Au fost elaborate noile tarife actualizate de costuri şi alte normative economice pentru produsele agro-alimentare
Vizualizări: 6260 / Publicat: 3-07-2013, 09:33 /

PERSPECTIVELE ȘI PROVOCĂRILE PE TERMEN MEDIU PENTRU PROCESUL CREȘTERII ECONOMICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 5509 / Publicat: 8-05-2013, 15:46 /

 

Dinamica sectoarelor economice în 2012 a fost negativă, iar rezultatul agregat al activităţii economice din 2012 s-a transpus într-un ritm de creştere de -0,8%. În 2013 evoluția economiei naționale ar putea fi una pozitivă, datorită faptului că economia mondială dă semne de stabilizare, chiar dacă nivelul incertitudinii rămâne destul de înalt. Mai multe metode de prognozare utilizate pentru previzionarea PIB-ului, indică asupra unui ritm pozitiv de creștere economică în 2013, ce ar varia între 2-5%.

 

Download: perspective-si-provocari-2013.pdf [145.12 Kb] (copieri: 1230)

 


Lansarea celui de-al optulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 5905 / Publicat: 25-04-2013, 11:32 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al optulea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_8_ro_site_.pdf [4.56 Mb] (copieri: 2744)
Download en: met_8_en_site.pdf [4.23 Mb] (copieri: 2005)Lansarea celui de-al şaptelea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 5725 / Publicat: 12-03-2013, 16:38 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al saptelea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_7_ro_site.pdf [4.78 Mb] (copieri: 1479)
Download en: met_7_en_site.pdf [4.86 Mb] (copieri: 1027)


IMPORTANŢA PLANIFICĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE PRIN ABORDAREA DE TIP BOTTOM-UP, PE PRINCIPIUL DEZVOLTĂRII LOCALE INTEGRATE
Vizualizări: 4172 / Publicat: 31-01-2013, 15:14 /
Experiența autorităților locale din Republica Moldova, referitor la implementarea și punerea în funcțiune a strategiilor de dezvoltare locală, pune în evidență deficiențe a modelelor de planificare și de percepere a documentelor strategice.
Scopul acestui articol este de a contura importanța planificării strategice locale prin abordarea de tip bottom-up, adică o planificare de jos în sus – o planificare care vine de la nivelul membrilor societății spre autoritatea locală.
Orice strategie trebuie construită pe principiul dezvoltării locale integrate. Prin dezvoltarea locală integrată se înțelege dezvoltarea care corelează trei aspecte majore ale dezvoltării, și anume:
Dezvoltare economică,
Dezvoltare socială,
Gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural.
Planificarea strategică de tip „bottom-up” este specifică UE, și anume Obiectivului General al Axei 4 – LEADER. Abordarea LEADER „de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali de a  determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc. prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local. Abordarea LEADER – „de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul sau, măsuri transpuse în strategiile de dezvoltare locală, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al teritoriului.
În contextul celor expuse, ținem să accentuăm importanța planificării de jos în sus, utilizînd resursele neo-endogene, pentru a răspunde necesităților locale și a tinde spre dezvoltare sustenabilă (dezvoltare care are o continuitate). Pentru autoritățile locale din Republica Moldova este imperativ să înțeleagă această sarcină și să contribuie la organizarea planificărilor strategice participative prin abordarea de tip „bottom-up”.
Un exemplu relevant privind implementarea practicii menționate îl reprezintă elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești pentru perioada 2013-2020. Prin intermediul experților Institutului de Economie, Finanțe și Statistică și a formatorilor cu practică europeană în dezvoltare strategică locală, Consiliul Raional Hîncești a reușit să își asume angajamentul de planificare „bottom-up”. S-a lucrat intensiv asupra sensibilizării comunității, de a participa de rînd cu reprezentații Consiliului Raional la analiza situației existente în raion, expunîndu-se asupra principalelor probleme care afectează diferite pături ale societății. De asemenea au fost expuse și analizate așteptările și viziunea comunității referitoare la dezvoltarea raionului Hîncești pe termen lung, deoarece strategia de dezvoltare socioeconomică a raionului Hăncești este planificată pentru o perioadă de 7 ani (2013 – 2020). În contextul procesului de planificare, membrii societății și-au asumat angajamentul civic (unul dintre cei patru piloni care caracterizează capitalul social al comunității) de a utiliza resursele endogene, inclusiv resursele proprii pentru a contribui la dezvoltare raionului.
Dorim să prezentăm etapele de bază, pentru ca un plan strategic de dezvoltare socio-economică locală să fie sustenabil și realizabil.
Crearea grupului de lucru local. În componența acestui grup de lucru trebuie să participe nu doar reprezentații autorităților locale de nivelul I și II, dar și membrii comunității, reprezentați ai diferitor pături sociale;
Stabilirea domeniului de cuprindere a strategiei. Așa cum a fost menționat, strategia trebuie să se bazeze pe principiul dezvoltării locale integrate. Este notoriu ca domeniile strategiei să aibă acoperire cuprinzătoare și nivelul de expertiză a membrilor grupului de lucru local să fie suficient;
Analiza situației actuale. La ceastă etapă membrii comunității trebuie să participe activ pentru a se expune asupra tuturor problemelor și resurselor existente în localitate. De asemenea, viziunea obiectivă a formatorilor și/sau consultanților, experților care urmează să pună pe hîrtie strategia, este foarte importantă, pentru a prioritiza cum trebuie de acționat ulterior;
Viziunea comunității. O strategie nu trebuie să se rezume doar la rezolvarea problemelor, dar trebuie să fie condusă spre o aspirație comună a membrilor societății;
Formularea obiectivelor;
Dezvoltarea planurilor comunitare de acțiune, a țintelor și a planului de monitorizare a strategiei. De asemenea este important de întocmit o hartă comparativă a indicatorilor de impact și de rezultat, pentru a înțelege ce se va atinge în rezultatul implementării unui obiectiv, program și proiect.
Doar cu o asemenea abordare, planurile strategice de dezvoltare socio-economică locală ar putea avea un impact pozitiv asupra tuturor factorilor interesați din comunitate.
Autor: Dumitru STRATAN, expert planificare strategică și dezvoltare regională

