NECESITATEA REVIZUIRII PRACTICII DE STABILIRE A PREŢULUI LA GAZE NATURALE ÎN MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR EUROPENE
Vizualizări: 10085 / Publicat: 12-03-2012, 09:12 /
Republica Moldova după tratative îndelungate începute încă în anii 2003-2004 privind
aderarea la aşa numitul proces de la Atena, care s-a transformat ulterior în Comunitatea Energetică,
a devenit în anul 2010 membru al acestei formaţiuni geografice menite să faciliteze integrarea
ţărilor europene din vecinătate cu Uniunea Europeană (UE) în strategie şi procese de dezvoltare ale
UE. În anul 2011, anul in care şi Ucraina a aderat la această organizaţie, Moldova a prezidat în
Comunitatea Energetică (ComEn) şi această perioadă a fost marcată prin rezultate majore, inclusiv
semnarea pe 06 octombrie 2011 în Chişinău a deciziei Consiliului Ministerial al ComEn privind
implementarea a aşa numitului al 3-lea Pachet Legislativ al UE care vizează crearea Pieţei Interne
de Energie şi include piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale

 

Natalia TIMOFTE,

Magistru în Ştiinţe Energetice(Marea Britanie),

Institutul Energetic al Academiei de Ştiinţe al Moldovei

 


Republica Moldova după tratative îndelungate începute încă în anii 2003-2004 privind aderarea la aşa numitul proces de la Atena, care s-a transformat ulterior în Comunitatea Energetică, a devenit în anul 2010 membru al acestei formaţiuni geografice menite să faciliteze integrarea ţărilor europene din vecinătate cu Uniunea Europeană (UE) în strategie şi procese de dezvoltare ale UE. În anul 2011, anul in care şi Ucraina a aderat la această organizaţie, Moldova a prezidat în Comunitatea Energetică (ComEn) şi această perioadă a fost marcată prin rezultate majore, inclusiv semnarea pe 06 octombrie 2011 în Chişinău a deciziei Consiliului Ministerial al ComEn privind implementarea a aşa numitului al 3-lea Pachet Legislativ al UE care vizează crearea Pieţei Interne de Energie şi include piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale.


Бензиновая мафия: покровители и жертвы
Vizualizări: 8983 / Publicat: 7-03-2012, 12:02 /
Михаил Пойсик, доктор экономики
Но кто же пропустит механизм, в одночасье лишающий нефтетрейдеров
сверх жирного куска в сумме превышающей $100 млн. за один лишь год? А то,
что наша продукция давно неконкурентоспособна, а основное население еле
сводит концы с концами, так на то и существует народ, чтобы на нём
наживаться по полной

Но кто же пропустит механизм, в одночасье лишающий нефтетрейдеровсверх жирного куска в сумме превышающей $100 млн. за один лишь год? А то,что наша продукция давно неконкурентоспособна, а основное население елесводит концы с концами, так на то и существует народ, чтобы на нёмнаживаться по полной


Уже в который раз молдавские компании, торгующие нефтепродуктами, разумеется, «не сговариваясь между собой», дружно оповестили Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) и безропотных потребителей об очередном повышении цен на весь ассортимент бензина и дизельного топлива. В свою очередь, и я всё ещё не теряю надежды достучаться до власти о творимом в Молдове произволе. Ибо здесь, как и в прошлые разы, в качестве фигового листа приплели и рост мировых цен, и изменившийся курс национальной валюты, и увеличение акцизов.

Evoluția economiei naționale în 2011: realizări și probleme
Vizualizări: 10217 / Publicat: 12-01-2012, 22:31 /
Alexandru Stratan, Chistruga Marcel, Fala Alexandru

Economia naţională a avansat bine în 2011, iar acest an poate fi considerat ca unul al „însănătoşirii” generale, dar nu definitive, de după criza din 2009. Rezultatul agregat al activităţii economice din 2011 va fi transpus într-un ritm de creştere de 6,5-7%. Evoluţiile din 2011 corespund unui cadru de dezvoltare, care cel mai probabil, va marca economia naţională pe termen mediu şi care este caracterizat de câteva aspecte importante.

Крокодильи слёзы страховщиков
Vizualizări: 9114 / Publicat: 30-11-2011, 10:50 /
Михаил Пойсик, доктор экономики

В целом, благодаря государевым людям: «специалистам» и руководству Национальной комиссии по финансовому рынку, которые, не щадя живота своего, день и ночь трудятся над  разработкой «обоснованных и справедливых» тарифов по обязательному страхованию, мы по факту за предыдущие пять лет уже переплатили страховщикам около 400 млн. леев, а в  текущем году, надо полагать, из нас вытащат еще почти сто миллионов.

Reexporturile – generator al creşterii exporturilor moldoveneşti
Vizualizări: 11376 / Publicat: 25-11-2011, 14:53 /

 

Deşi, ritmul de creştere al exporturilor în trimestrul 3, comparativ cu perioada similară a anului precedent, a fost mai modest faţă de evoluţiile înregistrate în primele două trimestre – 44.3%, în timp ce în trimestrul 1 şi 2 ritmuile au fost de 58.1% şi 71,5%, per ansamblu, în perioada ian.-sept. 2011 acestea au păstrat un ritm de creştere superior celui al impoturilor.


În primele 9 luni ale anului, exporturile au constituit 1549,7 mil. USD, fiind în creştere cu 56.9% faţă de perioada similară a anului precedent, în timp ce importurile au reprezentat 3693,8 mil. USD, crescînd cu 40.1%

Evoluţiile comerţului exterior din acest an, iar mai cu seamă ale exporturilor care au depăşit probabil aşteptările multora a pus multe semne de întrebare. A fost oare această dinamică a exporturilor susţinută de o creştere similară a producţiei agricole şi industriale sau de producerea anumitor schimbări calitative în structura exporturilor?

