STABILITATEA FINANCIARĂ A STATULUI: SEMNIFICAŢIE, DEFINIŢII, MĂSURI DE ASIGURARE
Vizualizări: 5512 / Publicat: 3-10-2014, 03:39 /
stabilitate-financiara.pdf [225.45 Kb] (copieri: 2618)


ОВОЩИ ИЗ КАТЕГОРИИ «РЕЛИКТ» - В ПЕРСОНУ НОН ГРАТА
Vizualizări: 4835 / Publicat: 13-08-2014, 08:41 /
embargou-2.pdf [131.8 Kb] (copieri: 1072)


TENDINŢELE DEZVOLTĂRII SECTORULUI AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA POST-PRIVATIZARE
Vizualizări: 5391 / Publicat: 6-08-2014, 09:34 /
sector-agricol-2.pdf [114.5 Kb] (copieri: 1032)

DESCENTRALIZAREA ŞI AUTONOMIA FINANCIARĂ LOCALĂ – OPORTUNITATE PENTRU UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE ALE REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 6908 / Publicat: 23-07-2014, 10:15 /

Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 13)
Vizualizări: 6643 / Publicat: 17-07-2014, 08:33 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a treisprezecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul:

met_13_ro.pdf [5.32 Mb] (copieri: 2216)

met_13_en_site.pdf [4.5 Mb] (copieri: 1777)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Creşterea economică - Prognozele creșterii economice pentru anul curent au indicat asupra unei creșteri de 3,7%, iar evoluțiile PIB-ului în primul trimestru 2014 au venit să susțină aşteptările, relativ, optimiste. În primul trimestru PIB a înregistrat o creștere cu 3,6%, comparativ cu 3,5% în anul precedent. VAB în sectorul de bunuri a sporit, comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 7,1% (7,2% în agricultură și 7,1% în industrie) și 3,6% în sectorul de servicii, înregistrând o dinamică mai înaltă comparativ cu evoluţiile atestate în trimestrul I, 2013. [...]


Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 6057 / Publicat: 25-04-2014, 11:36 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică


 

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

 

În data de 24 aprilie 2014 a avut loc lansarea unei noi ediţii a publicaţiei „Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în Economia Moldovei”. Evenimentul a fost deschis de Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei care a menţionat că publicaţia reprezintă o sursă de informaţie importantă şi utilă, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vis-a-vis de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr şi-a exprimat speranţa că scenariul optimist al prognozelor economice ale INCE se va materializa în pofida incertitudinii economice de pe plan extern şi a accentuat asupra importanţei sectorului demografic în societate. La eveniment au fost prezenţi şi Dl acad. Ion Tighineanu, Preşedinte interimar al AŞM, Dl m.c Ion Guceac, Vice-preşedinte interimar al AŞM, membri ai corpului diplomatic acreditaţi în Republica Moldova, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior, mediul de afaceri şi administraţia publică centrală.

 

 


SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Vizualizări: 5322 / Publicat: 13-03-2014, 08:57 /
SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultori
autohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structuri
vest-europene, extinse şi puternic integrate.
De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzele
eventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şi
spaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbări
este datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei
(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere

SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE

Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultoriautohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structurivest-europene, extinse şi puternic integrate.

De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzeleeventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şispaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbărieste datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere


Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 11)
Vizualizări: 5293 / Publicat: 17-02-2014, 12:26 /
Institutul Naţional de Cercetări Economice a elaborat un nou număr al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

Download ro:met_11_ro_site_final.pdf [5.15 Mb] (copieri: 1468)


SECTORUL AGRICOL - PRINCIPALUL GENERATOR AL CREŞTERII ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2013
Vizualizări: 6060 / Publicat: 8-02-2014, 20:15 /

Sectorul agricol - principalul generator al creşterii economiei naţionale în anul 2013


Evoluţiile economiei naţionale în anul precedent au depăşit cele mai optimiste prognoze. Deşi nu sunt încă disponibile datele finale privind valoarea PIB-ului, se pare că în 2013 s-ar putea înregistra o creștere semnificativă a acestui indicator, în acest context putem menționa că în trimestrul III, a fost înregistrată o creştere anuală record a PIB de 12,7%. 

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a zecea a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 5155 / Publicat: 7-02-2014, 22:03 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a zecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_10_ro_site.pdf [4.94 Mb] (copieri: 3763)

Download en: met_10_en_site.pdf [4.66 Mb] (copieri: 2778)