Experiența autorităților locale din Republica Moldova, referitor la implementarea și punerea în funcțiune a strategiilor de dezvoltare locală, pune în evidență deficiențe a modelelor de planificare și de percepere a documentelor strategice.


Scopul acestui articol este de a contura importanța planificării strategice locale prin abordarea de tip bottom-up, adică o planificare de jos în sus – o planificare care vine de la nivelul membrilor societății spre autoritatea locală.


Orice strategie trebuie construită pe principiul dezvoltării locale integrate. Prin dezvoltarea locală integrată se înțelege dezvoltarea care corelează trei aspecte majore ale dezvoltării, și anume:

  • Dezvoltare economică,
  • Dezvoltare socială,
  • Gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural.

CALCULAREA LINIEI SUBIECTIVE A SĂRĂCIEI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 5256 / Publicat: 12-12-2012, 19:13 /

Colesnicova Tatiana, dr. IEFS


Conceptul de măsurare subiectivă a sărăciei presupune instituirea unei măsuri cantitative a sărăciei prin sondajele reprezentative ale opiniei publice. Aceasta prevede stabilirea pragului sărăciei subiective, prin răspunsul la întrebarea privind venitul minimul necesar gospodăriei. Metoda subiectivă nu ia în considerare indicatorii cantitativi, ci cei calitativi, cum ar fi nivelul de satisfacţie personală sau condiţiile de trai ale gospodăriei. Această abordare se realizează prin intermediul unor sondaje sociologice ale gospodăriilor casnice. Ele sunt larg răspândite începînd cu a doua jumătate a secolului XX. O mai bună înţelegere a acestei abordări oferă comparaţia cu abordările sărăciei absolute şi relative.

