AVIZ!
Vizualizări: 1161 / Publicat: 24-01-2022, 17:20 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

informează privind susţinerea publică

în cadrul ședinței comune a secțiilor

„CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT” și „ANALIZE ȘI PROGNOZE” 

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE

PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII EXPORTURILOR MOLDOVENEȘTI

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

Pretendent la titlul științific: Victoria FALA

Conducător științific: dr. hab, prof., mem.cor. al AȘM, Alexandru STRATAN

 Ședința va avea loc pe data de 02 februarie 2022, ora 9:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală, ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 209, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line