Aviz!
Vizualizări: 9066 / Publicat: 19-11-2014, 10:03 /

 În atenția studenților, masteranzilor, doctoranzilor UnAȘM

         În baza Acordului de colaborare între Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și Universitatea Sukhishvili din Georgia,

Masteranzii, doctoranzii și corpul profesoral al UnAȘM sunt invitați de a prezenta spre publicare articole științifice din domeniul său de interes, ce vor fi incluse în Materialele Conferinței Științifice Internaționale, "Probleme științifice ale modernității", care se va desfășura la 13 decembrie 2014, Gori, Georgia.

Sunt acceptate articole din următoarele 8 secțiuni, care vor lucra în cadrul Conferinței:

1. Business și Administrare: (Contabilitate, Marketing, Management, Finante, etc.)

2. Științe exacte (matematică, fizică, chimie, biologie, geografie et.c)

3. Științe sociale: (Relații Internaționale, Sociologie, Psihologie etc.)

4. Sănătate: (Medicină, Farmacie, Stomatologie, Sănătatea Publică, Management de asistență medicală, etc.)

5. Științe Agrare: (Agronomie, Silvicultură, Tehnologii Alimentare, etc.)

6. Științe umanitare: (Filologie, filozofie, istorie etc.)

7. Ecologie, Administrație Publică, turism, etc.

8. Drept (drept internațional, drept privat, drept public, drept penal, etc.)

Data limită de expediere a articolelor – 28 noiembrie 2014.

Articolul trebuie să fie expediat la următoarea adresă de e-mail:

 international @unasm.asm.md

Articolele, care urmează a fi publicate în Materialele Conferinței trebuie să fie scrise cu respectarea următoarelor cerințe:

1. Lucrarea ar trebui să reflecte problemele contemporane, metode actuale de cercetare și analiză ce specifică rezultatele obținute.

2. Volumul articolului - 3-8 pagini, (Times New Roman, mărime font – 12, 1, 5 interval);

3. Folosind următoarele subtitrarea este recomandată în lucrarea: Introducere, importanta problemei, descrierea componentei de cercetare (în caz că există), rezultatele obținute, concluzii și lista literaturii utilizate.

5. Lucrările trebuie executate în următoarea ordine:

• titlul lucrării, numele și prenumele autorilor, locul de muncă a autorului. Poziția științifică și academică, E-mail, Număr de telefon.

• corp text.

• Lista de literatură hand cu bibliografie: numele autorului si inițialele, titlul lucrării, titlul revistei, Ediția, anul publicației, pagina.

Citatele din text trebui să fie cu paranteze pătrate

  • Rezumat în engleză,  5-6 rînduri

• Tabelele și desenele trebuie să fie prezentate cu numerotare, inscripție și referință.

 

Colegiul de redacție își rezervă dreptul de a revizui materialele prezentate și a nu publica articole formulate în mod incorect.