsac-vs-uv.pdf [1.03 Mb] (copieri: 4236)


Despe ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă
Vizualizări: 8283 / Publicat: 27-09-2013, 14:59 /
Publicat pe 20 septembrie 2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  (nr. 206-211, art. 1431), Ghidul metodologic cu privire  la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă (în continuare – Ghid metodologic) stabileşte modul de calculare al acestui indicator. Acest document, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroului Naţional de Statistică, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului Naţional de Cercetări Economice, este actul normativ final al pachetului de documente care determină ordinea de elaborare a unei astfel de norme sociale importante, precum minimul de existenţă. Pachetul include Legea  nr. 152 din  05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 07.08.2012, nr. 165, art. 555), precum şi Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 30.04.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10.05.2013, nr. 104-108, art. 344).

Ghidul metodologic a fost elaborat pe baza cercetărilor ştiinţifice multianuale de către secţia „Politici de dezvoltare socială” (şef secţie Anatolii ROJCO, dr. în economie, conf.cerc.) a Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM împreună cu specialiştii din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Biroului Naţional de Statistică.

Documentul reflectă perceperea actuală despre minimul de existenţă şi a componentelor sale. Cuantumul minimului de existenţă se calculează prin metoda normativ-statistică, ce presupune aplicarea unor norme de consum al produselor alimentare fundamentate ştiinţific, efectuîndu-se estimarea valorică a coşului alimentar al minimului de existenţă şi aplicîndu-se metoda statistică la determinarea cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor prestate populaţiei, precum şi a mărimilor primelor şi a contribuţiilor obligatorii.

 


Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: Probleme şi Soluţii
Vizualizări: 8800 / Publicat: 27-09-2013, 14:04 /

Starea sistemului de pensionare este una dintre cele mai acute probleme social-economice ale Republicii  Moldova. Importanţa socială a asigurării pensionare, este condiţionată de faptul că aceasta afectează interesele vitale ale unei mari pări a societăţii (persoanele în vârstă, invalizii şi alte persoane inapte de muncă). Între timp, în ultimii ani, asupra stării sistemului de pensionare o puternică influenţă negativă au început să exercite factorii săi externi. Printre aceştea, un loc important îl ocupă procesul de îmbătrânire a populaţiei, care a dus la schimbări majore în structura demografică a populaţiei. Rezultatul a fost o perturbare a echilibrului social-economic existent între generaţii, care a avut un impact negativ asupra stabilităţii financiare a sistemului de pensionare. Aceasta a determinat necesitatea de căutare în Republica Moldova a unui model de pensionare efectiv, capabil de a atenua consecinţele negative ale proceselor social-demografice din ţară.


sistemul-de-pensionare.pdf [3.15 Mb] (copieri: 2073)