AVIZ!
Vizualizări: 3977 / Publicat: 20-11-2019, 14:21 /

Școala Doctorală Științe Economice și Demografice

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe economice cu tema:

„ GESTIUNEA VALORII – INSTRUMENT DE REDRESARE A ÎNTREPRINDERII ÎN SITUAŢIE DE CRIZĂ”

Program de doctorat  521.03 – Economie și management în domeniu de activitate

Candidat: BEȘLIU Iurie

Conducător științific: dr., conf.univ. TCACI Carolina

 

Data susținerii: 20 decembrie 2019, ora 13.00

Locul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

MD-2028, mun. Chișinău, str. Academiei, 3/2, Sala Polivalentă.

Teza de doctorat și rezumatul pot fi consultate on-line la: www.cnaa.mdwww.edu.asm.mdwww.ince.md și la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, str. Ion Creangă, 45 et.2. 

 

Teza de doctorat și rezumatul pot fi vizualizate aici: 

Teza: teza-besliu.pdf [5.85 Mb] (copieri: 3057)
Rezumatul în limba engleză: rezumat-besliu-en.pdf [869.49 Kb] (copieri: 757)
Rezumatul în limba română: rezumat-besliu-ro.pdf [1.03 Mb] (copieri: 740)
 

Competențele candidatului pot fi vizualizate aici:

CV: cv-besliu.pdf [306.52 Kb] (copieri: 1185)
Lista publicațiilor: lista-publicatiilor-besliu.pdf [70.43 Kb] (copieri: 724)

Informațiile privind membrii Comisiei de susținere publică a tezei pot fi vizualizate aici: membrii-comisiei-informatie.pdf [1.29 Mb] (copieri: 1182)