Aviz
Vizualizări: 8885 / Publicat: 28-08-2012, 19:28 /
se anunta concurs pentru admiterea la studii prin doctorat
(cu finantare de la buget si in baza de contract)

se anunta concurs pentru admiterea la studii prin doctorat(cu finantare de la buget si in baza de contract)

 

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 si Acordul de parteneriat intre Guvern si Academia de Stiinte a Moldovei pentru anii 2009 – 2012 (Hotarirea Guvernului nr.648 din 26 august 2011).

 

Actele necesare pentru admitere:

  • diploma de studii superioare: de licenta, masterat, rezidentiat, secundariat clinic si foaia matricola la ea (copia legalizata si originalul). Pentru absolventii inmatriculati in baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
  • la concursul de admitere pot participa candidatii cu media generala de studii nu mai mica de 8,0 si nota la examenul de specialitate nu mai mica de 9,0;
  • copia a cel putin 2 lucrari stiintifice publicate (a brevetelor de inventie), sau un referat stiintific (in volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasa; 
  • extrasul din procesul-verbal al sedintei Consiliului stiintific al institutiei/ facultatii prin care se confirma recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandatiile a doi specialisti in domeniu cu grad stiintific; 
  • curriculum vitae; 
  • copia buletinului de identitate; 
  • extras legalizat din carnetul de munca;
  • 3 fotografii 3x4.

La studii prin doctorat cu frecventa redusa, pot candida numai persoane care activeaza in institutii de invatamint sau institutii din sfera stiintei si inovarii.

 

Cetatenii altor state si apatrizii se inscriu la studii in baza de contract contra plata.


Cererile de admitere la concurs se depun in perioada 10-24 septembrie 2012, pe adresa: Universitatea Acedemiei de Stiinte, str Academiei, 3/2, bir.14, , tel: 72 71 40.


Candidatii la doctorat sustin 2 examene: la specialitate si la limba straina.

 

Examenele de admitere se vor desfasura in perioada 2-12 octombrie 2012. Examenul la limba straina se va desfasura in incinta Universitatii Academiei de Stiinte, str Academiei, 3/2.


Examenul de specialitate va avea loc in incinta Institutului de Economie, Finante si Statistica, str. Ion Creanga,45.