 

Download: colesnicova_saracie.pdf [543.39 Kb] (copieri: 1417)


Buletinul informativ al Consiliului Raional Hînceşti
Vizualizări: 7358 / Publicat: 7-11-2012, 15:10 /

 

Conlucrarea dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul raional Hînceşti, în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială, se află în plină evoluţie.
În acest context la 17.10.2012 a avut loc desfăşurarea primului Atelier de lucru la care au participat reprezentanţii Academiei şi funcţionari publici, consilieri, reprezentanţi ai sistemului educaţional, medical, asistenţei sociale s.a. din raionul Hînceşti. Scopul Atelierului a fost de a identificare puctele forte si punctele slabe
ale sectorului economic, pe de o parte şi ale sectorului social, pe de altă parte.

Conlucrarea dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul raional Hînceşti, în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială, se află în plină evoluţie.


În acest context la 17.10.2012 a avut loc desfăşurarea primului Atelier de lucru la care au participat reprezentanţii Academiei şi funcţionari publici, consilieri, reprezentanţi ai sistemului educaţional, medical, asistenţei sociale s.a. din raionul Hînceşti.


Download: buletin-noiembrie.pdf [501.17 Kb] (copieri: 1706)


TRANSFORMAREA INDUSTRIEI AGROALIMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 6052 / Publicat: 30-10-2012, 20:53 /
Dr. Victor MOROZ
Dr. Mihail POISIC
Ignat Anatolie
În primele decenii ale secolului XXI se atestă un nivel foarte înalt de schimbări în sistemul
agroalimentar, atât pe plan global, cât şi pe plan regional şi local. Un sistem agroalimentar cuprinde un
set de activităţi şi relaţii care interacţionează pentru a determina tipul, cantitatea, metodele şi actorii
implicaţi în producerea, procesarea, distribuţia şi consumul produselor agroalimentare.

Dr. Victor MOROZ

Dr. Mihail POISIC

Ignat Anatolie

 

În primele decenii ale secolului XXI se atestă un nivel foarte înalt de schimbări în sistemul agroalimentar, atât pe plan global, cât şi pe plan regional şi local. Un sistem agroalimentar cuprinde un set de activităţi şi relaţii care interacţionează pentru a determina tipul, cantitatea, metodele şi actorii implicaţi în producerea, procesarea, distribuţia şi consumul produselor agroalimentare.

 

Download: ind.-algroalim..pdf [228.04 Kb] (copieri: 2557)


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 10991 / Publicat: 26-10-2012, 10:41 /

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

În data de 25 octombrie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Codru a avut loc lansarea celui de-al şaselea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică.  În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev, Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, reprezentanţi ai PNUD, Băncii Mondiale în Moldova, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale (USAID, USAID BRITE, Fundaţia Est-Europeană, UNICEF), misiuni diplomatice în Republica Moldova (Ambasada Suediei, Ambasada Ungariei, Ambasada Germaniei, Ambasada Republicii Cehe), mediul academic şi de stat (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, CNAA, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia pentru eficienţă energetică, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei), bănci comerciale (Banca Comercială Română, Moldova Agroindbank, Victoriabank), întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Stat de Relatii Internationale, Universitatea Slavonă) şi societatea civilă.

 


Правительство Молдовы: выбор между интересами страны и интересами чиновников. Что победит?
Vizualizări: 7868 / Publicat: 11-10-2012, 09:21 /

Михаил Пойсик, доктор экономики


То, что цены на нефтепродукты в Молдове (за минусом акциза) уже многие годы подряд значительно превышают их уровень, как у соседей с Востока, так и с Запада, давно стало притчей во языцех. А после того, как 7 декабря прошлого года наш суд высшей инстанции констатировал, что единовременное установление всеми компаниями, буквально, идентичных прейскурантов является фактом банального совпадения, а ни какого-то там кем-то надуманного картельного сговора, у абсолютного большинства граждан страны сложилось стойкое убеждение в том, что на этом празднике жизни, организованном нефтетрейдерами для себя любимых, вообще вряд ли хоть что-то можно изменить.

 

Download: poisic-gsm.doc [82 Kb] (copieri: 1061)