Pagina principală » Activitatea de doctorat » Susţinerea tezei de doctor în economie „Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova”

Susţinerea tezei de doctor în economie „Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova”
Vizualizări: 1595 / Publicat: 13-01-2019, 09:24 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: Garbuz Veronica

Conducător ştiinţific: Rojco Anatolii, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 521.03-25 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE INTEGRARE A TINERILOR SPECIALIȘTI CU STUDII SUPERIOARE PE PIAȚA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA

 Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

data: 23 ianuarie  2019

Ora: 15:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 209

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

1. GARBUZ V.TOPALA P., ECONOMIC MECHANISM OF INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL TRAINED IN RESEARCH, În: International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Romania, indexată SCOPUS, Vol. IX, No. 1 / 2017, p. 25-34, (0,83 c.a.), ISSN 2067-3604, disponibil la http://www.ijmmt.ro/vol9no12017/04_Veronica_Garbuz.pdf

2. GARBUZ V., MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE DE L'INTÉGRATION DES JEUNES DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVAÎn: „REVUE VALAQUE D’ETUDES ECONOMIQUES”, reconnue CNCSIS, tip BDI, categorie B+, volume 8(22), N 3/2017, România, 2017, p. 37- 45 (1,04 c.a.) ISSN 2067-9459.

3. GARBUZ V., BERCU A.-M.. THE LABOUR AND ECONOMIC COMPETITIVENESS OF REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE EUROPEAN CONTEXT, În: CES Working papers (Centre for European Studies Working Papers Series), indexată BDI, 2015, vol. VII (2A), p. 464-471, (0,39 c.a.), ISSN 2067-7693. Disponibil: http://www.ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2015_VII2A_GAR.pdf.

4. ROJCO A., GARBUZ V.TRANZIȚIA DE LA ȘCOALĂ LA MUNCĂ: VIZIUNEA AVSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIORÎn: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele durabile de dezvoltare. Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică din 16-17 octombrie, 2017, Chişinău, Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2017, Ediţia a XII–a, vol. IIp. 257-263, (0,51 c.a.)ISBN 978-9975-3171-2-2.

5. GARBUZ V., IMPLICAȚIILE CAPITALULUI UMAN ASUPRA EVOLUȚIEI PIEȚEI MUNCII, În: Materialele conferinței științifice internaționale “ASIGURAREA VIABILITĂȚII ECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI REGIONALE ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII ÎN UE” din 16-17 septembrie 2016, Editura PIM, Iași, 2017, p. 96-103 (0,7 c.a.) ISBN 978-606-13-3642-5.

6. GARBUZ V., BERCU A.-M., YOUTH EUROPEAN PUBLIC POLICY ON EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP, În: volume reunites papers presented at the International Conference “EURO AND THE EUROPEAN BANKING SYSTEM: EVOLUTIONS AND CHALLENGES”. 4-6 iunie, Iaşi, România, 2015, p. 441 – 449 (0,6 c.a.) ISBN 978-606-714-142-9.

7. GARBUZ V., Abordări contemporane ale pieții muncii: esență și forme de manifestare. In: Economie şi Globalizare: Conferința  ştiințifică internațională. Universitatea Tomis din Constanța, ediția a VI-a, 12-13 decembrie 2014, Constanța: Editura Nautica, 2014, p. 9-15, (0,44 c.a.), ISSN 2067-6603. Disponibil: http://www.univ-tomis.ro/wp-content/upload...erinta-2014.pdf.

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: fundamentarea cadrului teoretic și metodologic a procesului de integrare pe piața muncii a tinerilor specialiști cu studii superioare, fapt ce a condus la reconceptualizarea la nivel național a modelului de ocupare a forței de muncă tinere.

2. Conţinutul de bază al tezei: În prezenta lucrare este prezentată fundamentarea noțiunilor de „capital uman”, „ocupare”, „piața muncii”, „tânăr specialist”; concretizarea și definirea noțiunii de „proces de integrare pe piața muncii a tinerilor specialiști cu studii superioare”, identificarea zonelor de suprapunere a reglementărilor și practicilor internaționale și naționale din domeniul ocupării forței de muncă, cu accent pe tinerii specialiști și propunerea replicării în Republica Moldova a celor mai bune practici elucidate; evaluarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii prin configurarea și testarea instrumentarului propriu; evidențierea principalelor așteptări ale studenților și tinerilor specialiști față de angajatori și mediul legal-instituțional, precum și formularea prescripțiilor angajatorilor față de viitorii angajați și față de procesul de pregătire a capitalului uman în instituțiile de învățământ superior; elaborarea modelului econometric de ocupare a forței de muncă tinere în baza modelului trilateral al factorilor de influență: universități, angajatori și mediul legal-instituțional; formularea unor direcții principale de eficientizare a procesului de integrare pe piața muncii din Republica Moldova a tinerilor specialiști cu studii superioare.

3. Principalele rezultate obţinute:

1)   formularea și dezvoltarea conceptelor „ocuparea tinerilor” și „proces de integrare pe piața muncii a tânărului specialist cu studii superioare”, ținându-se cont de particularitățile de vîrstă, interesele și preferințele segmentului de populație analizat;

2)    identificarea aspectelor corelative ale pieței învățământului superior și piața forței de muncă prin prisma subiectului comun – tânărul specialist cu studii superioare;

3)   stabilirea posibilităților de dezvoltare a calității forței de muncă din Republica Moldova prin pregătirea și angajarea tinerilor specialiști cu studii superioare;

4)   identificarea și analiza bunelor practici internaționale în domeniul ocupării tinerilor și posibilitatea replicării lor în Republica Moldova;

5)   elaborarea și aplicarea modelului econometric de evaluare a impactului instituțiilor de învățământ superior, angajatorilor și mediului legal-instituțional asupra ocupării tinerilor specialiști cu studii superioare;

6)   identificarea principalelor tendințe, probleme și provocări în procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor specialiști cu studii superioare și formularea unor soluții de depășire a lor.