Pagina principală » Activitatea INCE » Teme de cercetare » Teme de cercetare 2010

Teme de cercetare 2010
Vizualizări: 10852 / Publicat: 22-02-2011, 21:33 /

Tematica de cercetare pentru anii 2010 include: 12 proiecte instituţionale (din care 5 fundamentale şi 7 aplicative) şi 1 proiect de cercetare pentru tineri savanţi (aplicativ).

Activităţi realizate la tematica instituţionlă

Proiectele de cercetare ştiinţifică, executate în anul 2010, structurate pe secţii:

Secţia „Politici şi mecanisme de creştere economică” include 3 teme de cercetare:

 1. „Corelarea politicilor sectoriale şi regională şi orientarea acestora spre asigurarea creşterii economice durabile”, proiect fundamental, director de proiect , dr., conf. univ. Muravschi Alexandru, executant responsabil,  dr., conf. cercet. Macari Vadim;
 2.   „Identificarea problemelor principale ale ÎMM din Moldova şi elaborarea materialelor metodice pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor”, proiect aplicativ, director de proiect, dr., conf. cercet. Aculai Elena;
 3. „Prognozarea şi monitorizarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova”, proiect aplicativ, director de proiect, dr. Chistruga Marcel.

Secţia „Politici financiare şi monetare” include 3 teme de cercetare:

 1. „Elaborarea instrumentarului de analiză a influenţei sistemului financiar-monetar asupra economiei reale”, proiect fundamental, director de proiect, dr., conf. cercet. Stariţîna Ludmila;
 2. „Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale în procesul integrării europene”, proiect fundamental, director de proiect, dr. Clichici Dorina;
 3. „Elaborarea modelului de protecţie a intereselor participanţilor în cadrul pieţei financiare a Republicii Moldova”, proiect aplicativ, proiect de cercetare pentru tineri savanţi, director de proiect, dr., Ciobanu Sergiu.

Secţia „Statistică social-economică” include 2 teme de cercetare:

 1. „Modelarea nivelului de securitate demografică în Republica Moldova”, proiect aplicativ, director de proiect, dr., Savelieva Galina;
 2. „Perfecţionarea sistemului informaţional statistic în vederea integrării europene”, proiect fundamental, director de proiect, dr. conf. cercet., Costandachi Gheorghe.

Secţia “Politici de dezvoltare socială” include 2 teme de cercetare:

 1. „Corelarea politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă”, proiect fundamental, director de proiect, dr. Tofan Tatiana;
 2. „Estimarea impactului prestaţiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, asupra sărăciei familiilor beneficiare de aceste prestaţii”, proiect aplicativ, director de proiect, dr., conf. cercet. Rojco Anatol.

Secţia „Economie agroalimentară şi dezvoltare rurală ” include 2 teme de cercetare:

 1. „Elaborarea normativelor economice şi a bazei actualizate de date informaţionale pentru sectorul agroalimentar”, director de proiect, dr. hab., conf.univ. Bajura Tudor;
 2. „Mecanisme şi instrumente de dezvoltare durabilă în spaţiul rural”, director de proiect, dr. hab., prof.univ. Doga Valeriu;
 3. „Evaluarea riscurilor şi prognozarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a ţării”, director de proiect, dr., conf. cercet. Moroz Victor.

 

Cercetătorii institutului sunt executori în cadrul proiectului de cercetare pentru tineri savanţi „Modelarea relaţiei constrângere-creştere economică în cadrul dezvoltării durabile” (interinstituţional), director de proiect în anul 2010, dr. Chistruga Marcel. Partea financiară a proiectului, rapoartele privind realizarea proiectului sunt atribuite Institutului de Matematică şi Informatică.