INCURSIUNE IN ISTORIA INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANTE SI STATISTICA
Vizualizări: 10061 / Publicat: 22-11-2011, 19:51 /
Alexandru STRATAN,
dr. hab., director IEFS

Institutul de Economie, Finante si Statistica (IEFS) este, in prezent, unicul institut de cercetare cu profil economic din Republica Moldova. Structura actuala a Institutului a intrunit, reusit, un sistem complex si modern de cercetare stiintifica care se preocupa cu studierea sinergetica a problemelor actuale si analiza fenomenelor de perspectiva ale economiei nationale in contextul evolutiei stiintei si inovatiei pe plan mondial.
Determinantele stiintifice ale Institutului vizeaza cercetarile stiintifice fundamentale si aplicative, studii si investigatii tematice, analize informationale la cererea institutiilor guvernamentale si publice, dar si la solicitarea beneficiarilor individuali.

Rezoluţia Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”
Vizualizări: 10311 / Publicat: 22-11-2011, 17:36 /

Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării” a întrunit, pentru discuţii şi dezbateri ştiinţifice, peste 40 de cercetători din peste 14 ţări, inclusiv SUA, Canada, Germania, Italia, Belgia, Indonezia, Rusia, România, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, circa 80 de cercetători ştiinţifici din mediul academic şi cel universitar autohton, reprezentanţi ai administraţiilor publice centrale şi locale din Republica Moldova precum şi din sfera businessului.  Cercetători ştiinţifici au abordat  probleme majore din economia naţională şi cea mondială, au discutat şi făcut schimb de opinii privind situaţia din domeniul politicilor economice, financiare şi sociale, realizarea proceselor inovaţionale pe pieţele naţionale, dar şi la scară mondială, pentru a marca practicile relevante de lichidare a distorsiunilor din sfera economică şi socială şi a identifica recomandări de depăşire a problemelor existente.       


CONSULTANŢA ÎN MANAGEMENT – FACTORUL DE SUCCES AL AVANTAJULUI COMPETITI
Vizualizări: 10010 / Publicat: 25-10-2011, 15:14 /
Dumitru STRATAN
Cercetător economic, IEFS
Consultant Management Strategic,
„ProConsulting” SRL
Într-o societate în care accesul la resursele fizice tinde să devină din ce în ce mai dificil, recursul la
inteligenţă este normal, iar consultanţii în management sunt o parte importantă a ”furnizorilor de
inteligenţă”.
Fluiditatea accepţiunii serviciului de consultanţă în management în Republica Moldova este un
proces dificil, cauzat, pe de o parte, de imaterialitatea domeniului, şi, pe de altă parte, de percepţia
antreprenorială referitoare la serviciile de consultanţă. În aceste condiţii, c

Dumitru STRATAN

Cercetător economic,IEFS

Consultant Management Strategic,

„ProConsulting” SRL

 

Într-o societate în care accesul la resursele fizice tinde să devină din ce în ce mai dificil, recursul lainteligenţă este normal, iar consultanţii în management sunt o parte importantă a ”furnizorilor deinteligenţă”.Fluiditatea accepţiunii serviciului de consultanţă în management în Republica Moldova este unproces dificil, cauzat, pe de o parte, de imaterialitatea domeniului, şi, pe de altă parte, de percepţiaantreprenorială referitoare la serviciile de consultanţă.

În aceste condiţii, consultanţii în management sunt cei care urmează să schimbe viziunea managerilor în funcţie de valorificarea transferului de cunoştinţă şi necesitatea pentru acestea.

 

 


Винный пузырь Молдовы
Vizualizări: 10092 / Publicat: 29-09-2011, 21:48 /

Михаил Пойсик, доктор экономики,


Сегодня винодельческая отрасль подошла к тому Рубикону, когда даже
незначительное ухудшение внешней конъюнктуры может окончательно обрушить
кропотливо создаваемый несколькими поколениями действительно стратегический
для страны виноградарско-винодельческий комплекс с тяжелейшими последствиями не
только для занятых в нем, но и для всей экономики нашего государства в целом.
В последнее время со стороны представителей власти довольно часто звучат
радужные заявления, что кризис в винодельческой отрасли преодолен, рынок вина
диверсифицирован, и мы на подъеме. К сожалению, все обстоит далеко не так гладко.
Сегодня винодельческая отрасль подошла к тому Рубикону, когда даженезначительное ухудшение внешней конъюнктуры может окончательно обрушитькропотливо создаваемый несколькими поколениями действительно стратегическийдля страны виноградарско-винодельческий комплекс с тяжелейшими последствиями нетолько для занятых в нем, но и для всей экономики нашего государства в целом.В последнее время со стороны представителей власти довольно часто звучатрадужные заявления, что кризис в винодельческой отрасли преодолен, рынок винадиверсифицирован, и мы на подъеме. К сожалению, все обстоит далеко не так гладко.

 


Notă informativă privind evoluția economiei în semestrul I, 2011
Vizualizări: 9960 / Publicat: 1-09-2011, 23:45 /
În primul semestru al anului 2011 sectoarele economiei naţionale înregistrează progrese esenţiale. Producţia industrială în ianuarie-iunie 2011 faţă de ianuarie-iunie 2010 a marcat o creştere de 9,1%. Creşterea producţiei industriale, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 20,6% (acest fapt denotă, indirect, că construcţiile s-au relansat) şi în cea prelucrătoare – cu 11,3%. În acelaşi timp, sectorul energetic fost în descreştere cu 3,3%.