AVIZ!
Vizualizări: 1173 / Publicat: 11-05-2022, 06:10 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței Consiliului ştiinţific specializat DH 521.03-22-2 A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

 EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI SECTORULUI AGRICOL ÎN CONDIȚIILE INDUSTRIEI 4.0

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate 

 

competitor la titlul științific – dr. conf. AMARFII-RAILEAN NELLI 

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. cercet. PERCIUN RODICA

 

Ședinţa va avea loc pe data de 25 mai 2022, ora 13:00

Ședința va avea loc cu prezența fizică cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line Platforma ZOOM https://us06web.zoom.us/j/82877939133?pwd=Q...nh0Y09iWi81dz09

Conferința: 828 7793 9133
Codul de acces: 4321