AVIZ!
Vizualizări: 72 / Publicat: 23-01-2023, 09:23 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ”POLITICI MANAGERIALE DE DIMINUARE A EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – HEGHEA Ecaterina 

conducător științific – dr., conf. cerc. ROJCO Anatolii

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45 


AVIZ!
Vizualizări: 69 / Publicat: 23-01-2023, 07:26 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

 

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

 

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR ENERGIEI REGENERABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – NASALCIUC Irina 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


AVIZ!
Vizualizări: 329 / Publicat: 17-11-2022, 10:33 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN SOCIOLOGIE


 ”DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”


specialitatea 543.01 – Sociologia populației și procese demografice  

pretendent la titlul științific – GRIGORAȘ Ecaterina 

conducător științific – dr. hab., conf., cercet. GAGAUZ Olga


ședința va avea loc la

16 decembrie 2022 ora 14:00

bir. 309, str. Ion Creangă, 45

Teza de doctor este accesibilă aici.
Rezumatul tezei de doctor este accesibil aici.


AVIZ!
Vizualizări: 505 / Publicat: 6-06-2022, 07:13 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 
în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE


 ”PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII
EXPORTURILOR MOLDOVENEȘTI”


specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – FALĂ Victoria 

conducător științific – mem. cor. al AȘM, dr.hab., prof. univ.,

STRATAN Alexandru


ședința va avea loc la

4 iulie 2022 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


AVIZ!
Vizualizări: 535 / Publicat: 11-05-2022, 06:10 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței Consiliului ştiinţific specializat DH 521.03-22-2 A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

 EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI SECTORULUI AGRICOL ÎN CONDIȚIILE INDUSTRIEI 4.0

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate 

 

competitor la titlul științific – dr. conf. AMARFII-RAILEAN NELLI 

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. cercet. PERCIUN RODICA

 

Ședinţa va avea loc pe data de 25 mai 2022, ora 13:00

Ședința va avea loc cu prezența fizică cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line Platforma ZOOM https://us06web.zoom.us/j/82877939133?pwd=Q...nh0Y09iWi81dz09

Conferința: 828 7793 9133
Codul de acces: 4321


AVIZ!
Vizualizări: 738 / Publicat: 24-01-2022, 17:20 /
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
informează privind susţinerea publică
în cadrul ședinței comune a secțiilor
„CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT” și „ANALIZE ȘI PROGNOZE”
A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE
”PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII EXPORTURILOR
MOLDOVENEȘTI”
specialitatea 521.03 – Economie și management
în domeniul de activitate
Pretendent la titlul științific: Victoria FALA
Conducător științific: dr. hab, prof., mem.cor. al AȘM, Alexandru STRATAN
Ședința va avea loc pe data de 02 februarie 2022, ora 9:00
Ținând cont de situația epidemiologică actuală, ședința se va desfășura atât cu prezența fizică
(INCE, bir. 209, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

informează privind susţinerea publică

în cadrul ședinței comune a secțiilor

„CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT” și „ANALIZE ȘI PROGNOZE” 

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE

PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII EXPORTURILOR MOLDOVENEȘTI

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

Pretendent la titlul științific: Victoria FALA

Conducător științific: dr. hab, prof., mem.cor. al AȘM, Alexandru STRATAN

 Ședința va avea loc pe data de 02 februarie 2022, ora 9:00 

Ținând cont de situația epidemiologică actuală, ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 209, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 


AVIZ!
Vizualizări: 1105 / Publicat: 30-08-2021, 08:43 /

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor.

Candidat: CUJBA Rodica

Conducător științific: CATAN Petru, dr. hab., prof. univ.

Consultant științific: DICUSAR Alexandru, dr.hab., prof. univ., mem. cor. al AȘM

Consiliul științific specializat: D 521.03-21-26

Tema tezei: Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova. Aspecte sinergetice

Specialitatea 521.03. – Economie și management în domeniul de activitate

data: 30 septembrie 2021, ora 10:00

Local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line Google Meet https://teams.microsoft.com/dl/launcher/lau...ressPrompt=true   

  

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică și pe pagina ANACEC (https://anacec.md/).

 


AVIZ!
Vizualizări: 1377 / Publicat: 17-03-2021, 07:16 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil

A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI SECTORULUI AGRICOL

ÎN CONDIȚIILE INDUSTRIEI 4.0

 

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

competitor la titlul științific – dr. conf. Amarfii-Railean Nelli

 

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. cercet. Perciun Rodica

 

ședinţa va avea loc pe data de 15 aprilie 2021, ora 14:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința va avea loc cu prezența fizică obligatorie a președintelui SSP, secretarului științific SSP și  pretendentului la titlul științific (cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line

 


AVIZ!
Vizualizări: 1483 / Publicat: 17-02-2021, 13:47 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței comune a Centrului de Cercetări Demografice și a

Secției Cercetări Sociale și Nivelul de Trai

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE SOCIOLOGICE

ABORDAREA CROSS-SECTORIALĂ A DEZAVANTAJELOR TINERILOR ÎN PROCESUL DE TRANZIȚIE LA VIAȚA DE ADULT

 specialitatea 541.02  Structura socială, instituții și procese sociale

competitor la titlul științific – Mariana CRÎȘMARU

conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga GAGAUZ

 Ședința va avea loc pe data de 02 martie 2021, ora 10:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 309, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 


Concursului proiectelor științifice doctorale pentru anul 2021
Vizualizări: 1489 / Publicat: 22-01-2021, 10:22 /

Consorțiul Academic Universitar ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE anunță demararea Concursului proiectelor științifice doctorale pentru anul 2021 pentru următoarele programe de doctorat:

521.03 Economie și management în domeniul de activitate;

521.04. Marketing și logistică

521.06. Comerț și managementul calității mărfurilor

522.01 Finanțe;

522.02. Contabilitate; audit; analiză economică

523.01. Cibernetică și informatică economică

272.01. Merceologia și expertiza produselor alimentare

Dosarele întocmite conform Metodologiei de organizare a competiției proiectelor științifice în cadrul Școlii doctorale Științe Economice și Demografice, pentru repartizarea granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat,  vor fi prezentate la biroul Consiliului Școlii doctorale  până la 10 februarie 2021.

Selectarea proiectelor pentru participarea la Concursul granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat anunțat de MECC se va efectua in baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor  superioare de doctorat, ciclul III,  în cadrul Scolii Doctorale  Științe Economice și Demografice.

Ordin - ordin.pdf [351.88 Kb] (copieri: 404)
Metodologia - anexa-1-metodologia-de-organizare-a-competiciei-proiectelor-tiincifice.docx [29.08 Kb] (copieri: 443)